Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 6/2018. Téma: Péče o kostely

Úvodník

Dobrý hospodář se pozná podle střechy nad hlavou

Kdo má svůj dům nebo aspoň chatu nebo boudu na zahrádce, ví, že péče o nemovitost je nekonečný příběh. Vítr může poškodit střechu a zatékání je pak to nejhorší, okapy ucpává padající listí, přívalová voda může hrknout do sklepa… A což teprve péče o sborový dům nebo kostel! Faráři přicházejí a odcházejí, ale nemovitost je ve vlastnictví sboru a starost o dědictví otců leží na těch, kteří tam patří. Péče o kostel, modlitebnu, faru či sborový dům je tak častým tématem při schůzi staršovstva.

Jsou sbory, často uprázdněné, které zvládají pouze základní údržbu. Ale jsou i takové, které budují nové nebo rekonstruují stávající prostory, a vytvářejí tak krásná díla. Pomocí jim jsou výtvarníci a architekti, kteří přistupují citlivě k sakrálnímu prostoru a tvoří zajímavé věci. Mnohé sbory spolupracují s obcemi, kraji, evropskými institucemi a památkáři. Jeronýmova jednota směruje v rámci církve svou podporu tam, kde by náklady na jeden sbor byly neúnosné. A na celocírkevní úrovni pracuje také fundraiser, který je schopen poradit a s žádostmi o příspěvky na opravy budov pomoci. Jistě: církev je tam, kde se dva neb tři sejdou ve jménu Páně. Ale občas je potřeba přemýšlet i o střeše nad hlavou. V tomto čísle se dočtete o tom, jak přišli ke svému „domu Páně“ ve Štramberku a jak se proměňoval, i o tom, jak pojímá rekonstrukce sborových prostor výtvarnice Barbora Veselá.

V historické části rubriky Téma, věnované stým narozeninám církve, se dozvíte, kdy a jak se usídlila v Husově domě synodní rada.

Příště nás čeká letní dvojčíslo. Přeji všem čtenářům klidný start do léta a inspirativní čtení.

k úvodníku zmenšDaniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – M. Erdinger
Od synodního výboru k synodní radě – A. Šmilauerová
Rozhovor s výtvarnicí B. Veselou – J. Plíšková
Sakrální prostor a jeho proměny – Kaleb
Dvě zbrusu nové školy se stávají realitou – H. Wernischová
Otázka na tělo: Jak na vás působí váš kostel?

MOJE CÍRKEV
Pouť na Říp pro Domácí hospic Vysočina – P. Hladík
Putování za J. A. Komenským – P. Brodský
Polévkový den na Střední zdravotnické škole EA v Brně – studenti 2. ročníku
„Lutherova mše“ od Michaela Schütze v Erfurtu – B. Vik
Tolerančně centrální dispozice u zeleného Krista – J. Kirschner
K. Jindrová zažila celou historii lanškrounského sboru – E. Erdingerová

DIAKONIE
Jdi a konej také tak – M. Hrabovská, J. Meixnerová, Z. Mikulenková

SLOVO
Poslední slovo: Mít, či nemít? To je, oč tu běží – Š. Brodský

RECENZE
M. Švehla: Magor a jeho doba – A. Rozbořilová
Kniha žalmů s Rašiho výkladem – O. Kolář
P. P. Payne: Smlouva se smrtí bude zrušena – EMAN
E. Štěříková: Jan Jeník – český kazatel v Berlíně – D. Ženatá

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Dejme se do stavby

nová fara v Krnově - téměř rekonstruovaná(ČB 6/2018) Jeden neuskutečněný dialog Nehemjáše s evangelickým farářem. Variace na první kapitoly knihy Nehemjáš.

„Tak mi řekni, milý Nehemjáši, co mám dělat. Do kostela teče, okna netěsní, některá jsou rozbitá, dveře vržou a nedovírají, sborová kuchyň padá na hlavu a v modlitebně se na podlahu nedá ani dívat, natož po ní chodit. A peníze nejsou. Ne, nejsem žádný zbabělec, dělám, co můžu. Ale teď mi nějak docházejí síly. Myslím na ty vzácné předky z potoleranční doby, kteří nejeden toleranční kostel vystavěli ze svých vlastních prostředků, a stavby netrvaly ani rok. Však náš kostel v Mělníku i kostel ve Vysoké jsou dokladem takové víry a statečnosti a především lásky k Bohu. Co mám dělat?“ (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Od synodního výboru k synodní radě ČCE

1Valeš(ČB 6/2018) Na třetím zasedání ustavujícího generálního sněmu (18. prosince 1918) byl v evangelické modlitebně na Královských Vinohradech odhlasován vznik synodního výboru, který měl pro nově vzniklou církev prozatímně nahradit funkci Vrchní církevní rady ve Vídni. Sestával z devíti členů, a to čtyř farářů a pěti laiků, kteří byli zvoleni ještě téhož dne v tomto složení:
* Ferdinand Císař (superintendent Moravské superintendence h. v. a farář v Kloboukách)
* Ferdinand Hrejsa (superintendent Východní superintendence a. v. a farář u Salvátora)
* Kamil Nagy (farář ve Vanovicích) (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Rozhovor s Barborou Veselou, autorkou mnoha zdařilých realizací církevních interiérů

DSC_1634(ČB 6/2018) Barbora Veselá je v naší církvi od seniorátu Západočeského až po Moravskoslezský jako výtvarník opravdu dost známa, v našich sborech si po výtvarné stránce poradila už s lecčíms. Vystudovala SOŠV – Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara. S manželem Jiřím, architektem, kterého také leckdo dobře znal, například jako tvůrce našeho herlíkovického kostela, mají dvě dcery a dva syny. Jiří v roce 2006 zemřel. A Barbora od roku 2007 žije v Přistoupimi u Českého Brodu. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny