Evangelický sirotčinec „Husův asyl“

Scan10001(ČB 10/2015) Letos si připomínáme 600 let od upálení mistra Jana Husa. Význam mistra Jana Husa je tak velký, že skoro v každém městě je jeho pomník. I v Čáslavi byl pomník této osobnosti věnovaný, byla to budova, která sloužila dobročinným účelům, a její zaměstnanci svojí prací a obětavostí zdobili tento pomník více než květiny.

 Evangelický sirotčinec Husův asyl založil farář František Kozák za pomoci sboru i města. Husův asyl byl otevřen roku 1915 a stál v Těsnohlídkově ulici. Sirotčinec zde existoval až do roku 1952, kdy byl zrušen. Sirotčinec byl smíšený, děti chodily do obecní školy a měšťanky a pak z asylu odcházely, nejčastěji do učení. Kromě školy a učení se děti musely věnovat i domácím pracím a zahradničení. Asyl měl dokonce i své pole, které se pronajímalo, aby byl stálý příjem. Roku 1946 děti musely sklízet úrodu samy, protože nájemci vypršela smlouva a už ji nechtěl prodloužit. Potraviny se většinou kupovaly, ale občas asyl dostal i přebytky od věřících.

Financování Husova asylu bylo složité, existovaly k tomu účelu zřízené fondy, pronajímalo se pole a do roku 1930, kdy se přistavělo první patro a zvýšila se tak kapacita, stát přispíval subvencemi. Nejvíce financí ale přinesly dary. Ty poskytovaly podniky města Čáslavi, věřící a církev. K tomuto účelu asyl pravidelně přispíval do časopisu Hus, který vycházel v Čáslavi a Semtěši. V každém čísle časopisu se objevilo poděkování dárcům a byl tam i seznam, kdo co daroval. Občas asyl uveřejnil i článek nebo inzerát o tom, co je potřeba, i o dění v sirotčinci. V této podobě pak sirotčinec fungoval až do svého konce. Budova byla přestavěna na čtyři byty a měla sloužit k ubytování evangelických duchovních v důchodu. Roku 1978 byla však odkoupena městem a zbořena, protože se stavělo nové panelové sídliště.

Důležitý pro sirotčinec Husův asyl byl i ženský dobročinný spolek Marta, který byl založen manžely Kozákovými roku 1889. Ženy se scházely během školního roku jednou nebo dvakrát za 14 dnů. Věnovaly se rukodělným pracím a výrobky vždy 8. prosince prodávaly na dobročinném bazaru. Výtěžek z bazaru šel na pomoc potřebným, zejména chudým studentům učitelského ústavu a sirotkům z evangelických sirotčinců v Telecím (od roku 1925 Mladé Boleslavi), v Krabčicích a Čáslavi.

Spolek Marta si sirotky i adoptoval, podobně jako se to v chudých oblastech světa dělá s dětmi i dnes. Byl zrušen roku 1948 a některé členky přešly do sociálního odboru sboru a Křesťanské služby. V posledních letech fungování spolku se už bazary nekonaly, důvodem byl patrně přídělový systém a cena látek. Konaly se místo toho besídky, jejichž výtěžek šel opět Husovu asylu. Členky se scházely v budově Husova asylu a spravovaly dětem oblečení. Na tradici spolku dnes navazuje Diakonie.

Chtěl bych se obrátit touto cestou na pamětníky. V mém bádání by mi pomohly vaše vzpomínky nebo fotografie. Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle 725 809 331 a na e-mailu docekpa2@gmail.com.

Pavel Dočekal