Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 7-8/2017. Téma: Katolíci o nás

Úvodník

Co si o nás myslí druzí

Poslechněte si článek:

Jak katolíci vnímají reformaci? Vidí v nás evangelících stále odloučené bratry? Na nejvyšší úrovni podepsal papež František loni ve švédském Lundu společné prohlášení s předsedou Světové luterské federace Mounibem Younanem a vyzval věřící, aby se nepoddávali „rozdělení a vzdálenosti, kterou vytvořilo odloučení církví“. Ochota ke sjednocení je znát. Jak na nás ale nahlížejí řadoví katolíci, přátelé, sousedi? A kdy budeme moci stát vedle sebe u přijímání chleba a vína?

Původní pracovní název tohoto čísla Českého bratra zněl „Z druhého břehu“. Pak se nám na redakční radě zdál příliš záhrobní, tak jsme zvolili polopatičtější „Katolíci o nás“. Podařilo se nám získat několik pohledů na nás evangelíky, na reformaci i na společnou cestu od několika významných představitelů římskokatolické církve. V rozhovoru s pražským biskupem Václavem Malým, v literárně-kritické stati Martina C. Putny i ve výpovědi Františky Jirousové se dočtete, co si o nás myslí. Otázce na tělo jsme tentokrát dali dvojnásobný prostor, protože odpovědi na položenou otázku se nedaly odbýt dvěma krátkými větami.

Dále se v listu ohlížíme za Kirchentagem – o atmosféře více než dlouhý text vypoví fotky z Berlína i Wittenbergu. Věnujeme se také závěru školního roku ve školách Evangelické akademie. V rozhovoru pomyslně gratulujeme i dvěma jubilantům – bývalému synodnímu senioru Pavlu Smetanovi, který slaví osmdesátiny, a akademické malířce Jiřině Adamcové, jejíž díla zdobí interiéry našich bohoslužebných prostor a její vitalita v devadesáti je obdivuhodná.

Milí čtenáři, přeji vám vlídné léto s načerpáním nových sil a inspirativní čtení letního dvojčísla. Příště vyjde Český bratr začátkem září.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: K podobenství o hřivnách – D. Nečil
O dobrých skutcích: Cti otce svého i matku svou – M. Luther
Rozhovor s biskupem Václavem Malým – D. Ženatá
Poetická teologie – M. C. Putna
Podstata je stále táž, ale mění se forma – F. Jirousová
Otázka na tělo: Vidíte dnes mezi katolíky a evangelíka nějaké podstatné rozdíly?

MOJE CÍRKEV
Berlín a Wittenberg pořádaly Kirchentag společně – J. Kirschner
Zázraky Kirchentagu – D. Ženatá
Rozhovor s Pavlem Smetanou a jeho ženou Zdenou – J. Plíšková
Závěr školního roku s bohoslužbami – M. Židková, D. Ženatá
Střecha nad hlavou bude – H. Wernischová
Spanilé jízdy konzervatoristů – A. Wrana
Rozhovor s akademickou malířkou Jiřinou Adamcovou – O. Kolář a K. Kolářová Takácsová
Výstava k reformaci v Českých zemích – J. Plíšek
Starost o uprchlíky – Rozhovor s C. Bührle – V. Pokorný
Stateční faráři a první evangelická školka v Ledčicích – M. Procházková

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Textové části nového zpěvníku – D. Heller ml.

DIAKONIE
Povodně na Srí Lance, cyklon v Barmě – H. Pfannová
Uličník ve Vídni zabodoval – Ašů

SLOVO
Věříte na pokrok? – M. Kitta
Pekelný svět – A. Wrana
Poslední slovo: Zde stojím a nemohu jinak – Š. Brodský

RECENZE
K. Brichcínová: Ve své lásce nás předem určil – Z. A. Eminger
C. Burgun, B. Lucereau: Co kdybychom se vzali? – Z. A. Eminger

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: K podobenství o hřivnách

pet(ČB 7-8/2017) Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: „Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.“ (L 19,11–13;15–26)

Čeho má člověk nedostatek, to si chrání, to si musí šetřit, o to se bojí. To je známá věc. Velmi známý je biblický příběh o deseti služebnících, kteří od svého pána, muže vznešeného rodu, obdrží významnou částku.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

O dobrých skutcích: Cti otce svého i matku svou

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru(ČB 7-8/2017) Po vznešených skutcích podle prvních tří přikázání není díla lepšího nad poslušnost a službu vůči všem nám nadřízeným. Proto je neposlušnost větším hříchem než zabití, necudnost, krádež, podvod a vše, co je v těch činech zahrnuto. A prvním skutkem je, že máme mít v úctě svého tělesného otce a svou matku, že si jich velice vážíme, že mlčky strpíme, jak s námi nakládají. Neboť ne nadarmo řekl Bůh: „Cti je!“ Neříká, že je musíš mít rád, ačkoli se i to sluší. Ctít však je ještě více než jen prostě milovat.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Doufám v eschatologické zaslíbení, že jednou staneme u stolu Kristova společně. Rozhovor s biskupem Václavem Malým

Malý(ČB 7-8/2017) Mons. Václav Malý (*1950) vyrůstal spolu s třemi sestrami v katolické rodině. Po gymnáziu vystudoval v Litoměřicích Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a v roce 1976 byl vysvěcen na kněze. Byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni, podepsal Chartu 77 a stal se členem Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1979 přišel o státní souhlas k vykonávání duchovenské služby, byl vězněn a po propuštění se živil jako zeměměřičský figurant a topič. Po revoluci působil jako farář v několika pražských farnostech, v roce 1997 přijal biskupské svěcení. Papež jej jmenoval pomocným biskupem pražským.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny