Pro děti: Biblický zvěřinec – Medvěd

medvědotoč (ČB 9/2015)

Anežka se mračí.
Co se stalo, Anežko?
Oni se mi smějí! Anežka nemá daleko k pláči.

Domlouvali jsme se, že půjdeme s dětmi do kina. A že nejlepší to bude v neděli dopoledne. Já jsem řekla, že to chodíme do kostela. No a oni se začali smát. Hlavně Petr a Věrka. Proč tam chodím a že ten Pán Bůh stejně není. A co tam v tom kostele děláme… Mně se jim to povídat nechce, akorát by se smáli ještě víc. Petr si kleknul a sepnul ruce, jako že se modlí, a přitom se hrozně smál.
Jsou hloupí, Anežko. Lidi, když něčemu nerozumějí, tak se aspoň posmívají. Víš, jak to bylo s Goliášem, ne?
To vím, David ho zabil. Mám se taky naučit střílet? ptá se Anežka. Ale stejně byl David dobrý, že se trefil. Přitom vůbec nebyl voják.
Víš, co David dělal předtím? zkouší maminka.
Pásl ovce. Ale při tom se přece nestřílí, ne?
Musíš ty ovce hlídat a chránit. Vždycky je přepočítat, jestli se nějaká neztratila. Pastýř nemůže celý den ležet pod stromem a pospávat. Sleduje, co se děje. Najednou David vidí, že ovce bečí a utíkají jak splašené. Rozběhl se tam podívat. Medvěd!
A to se David nebál? ptá se Anežka.
medvědBál, nebál. Vzal hůl a na medvěda se vrhl. Ovci mu vyrval z tlamy a medvěda ubil. Ještě se ovečku podařilo zachránit. Jindy vzal David prak, vytáhl z kapsy kamínek a medvěda nebo lva na dálku trefil. Léta strávil David na pastvě s ovcemi a vícekrát je musel před medvědem nebo lvem ochránit. A když pak viděl toho obra Goliáše, jak se vytahuje a posmívá lidem a Pánu Bohu, dlouho nepřemýšlel, sáhl do kapsy, dal kamínek do praku…
…a vystřelil, dodá Anežka.
Tak. A teď – co s tím tvým kinem? Těžko se rozhoduje, viď? Jsem ráda, že ti na neděli záleží. Dobře že jsi dětem o kostelu řekla. Máš odvahu jako David, když se postavil proti medvědovi. Když jednou půjdeš v neděli do kina, tak to nevadí. Něco mě napadlo: příští měsíc budeme mít u nás v kostele divadlo. Myslím, že minule tady někteří spolužáci od vás byli. Nebudeme na posměváčky střílet z praku, ale zkusíme je pozvat. Někdy jsou lidi zvědaví, akorát se bojí přijít.

Medvěd v Bibli
Medvěd a lev jsou největší a nejsilnější šelmy, s jakými se biblický člověk mohl setkat. Medvěd mohl mít i přes 200 kg a výšku 2 metry. Proto jsou medvěd a lev v Bibli obrazem síly nebo nebezpečí. Je to zvláště v knihách prorockých ( Oz 13,7–8; Am 5,19). Na člověka medvěd útočí, když se cítí ohrožen, hlavně když se medvědice bojí o svá medvíďata. Přesto jsou ale věci nebezpečnější než medvědice, která přišla o mláďata. V knize Přísloví (17,12) se podívejte co. V příběhu o Elíšovi přinesl medvěd smrt posměváčkům (2Kr 2,24). V 11. kapitole Izajášova proroctví čteme o medvědici, která bude odpočívat spolu s krávou. Bude to známkou, že nastal věk míru. Jak se projevuje lidská nespokojenost? Podle Iz 59,11 zní jako medvědí mručení.

Lenka Ridzoňová, kresba Magdalena Fendrychová