V Herlíkovicích s Bohdanem Mikoláškem a při čištění hřbitova

14425485328_fc2812eba5_o(ČB 10/2015) První červencovou neděli se v Herlíkovicích konala výroční česko-německá bohoslužba, tentokrát spojena i s husovským jubileem. Kazatelka Jana Mikolášková připomněla, jak byla ovlivněna osobností mistra Jana Husa v protivenstvích v dobách komunistického režimu, kdy se proti ní postavilo i tehdejší vedení evangelické církve. Nakonec spolu se svým manželem Bohdanem emigrovali do Švýcarska. Koncert Bohdana Mikoláška následoval po dobrém obědě v Horském domově.

hrbitovPráce na hřbitově

V týdnu jsme pak po dohodě se starostou obce Strážné vyčistili starý německý hřbitov, který vypadal spíše jako džungle. Jeden den přitom výrazně pomohla i dvacetičlenná skupina mládeže z biblického kurzu v Křížlicích. Jednalo se o jednorázový projekt u příležitosti výročí konce války a začátku odsunu krkonošských Němců, který byl podpořen i Česko-německým fondem budoucnosti. Doufáme, že po našem impulzu bude obec o svůj majetek více dbát.

Dočká se i Kunzárna

Po dvou letech prací na secesním kostele (o nátěru oken a obnově vitráží byla zmínka v článku o architektuře kostela v ČB 10/2014) a obecním hřbitově se v následujících letech Kunzarnachceme více zaměřit na obnovu Kunzárny – staré krkonošské chalupy, kterou má náš spolek SEM Přátelé Herlíkovic na pět let v zápůjčce od evangelické církve. Ještě v září se povedlo zadat první dodavatelské práce a mohli jsme nechat natřít střechu. S brigádníky jsme natřeli okna a zakončili práce hezkým večerem a dobrou večeří na prosluněné terase pod chalupou s výhledem do údolí Labe. Rádi bychom, aby objekt kromě ubytování sloužil k zatraktivnění lokality, proto uvažujeme o malé historické expozici. K ochraně krajiny v národním parku patří i péče o lidovou architekturu a paměť místa. V případě poptávky by zde mohl vzniknout například i diakonický projekt, podobně jako se uvažuje o využití střediska Sola Gratia. Mohl by být financován z programu EU Obnovy a rozvoje kulturního dědictví venkova, a stal by se tak přínosem i pro středisko Horský domov, které se potýká s nízkou obsazeností. Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám i možnostem hospodaření (agroturistika) zatím uvažujeme pouze o letní sezoně. Milá by byla přítomnost uprchlíků, kteří by se nebáli života na horách a možná, na rozdíl od nás, neztratili vztah k půdě.

mikolasek

Bohdan Mikolášek

Na závěr vás již s předstihem mohu opět pozvat na mezinárodní pobyt na začátku července příštího roku, jehož základ by mohla tvořit i skupina mladých německých dobrovolníků, kteří budou žít v Čechách celý rok. Také spolupořádáme pravidelný prvomájový úklid po zimě a mezigenerační brigádu od 15. srpna, na kterou naváže brigáda mládeže, zaměřená zejména na přípravu dřeva pro Horský domov.

Jan Kirschner