Abrahamův kufr s plenkami a bublifukem

Loučení v barvě(ČB 1/2016) Jako každý rok, tak i letos mohlo zavítat několik rodin s dětmi předškolního věku na týdenní pobyt do Janských Lázní. Možná si říkáte, co tam ty maminky a děti asi tak dělají? Budete se divit, ale i mimo sezónu se dá v těchto malebných lázních mnoho prožít. Na bohatém programu se podílely nejen maminky samy, ale i pan farář Lukáš Pešout, jenž působí ve sboru ČCE v Telecím.

Děti se každé dopoledne seznamovaly s jednotlivými biblickými postavami Starého zákona, s Abrahamem, Izákem a Rebekou, s Jákobem, s Josefem a jeho bratry. Příběhy byly obohaceny scénkami, ve kterých se děti samy stávaly účastníky. A tak například balily kufry Abrahamovy, včetně dětských plenek a bublifuku, nebo hrály Josefovy bratry, již putovali do Egypta pro zásoby potravin. Každý příběh byl ukončen výtvarnou dílnou, odkud si děti odnášely krásné výrobky jako papírové růže, lampionky nebo střapaté sukýnky. Vždy následovala krátká pobožnost a společně jsme zpívali písně Pán Bůh má v rukou celý svět nebo Někdo mě vede za ruku.

Loučení v barvěOdpolední program jsme trávili každý po svém. I přes nepřízeň počasí jsme chodili na výlety, do lanového centra, do vynikající cukrárny poblíž kolonády nebo rehabilitačního bazénu. Působí zde i výtvarná dílna Bosorka, jež nám umožnila vymalovat si hrníčky a mističky, a tak si i dospělí mohli odvézt krásnou vzpomínku. Všichni mohli relaxovat třeba při masáži a nebo si jen tak povídat po večerech, které byly taktéž obohaceny zajímavým programem, farářem připraveným.

Pobyt se koná většinou v době, kdy svatý Martin přijíždí na bílém koni. Letos bohužel nepřijel včas, ale paní kuchařky náš poctily výtečným obědem – svatomartinským kuřetem a večer jsme završili lampionovým průvodem až do temného evangelického kostela, kde jsme zpívali písně za svitu svíček a lampionů. 

Pobytu se kromě maminek zúčastnili i někteří tatínkové a hodně babiček. Je to týden plný poznávání, zábavy, naslouchání, porozumění a příležitosti seznámit se s novými lidmi. Tímto bych ráda i na příští rok pozvala další maminky a děti a ostatní spřízněné duše, aby spolu s námi mohli sdílet jedinečné okamžiky naplněné Hospodinovou přítomností.

Jana Mostecká Matěková