Hrát, či nehrát? Jak na vánoční hry

(ván3ČB 10/2015) V našich sborech je zvykem nacvičovat s dětmi vánoční divadlo, besídku, hru… Jak na to, aby se vánoční hry nestaly noční můrou učitelů či faráře, stresem pro děti a zdrojem mrzutosti části sboru? A kdy a jak vlastně vánoční hry dělat? Při nedělních bohoslužbách, na Štědrý den, nebo jako nedělní odpolední besídku? Musí se hrát vždy na vánoční téma?Je třeba mít perfektní kulisy a kostýmy?

Správná odpověď není. Ale je tu další otázka, která vás může přivést k nalezení správné odpovědi právě pro váš sbor: Proč vlastně vánoční hry s dětmi nacvičujeme? Je to tradice? Učí se tím děti sloužit ve sboru? Mají děti předvést, jak jsou šikovné (a roztomilé)? Mají děti zažít nějakou legraci a společnou činností prohloubit vzájemné vztahy? Je to možnost zapojení dětí z okraje sboru? Je to misijní příležitost?

Odpovědi seřaďte dle důležitosti, případně přidejte jinou odpověď. A pak už přemýšlejte, jak u vás nacvičování a hraní vypadá a zda odpovídá tomu, proč to vlastně děláte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vánoční hra jako služba dětí sboru
Děti se mohou účastnit i programu bohoslužeb a na to lze navázat i během roku. Připomínejte dětem aspekt služby: motivujte, aby zřetelně mluvily a u zpěvu nezívaly. Ve volných chvílích během zkoušek pak mohou připravit přáníčka, která rozdají dospělým. Hodí se hrát při nedělních bohoslužbách nebo na Štědrý den. Hra by měla obsahovat zvěst evangelia.

Vánoční hra jako prohloubení vztahů mezi dětmi (a učiteli)
Při nácviku je možno lépe se navzájem poznat a něco spolu zažít. Děti by se na zkoušky a na hru měly těšit. Měla by to být i legrace. Na začátek zkoušky je fajn zařadit nějakou hru ledolamku, na konci zkoušky sladkou odměnu. Po vystoupení se kouknete na fotky či video ze hry, můžete hodnotit, chválit…

Vánoční hra jako možnost i pro děti z okraje sboru
Platí předchozí odstavec. Kromě toho je třeba více péče věnovat jednotlivým rodinám. Je to příležitost s některými navázat kontakt. Včas a podrobně je informujte o zkouškách, nabídněte pomoc s dopravou či nocleh dětem, jsou-li z diaspory. Srdečně pozvěte celou rodinu. Lidé mimo sbor spíše přijdou na Štědrý den nebo odpolední představení než na ranní bohoslužby.

Vánoční hra jako misijní příležitost
Děti mohou pozvat na vystoupení svoje kamarády, širší rodinu, učitele. Na vystoupení můžete pozvat i školu nebo můžete jít zahrát jinam (stacionář, domov důchodců, živý betlém na náměstí). Děti mohou připravovat pozvánky, vylepovat plakátky. Dejte si záležet i na kostýmech, kulisách, dobře nacvičeném zpěvu. Chcete-li jít touto cestou, zařaďte hru na Štědrý den nebo na nedělní odpoledne.

Obecně
Je třeba, aby se k pomoci při zkouškách přidalo více lidí. Režisér nemůže zároveň hlídat, konejšit, kárat, starat se o rekvizity.

Věnujte se i zpěvu. Naučte děti text nebo jim ho napište na velký plakát. Se zpěvníkem v ruce děti zpívají se sklopenými hlavami a jsou málo slyšet. Přidejte hudební nástroje (flétna, klarinet, triangl…). Text písní promítejte nebo rozdejte, aby lidé rozuměli textu, případně se mohli přidat.

Úroveň hry pozvednete i hudbou (reprodukovanou či živou) při některých scénách nebo mezi nimi. Například při příchodu anděla k Marii může zaznít Ave Maria.

Jak děti pro hru nadchnout? Třeba tak, že se účastní výběru hry, že si vyberou nebo upraví roli. Že pomohou při výrobě kulis. Dejte dětem kostýmy (více se do role vžijí). Nadchněte vlastním nadšením. Ukažte, jak scénu zahrát.

Kostýmy ano, či ne?
Je-li vánoční hra ve vašem sboru spíše komorní záležitostí rodinného charakteru, není to nutné. Dobrá a dobře nacvičená hra se bez nich také obejde. Čím větší akce, tím spíše se kostýmům věnujte. Není-li to vaše parketa, zkuste ve sboru najít nějakého kreativce. Jako kostýmy se hodí univerzální bílá roucha, která lze pomocí šátků na konkrétní role upravovat. Kolegové katolíci využívají na živé betlémy bílé ministrantské alby, které dotvářejí pomocí šátků či přehozů.

Dbejte, aby bylo dětem rozumět. Musí mluvit pomalu a zřetelně, vždy čelem k publiku. Máte-li velký kostel, dejte dětem mikrofon, který si budou předávat. Myslete na to už při výběru hry.

Kde hledat? Na webu katecheze.evangnet.cz v rubrice vánoční divadla. Nebo zkuste internetovou stránku pastorace, rubriku živé betlémy. Nebojte se hru upravit vám na míru.

Veselé Vánoce!

Daniela Bednaříková