Mých prvních třicet dní v misi

4-Gruzinci (2)u(ČB 12/2015) Kyjovskou faru jsem opustil 3. října a od 4. října působím jako kaplan 5. strážní roty Resolut Support (Rozhodná podpora) na letecké základně Bagrám v provincii Parwán. Naše strážní rota má 165 vojáků, včetně dvou žen. Úkolem 5. SR BAF (Bagram Air Field) v operaci Resolute Support je provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagrám v rámci společných operací s americkými partnery a afghánskými bezpečnostními silami s cílem zamezit nepřátelským aktivitám proti základně Bagrám namířeným. Úkol strážní roty je jasný, ale jaký je úkol kaplana? Co kaplan v misi?

Jako kaplan jsem měl již čtvery bohoslužby, kde se sešli nejen vojáci různého vyznání, ale někteří i bez vyznání. Nedělní bohoslužba je pro mě ústředním bodem, ke kterému směřuji a od kterého se odrážím do dalšího dne. Ke kaplanské práci zde mám dostatek prostoru i podporu svého velitele kapitána Radka Šomana. Během týdne nacházím i čas k přípravě kázání, jak jsem zvyklý.

3-jáv kapli2 (2)uKaplanská služba v armádě je založena na ekumenické spolupráci a já si uvědomuji, že obohacuje nejen mě samotného, ale hlavně je přínosem pro jednotlivé vojáky. Někteří se totiž účastnili v minulosti jiných misí a zažili například bohoslužby s kaplanem vyslaným církví římskokatolickou, setkali se s jinou tradicí, s jiným způsobem bohoslužby. Já jako evangelík přináším tradici protestantskou, evangelický ráz bohoslužby a svůj styl kázání.

Důležitou věcí kromě bohoslužeb jsou i rozhovory, setkávání s druhými. Ve většině případů samozřejmě nejde o klasické pastorační rozhovory. Na první pohled jsou to spíše jen náhodné a nezávazné rozmluvy, ale přispívají k vzájemnému poznávání a budování důvěry. Důvěra je v kaplanské, farářské práci velmi důležitá. Těžko se získává a velmi rychle ztrácí. V tomto smyslu je pro mě velkou výhodou skutečnost, že kaplani jsou v české armádě i v zahraničních operacích již přes patnáct let a za tu dobu si důvěru vojáků získali. Každý voják také ví, že kaplan je vázán zpovědním tajemstvím.

5-MRAP (2)u

Nejsem však jenom kaplan, mám stejné povinnosti jako každý voják a jako každý v misi mám na starosti i jiné věci. Například plním funkci „dopraváka“. Starám se o odlety lidí z letecké základny Bagrám do Kábulu na základnu HKIA (Hamid Karzai International Airport) a o přílety k nám do Bagrámu. Většinou se jedná o přepravu vojenskými vrtulníky. Nejprve jsme vůbec neměl chuť tuto službu dělat. Čekáte na terminálu s lidmi do odletu, na místě ovšem musíte být již hodinu předem. Někdy se stane, že odlet má zpoždění. Uvědomuji si ale, že i toto je způsob služby vojenského kaplana – být s lidmi. Heslo naší kaplanské služby je „Jdeme s vámi…“.

Prvních třicet dnů zde na Bagrámu uběhlo neuvěřitelně rychle. Jsem vděčný za podporu všech svých blízkých, celého kyjovského sboru a ostatních lidí z okolí.

      nadporučík Dan Petříček, kaplan 5. strážní roty Resolut Support