Archiv autora: Daniela Ženatá

Bohemka a Veselynivka dnes

Veselynivka (1)(ČB 10/2018) Bohemka a Veselynivka jsou vesnice, které se nacházejí v nejchudších, veskrze zemědělských částech Ukrajiny. Zemědělství udává těmto obcím ráz. Mnoho lidí zde stále žije ze vzpomínek na kolchoz, který zajišťoval práci. S rozpadem Sovětského svazu prudce vzrostla nezaměstnanost, jež je stále enormně vysoká. Po zániku kolchozu zůstala většina vesničanů bez stabilní práce, a to až doposud. Hlavní zdroj příjmů dnes tvoří malá domácí hospodářství – středobod života obyvatel.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Český bratr 11/2017. Téma: rebelové v taláru

Úvodník

Hrad přepevný

Rok reformace se chýlí ke konci. Oslavovali jsme s celou církví v Ratiboři, připomínali si 500. výročí mnohými událostmi, vydali několik knih, prožili odbornou konferenci v senátu. Kromě Kirchentagu v Berlíně a Wittenbergu byl vrcholem oslav 31. říjen – Den reformace. V protestantských zemích je to dokonce státní svátek. Podle tradice přibil Martin Luther ten den na chrámová vrata svých 95 tezí, které celé hnutí zahájily.

Poslechněte si článek:

K Českému bratru patří tentokrát také příloha s případným názvem: Hrad přepevný. Je to zpěvníček reformačních písní na známé nápěvy z Evangelického zpěvníku, ale s novými texty. Písně, na které někdy už padal prach staletí, k nám přicházejí v nové svěží podobě, staré melodie ožívají novým svědectvím víry.

Ve své době byl Luther pěkný rebel. Mnozí jej měli za kacíře a rozvraceče hodnot. V tomto čísle se v rubrice Téma potkáme s rebely a potížisty v době naší. Ti většinou rozpoznají svůj „hrad přepevný“, dokážou říct s Lutherem „zde stojím a nemohu jinak“ a podle toho také konají.

Papírový časopis stále zápasí na svých stránkách s omezeným místem. Některé příspěvky, ač připravené, se nakonec do vydání nevejdou. Například odpovědí na „otázku na tělo“ přijde zpravidla více, než se na určenou stranu směstná. Nejlepší bývají odpovědi obratem, protože jsou většinou spontánní a živé. Ten, kdo odpoví za den nebo za dva, mívá odpověď sice vybroušenější, ale většinou také delší. Váhavější respondenti však nemusí být zklamáni, do „otázky na tělo“ na našem webu www.ceskybratr.cz se vejdou odpovědi všechny, krátké i delší, dřívější i pozdější.

DŽ portrét na webInspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Potížista v taláru – P. Klinecký
O dobrých skutcích: Nepokradeš – J. Plíšková
Svědomí neumlčíš ani neošálíš. Rozhovor s Jakubem Pavlúsem – D. Ženatá
Rebelie znamená ničení – T. Pavelka
Jednoznačný postoj aktivisty Jakuba Orta – D. Ženatá
Vladimír Procházka – L. Ridzoňová
Otázka na tělo: Luther řekl: „Zde stojím a nemohu jinak.“ Zachovali jste se někdy také tak?

MOJE CÍRKEV
Hledá se Bůh. Zn. Jablonec – A. Rozbořilová
Historie a interpretace Bible – J. Dušek
Rokycanský Rokycanův sbor slaví – O. Pellar
Poradna Rokycany dovršila první desetiletku – O. Pellar
Letní tábor pro staříky – L. Janská
Prkenice, přístavba, nebo Ašeret? – J. Pechar
Zachránit Zemi i sebe – J. Zámečník
Památník toleranční doby ve Vysoké u Mělníka – J. Mašek
Návštěva mešity – J. Bartošek

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Dobrá zpráva pro varhaníky a kytaristy – L. Moravetz, J. Schneider

DIAKONIE
O výtečné práci a absurditách systému – A. Šůra
Zakusit milostivé přijetí – Š. Brodský

SLOVO
Poznámky k tématu Cesty k odpuštění a smíření – I. Mainert
Poslední slovo: Císař žádné šaty nemá! – P. Hájíčková

RECENZE
Martin Luther: Dopisy blízkým – P. Hájíčková
Gunnar Gunnarsson: Advent – P. Brodský
Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara – J. Plíšková

O dobrých skutcích: Nepokradeš

DSC_1744(ČB 11/2017) I toto přikázání vyžaduje skutek, který v sobě zahrnuje skutků mnoho, který však také zabraňuje mnoha neřestem; po našem se mu říká dobrota. Neobrací se pouze proti krádeži, nýbrž proti jakémukoliv poškozování bližního ve věcech pozemského zboží: tedy i proti lichvě, lakotě, předražování, napalování, proti užívání falešných vah a závaží, falšovaného zboží. A kdo je vypočte, všechny ty rafinované, druhým neznámé triky, jichž ve všech obchodech a řemeslech každým dnem přibývá a kde každý hledá jen svůj prospěch na úkor druhého a zapomíná na zákon, který praví: „Jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim.“ (Mt 7,12)

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Český bratr 1/2017. Téma: Rok reformace

Úvodník

Co nám dala reformace?

Poslechněte si článek:

Poznáváte ty tři muže na titulní stránce? Tři reformátoři pod pronikavým zrakem Martina Luthera. Přibití jeho protiodpustkových tezí na chrámová vrata ve Wittenberku byl konkrétní čin, dílo okamžiku v říjnu 1517, reformací je však označováno mnohem delší období přelomu 15. a 16. století: starý svět se hroutí, něco nového vzniká. Jsou objeveny nové kontinenty, vynalezen knihtisk a mnoho dalších technických vymožeností, národní jazyky vítězí nad latinou a dostávají spisovnou podobu, teologové kriticky revidují náboženské učení.

Jan Hus byl o sto let dříve umlčen jako kacíř, Lutherovo učení se však díky knihtisku rozšířilo, získalo stoupence a nebylo již snadné reformátora umlčet. Naopak. Ospravedlnění hříšníka pouhou vírou místo strašení očistcem a kritika prodávání odpustků padaly v rodící se nové společnosti na úrodnou půdu. Napětí mezi konfesemi vedlo k nepokojům a novému rozdělení moci. Zároveň se však důraz na pravdu, svobodu a zodpovědnost stal základem demokracie a jistě není náhodou, že země, v nichž reformační myšlenky získaly navrch, jsou dodnes úspěšné ekonomicky a stabilní společensky.

Celý 93. ročník Českého bratra se bude zabývat reformací, jejíž 500. výročí si letos připomínáme. Na Lutherovo učení chceme nahlédnout z různých úhlů a s různými důrazy a hledat jeho dopady do dnešní doby. Chceme odkrýt, poznat a uchopit dnešní výzvy, kdy – zdá se – se starý svět hroutí a něco nového vzniká.

??????????????????????Milí čtenáři a milé čtenářky, inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Ohlížet se zpátky – L. Ridzoňová
Lutherův odkaz v naší církvi moc živý není. Rozhovor s Ondřejem Mackem. – O. Kolář
Evropská reformace na prahu 500. výročí – J. Vondrová
Otázka na tělo: Který z církevních nebo státních svátků vás nejvíce oslovuje?

MOJE CÍRKEV
Krajané v Bohemce žijí a slaví – P. Kalus
Moje první cesta do Bohemky a Veselynivky – J. Škubalová
Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy – J. Vondrová
Uprchlíci u dveří – H.-P. Pickel
Medaile vděčnosti Janě Hruškové – L. Červenka
Být solidární jako výzva a šance – M. Opočenský
Noemova archa na jihu Čech – J. Kirschner
Dvojí výročí střešovického sboru – L. Roskovcová
Zemřela Hebe Kohlbrügge – JV/DaZ
Buřič i služebník po celý život – J. Plíšková

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Cílem je barevnost, různost bohoslužebného zpěvu. Rozhovor s M. Esterlem – D. Ženatá

DIAKONIE
Ven z pasti chudoby – A. Šůra

SLOVO
Dvacet let práce na česko-německých vztazích – G. Frey-Reininghaus a D. Stelter
Dopis Janu Palachovi – Láďa
Poslední slovo: Upečme si nový rok – Š. Brodský

RECENZE
Matěj Spurný: Most do budoucnosti – A. Šůra
Anděl Páně 2 – J. Vondrová