Slavnostní bohoslužby v Ratiboři

IMG_4189(ČB 12/2015) Dne 18. října 2015 prožíval evangelický sbor v Ratiboři významný den. Konaly se slavnostní bohoslužby, které spojily den díkůvzdání za úrodu s poděkováním Pánu Bohu za obrovské dílo, které jsme s jeho pomocí mohli letos uskutečnit. Byla to generální rekonstrukce kostela, se kterou se původně vůbec nepočítalo.

V původním záměru totiž bylo provedení izolace proti vodě, sanace několika prasklin ve zdivu a vymalování kostela. Při odstraňování starých omítek se však zjistilo, že statika kostela je ve vážném stavu a hrozí zřícení několika oblouků a čelní stěny za oltářem. IMG_4163Příčinou všeho byla pravděpodobně vlhkost a špatné podloží. Tento stav se musel začít neprodleně řešit. Celá rekonstrukce narostla do obrovských rozměrů a náklady na ni se značně zvýšily. Vybraná firma se tohoto úkolu zhostila velmi dobře a v určeném termínu rekonstrukci dokončila.

Obrovským problémem však byla finanční otázka. Na opravu kostela jsme vyhlásili sbírku a požádali o finanční i materiální pomoc zastupitelstvo obce Ratiboř i o dar od Jeronýmovy jednoty. Ukázalo se, že občanům na našem kostele záleží, a to nejen členům církve. Chápou jej jako kulturní památku a dominantu obce a chtějí, aby byl zachován pro další generace. Avšak ani výtěžek ze sbírky, další dary a pomoc na pokrytí nákladů nestačily. Proto jsme požádali o finanční půjčku z Jubilejního tolerančního daru. Nicméně, ani splácení půjčky nebude snadnou záležitostí.

V úvodu slavnostních bohoslužeb zazněla česká státní hymna v podání souboru Zvonky Dobré zprávy pod taktovkou sestry farářky Wiery Jelinek. Bohoslužby byly obohaceny kulturním vystoupením dětského folklórního souboru Kosáček, mužského pěveckého sboru Kosáci i církevního pěveckého sboru, který slavil pět let své existence. Třešničkou na dortu bylo udělení čestného občanství Ratiboře panu Richardu Pinkertonovi a odhalení skleněné nástěnné desky s biblickým textem, jejímž autorem je pan Valér Kováč. Bohoslužeb se zúčastnili hosté z okolních sborů i ze vzdálenějších míst. Z velké dálky přijeli naši přátelé z Pittsburghu v USA.

IMG_4404Jsme vděčni Pánu Bohu za to, že nám dal lidi, kteří se ochotně a s plným nasazením pustili do práce a zasloužili se o to, že se toto velké dílo podařilo. Děkujeme za jeho milost, lásku a pomoc.

jménem staršovstva napsala
Růžena Hříbková