Český bratr 9/2015. Moderní doba: „Za svobodu a spravedlnost“

Úvodník

Svoboda a uprchlíci

Před pár dny jsme zažili šok: Na odstavném pruhu dálnice kamion plný udušených uprchlíků. Asi bouchali, prý se snažili boční stěnu nákladního prostoru něčím prorazit, ale kyslík uvnitř došel dřív, než se to podařilo. Kamion zůstal stát opuštěný v Rakousku, nedaleko maďarských hranic, řidič prý byl Rumun, auto patřilo ukrajinské firmě, zvenku mělo slovenské nápisy původního majitele, který kamion nedávno prodal. Uprchlíci jsou celoevropský problém, o tom není pochyb. Smutné je, že v myslích lidí a hlásných troubách médií se lidský přístup zahrnující rozměr důstojnosti člověka začne přetřásat až po takové tragédii.

Za svobodu a spravedlnost bojovali lidé odedávna. V naší svobodné zemi na činy a jejich hybatele už jen vzpomínáme a svobody máme dost. V článku A. Brunnerové se (od str. 7) můžeme dočíst, že na Kubě to není zdaleka tak jednoduché. Přibližuje nám životní příběh a situaci disidentky Sonii Garro, kterou doprovázela jako tlumočnice při jejím měsíčním pobytu v České republice.

Z míst válečných konfliktů, z oblastí nesvobody těla či ducha prchají tisíce lidí. Nemají většinou nic, po cestě už všechno snědli a peníze utratili. Sousední Německo letos přijalo už 800 000 uprchlíků, my se handrkujeme o (trapných) 1500. I tak bychom jim měli přiznat vedle materiální a sociální pomoci hlavně lidskou důstojnost.

V zářijovém čísle se ještě ohlížíme za Husovým jubileem. Poutníci cestovali pěšky z hradu Krakovce po Husově trase, společenství křesťanských církví v Kostnici vydalo prohlášení, sbírka při Husovských slavnostech byla štědrá. Ani tím Husův rok ještě nekončí.

Inspirativní čtení všem přejeDŽ_výřez
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla:

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Děti a mladí lidé v pohraničí – P. Čapek

TÉMA
Sonia Garro, kubánská disidentka – A. Brunnerová
Osvobození. Emancipace a lidská důstojnost – T. Pavelka
Otázka na tělo: Co vás dnes zotročuje?

CÍRKEV ŽIJE
Není pouť jako pouť – I. Řezníčková
Pouť do Kostnice. 650 km v ekumenickém duchu – J. Kirschner
Ach ta pravda. Kostnická vzpomínka na Jana Husa – J. Tengler
Zelovská vzpomínka na Husa – J. Stejskal
Návštěva Presbytední církve Koreje – K. a O. Kolářovi
Přípravná třída v Bratrské škole – P. Radová
Do hlubin země i víry. Rozloučení i Ing. Jiřím Tomáškem – J. Křivohlavý

MOJE CÍRKEV
Přes čáru v životě. Rozhovor s Janou Škubalovou – J. Vondrová
Krok ke smíření – A. a J. Opravilovi
Píseň „Kdo za pravdu hoří“ – P. Hlaváč

DĚTI A SBOR
Biblický zvěřinec – Medvěd – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Strach je špatný rádce. Rozhovor s ředitelem Diakonie o uprchlících – A. Šůra
Diakonie Vsetín na cestě do Evropského parlamentu – B. Kejř

SLOVO
Kdo je cizinec či uprchlík a kdo je křesťan? – M. Vymětal, P. Turecký
Poslední slovo: O Červené Karkulce – I. Binar

RECENZE
Renáta Fučíková: Hus a Chelčický – L. Ridzoňová
Klára Smolíková: H.U.S. – I. Benešová
Provázky víry. Jubilejní postila 2015