Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Poděbradský seniorát – V někdejší pokladnici církve jsme vděčni za záblesky obnovy

Opolany(ČB 5/2015) Dovolte mi, abych vás provedl Poděbradským seniorátem, ve kterém jsem se narodil a žiji dodnes. Poděbradský seniorát se rozkládá na ploše 4 638 km2, má 22 farních sborů, z toho 13 sborů (včetně nynějších kazatelských stanic), které vznikly po vydání Tolerančního patentu. Dvanáct z nich je městských, deset venkovských. Na počátku byly venkovské sbory se silným zázemím evangelických sedláků těžištěm života Pokračování textu

Husovo teologické řešení krize církve

hus_čtverec(ČB 5/2015) Jan Hus náležel ke vzdělancům, o jejichž ryzosti víry nelze pochybovat. Evangelium vyjasňovalo jejich porozumění pro náboženskou i společenskou spravedlnost. Proto jim vadila komercializace odpuštění a zázračných úkazů, rozevírání sociálních nůžek a inkviziční atmosféra. Papežové běžně posvěcovali křížové násilí proti jinak smýšlejícím. Pokračování textu

Pedagogika Franze Ketta – Tradiční netradiční způsob práce s dětmi

DGC_8967(ČB 5/2015) Šátky různých barev, dřívka, sklíčka, kaštany, provázky, všechno v košících různých velikostí a tvarů. I tak se dá s dětmi pracovat – jen jim nemusíte říkat: „Vezměte si papír a pastelky.“ A to není všechno. Ze šátků, přírodnin a jiných neumělohmotných drobných materiálů se dá na zemi složit také jeden velký obraz doprovázející vyprávění biblického příběhu. Tak u příběhu o učednících, kteří šli do Emauz, Pokračování textu

Hurá na prázdniny! O církevních táborech

tábor(ČB 5/2015) Děláte tábory? Chcete se inspirovat? Zajímá vás, jak je dělají druzí? Dvěma desítkám táborníků z celé církve jsme položili několik otázek. Sešlo se nám 12 odpovědí, do nichž zde můžete nahlédnout.

Na jakých pilířích stojí dobrý tábor? Proč dělat sborové/církevní tábory? Projevuje se nějak, že je tábor křesťanský? Jak děti nadchnout a zaujmout? Jak by měl vypadat táborový vedoucí? Jak vytvořit tým? Pokračování textu