Krabice přes ulici – návod k použití

krabice2(ČB 10/2015) Již počtvrté u nás proběhne předvánoční Krabice od bot, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin. Radost jim udělají zase děti. Vezmou obyčejnou krabici od bot a za pomoci dospělých ji naplní vhodnými dárky k Vánocům. Potom ji zabalí a odešlou na některé ze sběrných míst. Dárky jsou pak doručeny konkrétním dětem, především z tzv. sociálně vyloučených lokalit.

Není ale vyloženě nutné odesílat dárky na sběrná místa, o sběr a rozdělení dárků se mohou církevní sbory nebo zájmové skupiny postarat i přímo v místě, kde působí. Má to svoje kouzlo. Člověk může bezprostředně zažít radost obdarovaných, ale také přímo zjistit, kolik žije v jeho okolí potřebných lidí a udělat si konkrétní představu o tom, jakou pomoc potřebují. To je základem účinné solidarity.

krabice1

Jak tedy při akci „Krabice přes ulici“ postupovat?

1) Nastudujte si, jak funguje již zavedená „Krabice od bot“ na http://www.krabiceodbot.cz/.

2) Dohodněte se na staršovstvu nebo s několika přáteli.

3) Na místním úřadě navštivte člověka, který má na starosti sociálně právní ochranu dětí, vysvětlete mu svůj záměr a požádejte ho o informace o potřebných dětech ve vaší obci. Se stejnou žádostí lze zajít k místnímu dětskému lékaři, učitelkám ve školce nebo do neziskové organizace, která pracuje se znevýhodněnými dětmi a mládeží v místě, kde žijete.

4) Dejte dohromady seznam těch, kteří mají být obdarováni. Udělejte si představu o tom, co by je nejvíce potěšilo. Dohodněte se také na vhodné a citlivé formě předání dárků. Může to být třeba při společném vánočním večírku. Nebo lze dárky předat rodičům dětí, aby jim je sami dali pod stromeček. Pozor! Některé rodiny se necítí být chudé, i když reálně žijí pod hranicí chudoby. Je třeba se připravit i na to, že dárky budou odmítány. Není za tím ale zlá vůle, spíš ostych.

5) Informujte o akci členy vašeho sboru, známé či třeba učitele a žáky místní školy.

6) Shromažďujte od nich „krabice od bot“.

7) Dárky před Vánoci rozdejte přesně podle seznamu.

8) Nebojte se celou věc dokumentovat a šířit její slávu do světa.

Adam Šůra