Archiv autora: CB

Český bratr 9/2016. Téma: Smutek

Úvodník

 Smutnění babího léta

Poslechněte si článek:

Z čeho můžeme být v tyto dny smutní? Že je po prázdninách? Že se dny zkracují a rána jsou již chladná? Inu, to je jen letmý stesk nad tím, že bylo příjemněji. Smutnění babího léta. S opravdovým smutkem, který vězí hluboko v duši, to nemá moc společného.

Od biblické úvahy přes smutek z úmrtí blízkého člověka, důležitost prožití smutku a zpracování této emoce až po rozhovor o tom, kdy se smutek může překulit v depresi a jak to poznat. Tím se zabýváme v rubrice Téma. Blízce k tomu patří potřeba rozloučení při pohřbu a význam rituálů obecně. Hezky se o smutku autorům psalo, řeknete si, když zjistíte, kolik stránek rubrika Téma zabírá.

Na Nástěnce jsou praktické informace pro sbory o grantovém systému na podporu financování diakonických a rozvojových projektů, informace o soutěži na nové grafické zpracování loga ČCE, dále v listu je pobídka k přihláškám do výběrového řízení na pozici vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře. Pro schopné a aktivní lidi to jsou výzvy!

V létě se uskutečnilo mnoho akcí, na které jsme před prázdninami zvali. Děkujeme všem korespondentům, kteří se o své dojmy a zážitky podělili, i těm, kdo poslali fotky, abychom aspoň něco z atmosféry mohli prožít taky. Pro množství příspěvků do rubriky Moje církev jsme některé museli nechat do příštího čísla.

Takže – jak nám vzkazuje synodní kurátor Vladimír Zikmund – po letním odpočinku, načerpání energie i inspirace se pusťme s chutí do práce, sborového života a nových aktivit.

??????????????????????Školákům dobré vykročení do nového školního roku a všem čtenářům inspirativní čtení přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – J. Bureš
Pohřeb? Rozhodně ano – P. Pokorný
Připomínka zemřelých – L. Ridzoňová
Rozhovor s R. Schneiderovou: K celistvému tvaru duchovno patří – J. Plíšková
Kdyby bývalo bylo… Smutek je důstojný stav duše – T. Pavelka
K pohřebním rituálům: Slavnost jen smuteční? – J. Hoblík
Otázka na tělo: Kdy jste naposledy brečeli a proč?

MOJE CÍRKEV
Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy – D. Ženatá
Další absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie – J. Široký
Letní kemp mládeže – J. Vondrová
Cesta do Zelova a Kleszczóva – M. Kitta
Věřící z Evropy a Asie se setkali v Krkonoších – J. Vondrová
Církev živě 2016 – J. Horáková
Obrázky z ekumenické poutě do Taizé – J. Hofmanová
Z církevních škol: Před začátkem dalšího školního roku – A. Wrana
O evangelické obětavosti – M. Cháb
Chtěl jsem kázat obrazem – malíř Miroslav Rada se dožívá 90 let – J. Kirschner
80 let plodného života: J. Hromádka – M. Palatý
Společnou cestou již 65 let: manželé Holečkovi – D. Heller ml.
Zlatá svatba v Horském domově v Herlíkovicích – P. Bísek

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Mol – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Diakonie v Etiopii, v zemi na rozcestí – K. Novotná

SLOVO
K motivu smrti a smutku v poezii Jana Skácela – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Světýlko – P. P. Payne

RECENZE
Joseph Roth: Job – Z. A. Eminger

KOMIKS
Smutek – K. Malina

 

 

Český bratr 4/2016. Téma: Strach

Úvodník

 Žádné strachy

Poslechněte si článek:

Strach může být ochromující. Hrůzou se nemůžeme ani pohnout. Strach může být i sebezáchovný, nevrháme se proti něčemu, čeho se bojíme. Brzdit nás však může i zbytečná ustrašenost. Jak ty všechny strachy překonat?

Začít můžeme dubnovou modlitbou farářky Lenky Ridzoňové na straně 6. A po uklidnění a ujištění o Boží ochraně se můžeme do příspěvků o strachu pustit – od biblické úvahy až po příspěvek o tom, že strach nám umožňuje dotknout se skutečné ceny věcí.

Během nadcházejících měsíců se bude konat několik významných událostí, na které bychom vás chtěli pozvat: K uctění Jeronýma Pražského se v sobotu 28. května uskuteční v Praze celodenní festival. Plakát již máte ve sborech a podrobný program přineseme v příštím čísle. Koncem dubna a první květnový týden zveme na filmové středy s Jeronýmem. Pozvání je na sousední stránce. 10. června se otevřou kostely v celé republice při Noci kostelů. Počítáme s rozšířenou distribucí časopisů k rozdávání zdarma. A na dny 7.–10. července jsme zváni do Budapešti na Setkání křesťanů střední a východní Evropy. Přihlašování bylo prodlouženo do konce dubna, program přibližujeme na straně 17.

Z aktuálního dění doporučuji vaší pozornosti reportáž ze Dne pro Kubu a rozhovor s hlavním hostem tohoto dne Rosou Maríou Payá, mladou aktivistkou bojující na Kubě za svobodné volby. Její výzva je stručná: nezapomeňte na nás!

Demokracie je křehká, a to nejen na Kubě. Při zmatcích poslední doby se obavy vkrádají. Dalo by se říci, že nás v dnešní době dohánějí strachy různé. „Pro strach uděláno“ má už dnes možná málokdo, ale pokoušet se nejrůznější strachy překonávat bychom (s bázní před Hospodinem) měli.

??????????????????????Přeji všem čtenářům vlídné jaro a inspirativní čtení 
Daniela Ženatá

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Lék proti strachu – P. Chlápek
Strach posvěcuje. Umožňuje nám dotknout se skutečné ceny věcí – T. Pavelka
Strach neposvěcuje. Má být překonáván – A. Šůra
Otázka na tělo: Kterých strachů se nemůžete zbavit?

MOJE CÍRKEV
Potřebujeme prolomit zdání, že Kuba už pomoc nepotřebuje – J. Vondrová
Rozhovor s Rosou María Payá: Demokracie je křehká nejen ne Kubě – kol.
Rozhovor s Jaroslavem Pecharem: Jak se vodí loutka  Jeronýma – J. Plíšková
Rozhovor se synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem – D. Ženatá
Jako zrno hořčičné – V. Grögerová
Provizorní kostel v Braníku na věčné časy – J. Kirschner

S DĚTMI
Dítě a dobro – O. Pikousová

DIAKONIE
Šest sourozenců z Litvínovska nemusí do ústavu – M. Lecková
Ida Kelarová v Diakonii Jablonec nad Nisou – A. Šůra

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Velbloud – L. Ridzoňová
Ohlédnutí za farářským kurzem s muslimskou otázkou – M. Tomešek
Kameny zmizelých – J. Plíšková
Poslední slovo: A nikomu nic neřekly, neboť se bály – Š. Brodský

RECENZE
Milena Štráfeldová: Trestankyně – P. Brodský
Marylinne Robinsonová: Lila – E. Žárská

KOMIKS
Strach – K. Malina

 

 

 

 

 

Řeč míst, kde se scházíme – Pokladnička a svícen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 7+8/2014) Když je kázání dlouhé, nudné nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují.

Pokladnička, košíček, schránka na milodary, sáček na ofěru…
Kapitán letadla sdělí cestujícím, že se stroj za několik minut zřítí do moře a všichni že zahynou. Pasažéři zmatkují, pláčou, posílají poslední textové zprávy příbuzným a do toho někdo zvolá: Něco náboženského bychom měli dělat! A kdosi sundá čepici a začne vybírat peníze. Pokračování textu