Slavnostní otevření církevní školky v Chebu

do galerie (5)(ČB 10/2014) Přestřižením pásky nůžkami v dětských rukou zároveň s nůžkami představitelů Českobratrské církve evangelické a Luterské zemské církve v Bavorsku byla ve čtvrtek 17. září slavnostně otevřena církevní mateřská škola v Chebu. „Škola bez hranic“ je společným projektem obou církví, provozována je pod křídly Diakonie ČCE.

do galerie (1)V kostele
Slavnostnímu aktu předcházelo shromáždění v evangelickém kostele, kde se sešli zástupci obou církví, města Cheb a partnerského Marktredwitz, Diakonie, investorů, dalších dárců a organizátorů projektu. Zaznělo několik příspěvků a pozdravů. V krátkém zamyšlení si synodní senior Joel Ruml pohrál s pojmem „hranic“. Na jedné straně mizí hranice mezi zeměmi, Čechy a Němci, na druhé straně je nutné při výchově dětí určité hranice vytyčit a dbát na jejich dodržování. Regionální biskupka bavorské církve Dorothea Greinerová vyprávěla dětem biblický příběh a připomněla, že jenom v okrsku, za který zodpovídá, je 240 evangelických církevních zařízení pro děti, ačkoli je zde jen 214 obcí. (Kromě toho existují ještě církevní zařízení, která provozuje katolická církev.) Nadějné však je, že i na české straně vznikla církevní školka, která chce vnášet do společnosti křesťanské poselství. Slovo dostal i senior Západočeského seniorátu, zástupce Regionálního operačního programu, z jehož peněz se projekt z větší části financoval, partneři z německé strany a presbyter chebského sboru.

do galerie (4)Ve školce
Po přestřižení pásky následovala prohlídka celé školky. Vše zářilo novotou, dvě třídy – každá pro dvacet dětí – hýří barvami a vybavením. Sociální a hygienické zázemí všichni obdivovali, stejně jako výzdobu, výtvarné a bezbariérové architektonické řešení. Školka funguje již od začátku září a obě třídy jsou naplněny. Děti v kostele dokonce zazpívaly písničku, kterou už stihly nacvičit.

Projekt mateřské školy, kterou provozuje Diakonie ČCE, navázal na neúspěšný projekt budování mezinárodního komunitního centra, který začal již v roce 2005. Po zastavení projektu a několikaletém chátrání rozestavěné budovy je velkým úspěchem spuštění jiného projektu v tomto objektu a dokončení díla. Celkové náklady 16 milionů korun, o něž se kromě Regionálního operačního programu podělili evangelické církve z Porýní, Hesenska a Nasavska, Luterská církev v Bavorsku, T-Mobile, ČCE, Diakonie a další individuální dárci, stojí určitě za to. Mateřská škola Diakonie ČCE v centru Chebu bude sloužit dětem zdravým i dětem s handicapem a za poslání si vytyčuje klidné prostředí, umožňující dětem všestranný rozvoj.
Daniela Ženatá 

k textu