Za krajany do východní Evropy

UA (5)(ČB 11/2015) Po odchodu potulného kazatele Petra Brodského do důchodu nabírá dech nový systém. Jeden farář, pověřený prací pro evangelické sbory ve východní Evropě, předává postupně agendu i své mnohaleté zkušenosti několika nástupcům, kteří si práci rozdělili a budou ji přibírat ke svým kazatelským úvazkům. Návštěvy českých sborů i krajanských komunit se plánují podobně jako dříve, více se nyní klade důraz i na partnerství sborů. Tak dostal Miroslav Pfann spolu s libišským sborem na starost bratry a sestry na Ukrajině, Pavel Šebesta a lidé z Hodonína krajany v Srbsku a Rumunsku, Jan Krupa s velkolhoteckými Chorvatskou komunitu a Michal Kitta spolu se sborem v Hronově sbory polské.

• Návštěva českých sborů na Ukrajině

V první polovině září farář Miroslav Pfann, synodní kurátorka Lia Valková, farář Václav Hurt a Milan Pilný navštívili krajany v Bohemce a Veselynivce. Dalekou cestu osobním autem si rozložili do dvou dnů s noclehem v Michalovcích na faře u Meňkyových, kde se jim dostalo vlídného přijetí. Při náročné a dlouhé cestě se v řízení střídali všichni tři muži, takže nikdo nebyl vystaven přehnané únavě a stresu.

UA (8)Bohemka
Důvodem cesty do Bohemky byly tentokrát především oslavy 110. výročí obce, kam v roce 1905 přišli a kde se usadili první Češi. Při bohoslužbách, které vedl Miroslav Pfann, bylo v opravené modlitebně plno tak, že nestačilo míst k sezení. Po bohoslužbách byl před Betlémskou kaplí odhalen Husův kámen s pamětní deskou, který věnovali Pervomajští. Promluvila sestra Jančíková a Václav Hurt přiblížil přítomným život a dílo mistra Jana Husa. Oslavy pak pokračovaly v místním kulturním domě – s bohatým programem dětí i dospělých, zpěvem a výtečným jídlem. Delegace se rozloučila a vydala na další cestu po nedělních bohoslužbách s večeří Páně, při kterých byl pokřtěn synek Oly Sverdlové.

UA (9)

Veselynivka
Ve „shomáždění“ už čekaly sestry v čele s Marií Provazníkovou. Bohoslužby pod vedením obou farářů se konaly v komornějším duchu, po nich všichni setrvali při rozhovoru u kávy a čaje. Debatovat se nepřestalo ani u Provazníkových doma, kde byli všichni ubytováni. Starosti dělá místní rybník, který je pro vesnici hodně důležitý, ale zřejmě kvůli podtékání hráze před několika lety nadobro vyschnul. Naše delegace navštívila v této věci i starostu, aby zjistila, co by se pro obnovení funkce rybníka dalo udělat.

UA (1)

Návštěvy českých krajanů na Ukrajině probíhají vždy se srdečnou  vstřícností a zájmem v rodinách. Miroslav Pfann byl jako nástupce Petra Brodského velmi příznivě přijímán a se vší vážností přivítán. Vřelé kontakty spojují krajany s tisíce kilometrů vzdálenou vlastí, ale aktivní generace stárne. „Jak pro předávání evangelia dále, tak pro udržování českého jazyka je třeba hledat následovníky stárnoucí generace a musíme najít takové způsoby práce a podpory, aby byla i mladší česká generace motivována spolupracovat,“ domnívá se synodní kurátorka Lia Valková.

• Cesta za krajany do Srbska

„V počtu devíti lidí jsme do Srbska vyrazili koncem září.  Kromě nového potulného, tedy mě, jel i odcházející potulný Petr Brodský, písničkářka Eva Henychová a autor knihy o zdejších krajanech S motykou a Pánem Bohem Michal Pavlásek a dalších pět lidí,“ uvádí do tématu cesty hodonínský farář Pavel Šebesta. Tím je naznačen i kulturní rozměr mise. Ve městě Vršac se uskutečnila prezentace zmíněné Pavláskovy knihy (psali jsme o ní i v Českém bratru – recenzi najdete v čísle 7-8/2015), na niž dorazila i česká konzulka Veronika Senjuková, zpívaly pěvecké sbory a zpěvačka a kytaristka Eva Henychová. Po prezentaci se promítal film Modlitba pro Velké Srediště. Do okolí Velkého Srediště  v polovině 19. století přišli zejména reformovaní evangelíci z okolí Klobouk u Brna a Nosislavi a téma kořenů a sepjetí s vlastí je zde stále živé.

Srbsko (4)Další cesta vedla do Kruščice, kde žije mnoho českých rodin katolického vyznání. Do budoucna se jeví jako nejsilnější jádro českých krajanů, kteří mají upřímný zájem o duchovní podporu do dalších let. Po bohoslužbách a koncertním vystoupení Evy Henychové následovalo posezení s krajany zakončené vydatnou večeří u paní Barbary Hany, která je pilnou duší a dobrou organizátorkou celého sboru.

Bohoslužby s večeří Páně v duchu díkůčinění se konaly v neděli v reformovaném sboru ve Velkém Središti. V rámci bohoslužeb předal Petr Brodský symbolicky štafetu „potulného kazatele“ pro české krajany v Srbsku svému nástupci Pavlu Šebestovi. „Dopoledne jsme ještě navštívili místní hřbitov, kde jsme se zastavili především u hrobů Elizabety Hájkové a Josefy Klepáčkové, dlouholetých opor zdejšího sboru. Jedna zemřela v požehnaném věku loni, druhá předloni,“ doplňuje farář Šebesta.

Večerní koncert písničkářky Evy Henychové doprovázený četbou z dopisů mistra Jana Husa v Bele Cirkvi byl hojně navštíven. Přítomen byl i předseda České národní rady v Srbsku pan Jože Sivaček.  Na závěr zaznělo, že si předsedové Českých besed velice váží duchovní a kulturní podpory Českobratrské církve evangelické a mají velký zájem, aby kazatelé i nadále do Srbska jezdili.

• Reformovaný sbor v Rumunském Velkém Peregu 

 Začátkem října vyrazil farář Šebesta ještě jednou za krajany. Spolu s manželkou, farářem Pavlem Prejdou z Nového Jičína a dvěma členy sboru v Jeseníku navštívili Velký Pereg v Rumunsku. První zastavení bylo jako vždy v rodině zdejšího kazatele Jaroslava Kalouska, kde byli všichni mile a srdečně přivítáni i pohoštěni. Byl čas i na vykonání několika pastoračních návštěv, od navštívených sester vděčně přijatých.

Rumunsko (3)O sobotním večeru se všichni sešli ve sborovém domě. Farář Šebesta měl připraven audiovizuální program o kostnickém koncilu, při besedě a posezení s místními došlo i na promítání fotek z návštěvy zdejších evangelíků v Hodoníně.

V neděli se konaly bohoslužby v místním kostele. Kázal Pavel Prejda a při ohláškách zazněly pozdravy ze synodní rady, od Petra Brodského i hodonínského sboru. „Z rozhovorů je patrné, že návštěvy z České republiky jsou místním stále milé. Živě se zajímají o to, co se děje v našich sborech a městech, odkud přijíždíme, jsou vděčni za české tiskoviny a literaturu a rádi hovoří o svých příbuzných a známých v České republice,“ komentuje atmosféru setkání jeden člen české delegace. „Po bohoslužbách jsme navštívili Rumunsko (5)ještě řeckokatolický kostel v obci, kde měli zrovna slavnost loučení rekrutů. Povinná vojenská služba byla sice v Rumunsku zrušena, ale tento obyčej loučení osmnáctiletých mladíků se svobodou je ve Velkém Peregu stále udržován,“ dodává.

Na závěr podzimního putování za krajany po východní Evropě byl na všech místech domluven plán dalších cest na rok 2016. Nový model kontaktů se vzdálenými souvěrci se pomalu zabíhá a uvidíme, co přinese. Rozhodně stojí za to skupinky českých sester a bratrů navštěvovat, podporovat je a obohacovat se navzájem, ať už konfesně patříme k jakékoli křesťanské větvi.

Lia Valková / Pavel Šebesta / DaZ