Provázky víry. Jubilejní postila 2015

kázání(ČB 9/2015) Povzbudit ke čtení Bible a nabídnout kázání pro celý církevní rok se pokouší kniha Provázky víry / Jubilejní postila 2015. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa ji připravili synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml a farář v Nosislavi Ondřej Macek. Svými texty přispělo do publikace téměř šedesát dalších kazatelů či ordinovaných presbyterů. Ilustracemi texty doplnila Petra Jarmila Fischerová.

Jubilejní postila 2015 navazuje na tu vydanou před sto lety. Je pokusem znovu podat svědectví, jak se v naší době pokoušíme otvírat Písmo, a tím i dveře k Slovu, které je život. „Své způsoby četby v Písmu zde k inspiraci nabídli kazatelé a kazatelky Českobratrské církve evangelické – od těch, jejichž taláry jsou velmi zánovní, po ty, kteří dveře teologických fakult opustili ještě před druhou světovou válkou. Oslovili jsme také ordinované presbytery a celocírkevní kazatele,“ píší Joel Ruml a Ondřej Macek v předmluvě.

Dodávají, že touto sbírkou výkladů chtějí nabídnout pomůcku k četbě Bible, k jitření i zpevňování víry a jako úvod k osobním modlitbám. K zakoupení v nakladatelství Kalich.

J. Vondrová

Kalich 2015, 432 s. Ilustrace Petra Fischerová.
ISBN: 978-80-7017-221-6