Edita Štěříková: Více sluší poslouchati Boha než lidí

Více se sluší(ČB 11/2015) Exulant, emigrant, reemigrant. Když ve Wikipedii najdete termín emigrant, potká vás nadto exil, migrace a imigrace. Jen pro upřesnění – reemigrant je ten, kdo se vrací do země, odkud on nebo jeho předkové vyšli. Až ukrajinské a české úřady orazítkují všechny dokumenty, vrátí se k nám v roce 2016 potomci těch, kdo odtud kdysi vyšli za naše hranice a žili v Bohemce a Veselynivce a jinde. To budou reemigranti.

Emigrace je téma aktuální. Především pro nás, kdo jsme se nikdy se vším všudy do cizí země nestěhovali. A proto nevíme a nemůžeme vědět, jaké je začít žít od ničeho a doufat, že život půjde k něčemu. A k tomu odpovědnost za ty, které jsem vzal s sebou. Když to nevíme a neznáme, neumíme si to ani představit. Jen si myslíme, že to víme… A stáváme se snadným soustem pro ty, kdo nabízejí rychlá a hrubá řešení a parazitují na falešných představách a předsudcích, které o emigraci máme.

Kniha Edity Štěříkové Více sluší poslouchati Boha než lidí nejenže odstraní mnohé předsudky a dodá dostatek informací, ale zjemní také naše srdce a mysl. Způsobí, že budeme statečněji odolávat svodům snadného řešení. A svá slova budeme volit pečlivěji.

Více se slušíPrvní čtvrtina knihy vypráví příběhy exulantů 18. století. Zbytek knihy tvoří to zvláštní, co je na knize podle mne strhující a ojedinělé. Paní Edita Štěříková si „troufne“ předkládat příběhy doby poměrně nedávné. Letos, spolu s husovským výročím, uplynulo 70 let od reemigrace potomků českých exulantů. A tak k nám hovoří lidé ve věku dnešních babiček a dědečků. Jaké to bylo rozhodnout se a vrátit se zpět? Jaké to bylo přijít do země, o které odmalička slýchali, že je krásná a že tam žijí dobří lidé? Jaké byly první dny a roky v místech, po nichž tesknili ti, kdo návrat nestihli a zůstali pochováni v cizí zemi? Jaké to je těšit se na nový začátek a pak týdny a měsíce bydlet v západních Čechách na statku s německou rodinou, která také čeká na vystěhování a které ten krásný statek a vše kolem patří, vlastně patřilo?

Neváhejte, kupujte!

Daniel Ženatý 

 

ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Více sluší poslouchati Boha než lidí: několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími : 600. výročí upálení mistra Jana Husa : 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. První vydání. Praha: Kalich, 2015, 362 stran. ISBN 978-80-7017-220-9.