Diakonie Vsetín na cestě do Evropského parlamentu

Projekt Mozaika - foto Diakonie Vsetín(ČB 9/2015) Eurodiakonie každoročně oceňuje jeden z projektů, které předkládají členské organizace z celé Evropy. S projektem Mozaika, který pomáhá už deset let, se přihlásila i Diakonie Vsetín. Hlavní cenu náš projekt nezískal. Přesto zaujal. „Jednohlasně bylo uznáno, že patřil k nejlepším mezi přihlášenými,“ napsali hodnotitelé. „Proto, s vaším svolením, bude váš projekt předveden na výstavě v Evropském parlamentu třetí týden v září 2015.“ Co se návštěvníci Europarlamentu o projektu Mozaika vsetínské Diakonie dozvědí?

Mozaika nabízí služby rodinám s dětmi, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách. Napomáhá jejich začlenění do společnosti a snaží se předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Pracovníci Mozaiky nabízejí rodinám podporu například při výchově dětí nebo při zajištění péče o domácnost. Součástí je i dluhové poradenství, pomoc s vedením domácího hospodaření, hledáním zaměstnání, vyřizováním sociálních dávek, jednáním s úřady, školou či jinými institucemi. Mozaika se zaměřuje také na podporu vzdělání. Hlavním cílem je zapojení dětí do hlavního vzdělávacího proudu jak v předškolním, tak v školním věku. Klienty jsou převážně romské rodiny.

Deset let Mozaiky přineslo konkrétní výsledky:
– Před deseti lety většina romských dětí ve Vsetíně nastupovala do speciální (zvláštní) školy. Nyní z velké části nastupují do běžných základních škol.
– Zvýšil se počet základních škol, které romské děti přijímají. Daří se tedy předcházet vzniku „segregované“ romské školy.
– Zvyšuje se počet romských dětí navštěvujících mateřské školy. Ještě před třemi roky žádné romské dítě mateřskou školu nenavštěvovalo.
– Dvě rodiny se odstěhovaly z vyloučené lokality. Nyní bydlí v běžné městské zástavbě a soužití s okolím je bezproblémové.

Projekt Mozaika - foto Diakonie Vsetín

V současné době Mozaika spolupracuje s 52 rodinami. Tým tvoří osm pracovníků; dva z nich mají na starosti předškolní klub, jedna sociální pracovnice se zaměřuje na podporu komunikace mezi rodinami a školou a dalších pět pracovníků pracuje s rodinami přímo v jejich domácnostech.

Bohumil Kejř, foto Diakonie Vsetín