Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 6/2017. Téma: Hledání slova

Úvodník

Hledání a nalézání slov

Z Kirchentagu jsme se vrátili sice po uzávěrce náplně tohoto čísla Českého bratra, zato plni dojmů. Mezi svátkem Nanebevstoupení Páně, který je v Německu dnem pracovního volna, a následující nedělí, se do Berlína a Wittenbergu sjelo přes 100 000 křesťanů a oranžovými šálami zaplavili berlínské výstaviště, centrum města i spoustu dalších míst německé metropole. Na návštěvníky čekalo podle programové brožury 2500 programů, mezi nimiž si každý mohl vybrat. Bohoslužby, moderované debaty, koncerty, výstavy, workshopy, ranní pobožnosti a práce s Biblí, tržiště možností.

Mottem Kirchentagu bylo slovo „Ty mě vidíš“ (podle Gn 16,13). Měla jsem dojem, že hlavní pódiové diskuse probíhaly pod tímto úhlem. Pán Bůh nás vidí. Vidí, co děláme, jestli to děláme dobře, zodpovědně a rádi. Hosté debat dostávali otázky a hledali slova k odpovědím. Jak se dá zabránit tomu, aby ve Středozemním moři umírali běženci z Afriky? Jak zajistit dětem uprchlíků vzdělání? Co se snižováním stability východoevropských demokracií? Proč k tomu dochází? Kam to povede? Hledání odpovědí nebylo vždy snadné, ale bylo poctivé a užitečné.

Pokladem Kirchentagu je setkávání. Při programech, ale i jen tak – na ulici či v metru. A také Tržiště možností. Vždy mě uvede v úžas, kolik stovek malých organizací, skupin, neziskovek či podpůrných a charitativních spolků a kolik lidí v nich angažovaných dělá dobré věci. Zadarmo a pro druhé. To člověk skoro nenalézá slov.

Martin Luther hledal zajisté také nová slova k vyjádření věcí, o které mu šlo. Hledal je a nalézal i při překladu Bible do němčiny, aby lidé rozuměli tomu, co čtou a z čeho se káže.

Milí čtenáři, v tomto čísle časopisu je slov nepočítaně, a proto vám při inspirativním čtení přeji jejich úspěšné hledání a nalézání.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – D. Dušková Havlíčková
Evangelium je Boží mateřská hruď – J. Vokoun
Velká křesťanská slova si zaslouží očistit – O. Kolář
Otázka na tělo: Rozumíte svému faráři?

MOJE CÍRKEV
Z jednání synodu – J. Vondrová
Rozhovor s D. Bednaříkovou o práci katechety – D. Ženatá
Brémy: Za hranice hranic – V. Pokorný
Kam složí hlavu lidé s nízkými příjmy? – H. Wernischová
Aby se historie neopakovala – P. Prejda
Silné svědectví zanechá něco v každé duši – P. Prejda
Ze služby ve Skotsku – P. Peňáz
Evangelická krása v Janských Lázních – J. Hojná
Po roce opět v Herlíkovicích – J. Matějka
Za Jaromírem Strádalem – Kaleb

DIAKONIE
Jára se vrátil. Sochy klientů, kterými žije celé město – A. Šůra

SLOVO
Zpravodaj pražského arcibiskupství se věnuje mariánskému sloupu – J. Kirschner
Slovo je Boží! – A. Rozbořilová
Proč je důležitá spolupráce s médii? – J. Vondrová
Poslední slovo: Flek na zdi – P. Bělíková

RECENZE
Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus – Š. Grauová
Linda Olsson: Sonáta pro Miriam – L. Ridzoňová
Cesta církve VIII – Charta 77 a perzekuce farářů – P. Hlaváč a kol.

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Být překladatelem Slova Božího

plamínky(ČB 6/2017) „Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“ (Gn 11,9) „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě… všichni byli naplněni Duchem svatým… Každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí…“ (Sk 2)

Každá velká říše v dějinách lidstva s sebou přinášela také „úřední jazyk“ – jazyk, kterým se mluvilo na úřadech, uzavíraly se v něm smlouvy, psaly se v něm knihy, používal se při náboženských obřadech a většinou se jako úřední jazyk používal tak dlouho, dokud trvala ta či ona velká říše. Pak vznikla nová říše a používal se zase jiný jazyk. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Evangelium je Boží mateřská hruď

DSC_0449(ČB 6(2017) Bůh promluvil –  a my se ptáme na obsah a správný výklad toho co řekl, přeme se, zda to či ono v Písmu svatém může být slovem Božím, pro nás závazným. I Luther se takto ptal, jeho povoláním bylo komentovat Písmo na univerzitě a na kazatelně, i on se jako teolog přel o to či ono místo v Písmu svatém.

Tomu všemu u něho ovšem předcházel osobní důvěrný vztah k Písmu svatému, radost z Božího slova, které ho oslovilo jako znamení, že Bůh je přítomen. Boží slovo je pravý svatostánek, (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Velká křesťanská slova si zaslouží očistit

kancl Chomutov(ČB 6/2017) Být srozumitelní. Když se v církvi diskutuje o tom, jak přiblížit evangelium dnešním lidem, tento požadavek dříve nebo později zazní. Pochybuji, že by nějaká církev či kazatel chtěli být pro své okolí úmyslně nesrozumitelní. Představme si ale pravý opak, totiž křesťanskou víru podanou jako všeobecně přijatelnou nauku, ničím nepohoršující, nikoho nešokující, zdravý rozum nerušící, hezky učesanou. Co by zbylo z evangelia, které bez potíží zapadá do běžných představ o světě a o člověku? (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny