Jan Hus: Knihy kacířů se mají číst

Knihy kacířů se mají číst_cb(ČB 12/2015) V jubilejním Husově roce vydal Kalich dosud nepřeložený Husův spisek Knihy kacířů se mají číst. Elegantní tenká knížečka nás může propojit s událostmi a atmosférou časů před šesti sty lety. Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Knihy kacířů se mají číst_cbZ latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil Martin Wernisch.

Doc. ThDr. Martin Wernisch (1962) je vedoucí katedry historické teologie a církevních dějin na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Specializuje se na reformační epochu. Byl členem ekumenické komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem mistra Jana Husa při České biskupské konferenci (působila v letech 1993-2000).

Hus, Jan: Knihy kacířů se mají číst. Praha, Kalich 2015.  96 stran, Cena 130 Kč, v e-kalichu 111 Kč.ISBN: 978-80-7017-223-0