Bosky do půlkruhu

IMG_7346(ČB 1/2016) Inspirace reformní pedagogikou pro katechetickou práci je jistě stále velmi přínosná. Její principy nezastarávají, naopak se po desetiletích osvědčily. Na pedagogických základech Marie Montessori vyrostly dvě katecheze: Katecheze dobrého pastýře autorek Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi a Godly Play Jeroma W. Berrymana. Ten vypracoval svůj katechetický systém již koncem 70. let, jeho katecheze se rozšířila do mnoha církví a dále se rozvíjí. V Evropě je Godly Play zastoupena nejvíce ve Velké Británii a v Německu, ale i v dalších zemích.

IMG_7306Pro obě katecheze je nezbytným základem zařízená místnost s originálními materiály. Místnost, kde jsou děti uvítány jménem a vstupují bosy, usedají do půlkruhu na koberec. Mít zvláštní místnost je často nemožné, řešením může být víceúčelovost. Materiály se pořizují postupně vlastní výrobou z přírodních materiálů, anebo je lze koupit v chráněné dílně, kde se vyrábí.

Ve sboru v Sedlci-Prčici pracujeme metodou Godly Play už druhým rokem, v roce 2015 jsme s podporou Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové realizovali projekt na zařízení víceúčelové místnosti pro práci s dětmi a mládeží. V přesvědčení, že chceme-li něco dělat IMG_7346kvalitně, je nezbytné kvalifikované vzdělání, zveme zájemce o tuto metodu do našeho sboru – brzy totiž nabídneme sobotní semináře zvané „Poznávací den Godly Play“. Texty a videa na internetu jsou jen začátkem, tuto metodu je třeba zažít, promýšlet, prodiskutovávat, sdílet své dojmy a zkušenosti s ostatními.

Petra Bandhauer petrabandhauer@centrum.cz