Nico ter Linden: Země pod duhou

(ČB 12/2015) Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do zaslíbené země. Dětským posluchačům Tobiášovi a Judit je v babylonském zajetí vypráví strýček Ben, a díky jejich rozhovorům porozumíte, proč se vlastně do Tóry dostaly.

Nico ter Linden (nar. 1936) je nizozemský farář a spisovatel. Jeho převyprávění biblických knih česky Povídá se… upoutalo nejprve dospělé. Poté vyšla řada příběhů pro děti: Král na oslu, Země pod duhou a Prorok v rybě. Česky vyšla první dvě, poslední se připravuje. Jeho vyprávění inspirativně obohacují ilustrace Ceseli Jitty.

Vychází 9. 12. 2015; při objednávce předem neúčtujeme poštovné Vydalo EMAN, Husova 656, 256 01 Benešov Objednávejte na eman@evangnet.cz , tel. 317 722 215 nebo na http://eman.evangnet.cz Při objednávkách předem neúčtujeme poštovné, ale kamarádskou slevu! Distribuce: http://kosmas.cz ISBN 978-80-88060-04-8; 240 stran, barevné ilustrace, doporučená cena 349 Kč, „K“ 296.