Otázka na tělo: Jaká tabu mají ve vašem životě smysl?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 11/2015)
Hana Librová, bioložka a socioložka
Sociologové říkají, že kultura je systém zábran. To pro tabu mluví, zejména ta zahalovací a tělesná. V oblasti vztahů psychologové doporučují kostlivce do skříně nezavírat a případně ho vypustit. Ale vy se ptáte na tabu v mém životě. Vlastně nevím, někdy si říkám, že kostlivec neměl být zavírán. Ale jindy, že je dobře, že ve skříni zůstal.

Bohumila Baštecká, psycholožka
Taková, která souvisí s původním významem slova („nedotknutelný“, posvátný), tedy týkající se situací, kdy člověk má (mít) bázeň ve smyslu úcty a strachu. Tu starozákonní směsici strachu a úcty mi vysvětluje manžel (farář) a dodává, že dnešní snahy překládat bázeň jen jako úctu jsou bezzubé. Tabu v mém životě nesouvisí s odhalováním a otevřeností, což je chování, které může někdy spadnout do kategorie „to se nehodí, to je neslušné“. Když se přiblížím tabu, vzduch ztuhne a zvýrazní se příkaz „To se nedělá. Tam nechoď“.

Jiří Nečas, přírodovědec a teolog
Mám-li odpovědět na to, co je pro mne tabu, obávám si, že už tím svá tabu poněkud poruším. Jako tabuizovaná témata vnímám ta, která by zbytečně mohla přinést nedorozumění a nastolit zbytečné napětí, třeba mezi mnou a někým, koho si vážím a mám rád. Myslím při tom nejen na některé otázky politické, nýbrž třeba i na různá teologická témata; zpravidla se vyhýbám debatám o eschatologických představách, vědom si toho, že jakožto různí lidé vnímáme kategorie jako čas, prostor, bytí apod. různě, a tak musíme mít různé představy o věčnosti, a že stejně platí Pavlovo „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“. 

Jana Nechutová, vysokoškolská učitelka
Nevím, ptáte-li se právě na toto: je několik skutečností, před nimiž zavírám oči, sklapuji knihu, odcházím od televize – trápí-li se děti nebo zvířata, taky nemohu vidět záběry z koncentračních táborů. Pravé tabu je u mne asi trest smrti; výraz „poprava“ mne rozrušuje tak, že jej nechci vyslovit (to je pravé tabu i s eufemismy, ty se však v tomto případě těžko hledají).

DaZ