Archiv autora: Adéla Rozbořilová

ČB 5/2021. TÉMA: MLÁDEŽ

(ČB 5/2021) Mezi evangelickou mládeží jsem strávila většinu svého dosavadního života. Stále vzpomínám na živé a hlavně hlasitým zpěvem „svítákovek“ doprovázené večery na faře ve Vanovicích. K životu mládeže samozřejmě patří účast na každoročním Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, kterých jsem i já absolvovala hojný počet. K tomu je třeba připočíst také seniorátní akce, zejména legendární „školky“, jak se jim u nás v Brněnském seniorátu říká.

Pokračování textu

Jsme církev Karáska a „Svítáku“, veselá stránka k nám patří

(ČB 5/2021) Jakub Malý a Karel Müller jsou mladí evangeličtí faráři. Jakub v současnosti působí ve sboru Praha-Libeň, Karel pracuje jako farář pro mládež Pražského seniorátu. Na internetu jsou ale známější jako duo Pastoral Brothers. Společně tvoří videa, ve kterých se věnují různým teologickým tématům, ale také přiléhavě glosují aktuální situaci v církevním prostředí i v politice. Humor a to, jak lze skloubit s křesťanstvím, byl tématem i našeho rozhovoru.

Pokračování textu