Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 10/2017. Téma: Cesty ke smíření a odpuštění

Úvodník

 

Odpustit a zapomenout není totéž

Zapomenout někde deštník se povedlo asi každému. Inu, tak jsme zmokli. Zapomenout klíče nebo mobil nám komplikuje život trochu více, ale stále nejde o život. Zapomenout dítě v tramvaji už zavání průšvihem. Ale stále to nemá tu hloubku, jako když zapomeneme, spíše z mysli vytěsníme nepříjemné informace či zážitky. Něco, co bylo tak hrozné, že to už nemá v našich vzpomínkách místo; zlý šuplík byl zamčen.

Odpustit nějaké příkoří znamená však ještě víc. Prožitou hrůzu nepotlačíme, nezamkneme do šuplíku, možná ji ani plně nepochopíme, ale viníkovi odpustíme. Málokdy se to povede, v případě násilí na dětech nebo genocid z příkazu diktátorů to snad ani nejde. Ale někdy přece odpustíme. A to je pak velké vítězství, které vede k očištění a narovnání vztahů.

Máme v redakci velkou radost, že se schází tolik zajímavých a kvalitních příspěvků a že kromě těch zadaných přicházejí i články k publikovaným tématům nebo o tom, co zajímavého se děje ve sborech. Podle počtu stran se dá sledovat, jak časopis roste a bobtná. Před dvaceti lety měl Český bratr 16 stran, dnes má kolem padesáti. S množstvím materiálu jde ruku v ruce i to, že se některé příspěvky do aktuálního čísla nevejdou, i když byly připraveny. Pokud svou aktuálnost nepozbydou, otiskneme je většinou v některém z dalších čísel. Prosíme o shovívavost, rozhodně neuhašujeme nadšení psát!

Celý letošní ročník prostupují témata související s výročím světové reformace a Martina Luthera. Biblické úvahy, výňatky z Lutherovy knihy O dobrých skutcích, reportáže z akcí s výročím souvisejících, recenze na vyšlé knížky, poslední slova. Vrcholem oslav je Den reformace, který si vždy 31. října celý protestantský svět připomíná.

??????????????????????

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Myšlenky, které změnily svět – J. Tengler
O dobrých skutcích: Nesesmilníš – M. Luther
Výročí reformace a cesty smíření a odpuštění po sametové revoluci – T. Bísek
Cesty ke smíření v česko-německých vztazích – H. Jüptnerová
Cesta k odpuštění z pohledu vězeňského kaplana – M. Martinek
Otázka na tělo: Kdy bylo pro vás těžké odpustit?

MOJE CÍRKEV
500 let světové reformace – D. Ženatá
Několik inspirací Martinem Lutherem – O. Macek
Pro uši, oči i ducha ve Wittenbergu – J. Vondrová, O. Engelhardt
Sexuální násilí jako válečná zbraň – O. Navrátilová
Nové logo ČCE
Bible a kalich v nebeské modré s pozemskou bronzovou. Rozhovor s autorem loga – D. Ženatá
Ekumenická komise pro církevní dějiny 17. století – D. Ženatý
Na Ukrajinu – M. Pfann
Za shořelým dřevěným kostelem v Gutech – D. Spratek
Ve střehu a v poklusu – L. Pohlotková
Díkůvzdání – J. Nečas
Tříšté výročí reformace v roce 1817 – J. Mašek
Dobré řešení – J. Bartušek
Cizinci a nahota – M. Vymětal
Moderní sakrální architektura II – Kříž nahradil vozovou hradbu kazatelny – J. Kirschner

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Nový evangelický zpěvník a autorské právo – M. Kopecká

DIAKONIE
Počátky diakonického díla – Z. Marjanko
Ida Kelarová a filharmonici ve Vsetíně – A. Šůra
Korejští dobrovolníci pomáhali Diakonii Myslibořice – A. Šůra

RECENZE
Milena Štráfeldová: Svatý rváč – P. Brodský
Svět bez Boha – A. Rozbořilová

SLOVO
Poslední slovo: Co jsme si, to jsme si – J. Plíšková

Rubriky: Aktuální číslo | Napsat komentář

Biblická úvaha: Myšlenky, které změnily svět

Wittenberg (7)(ČB 10/2017) Říjnovým večerem jde muž v mnišském plášti, v jedné ruce kladivo, v druhé svinutý papír. Míří k největšímu městskému kostelu Všech svatých, jejichž svátek připadá na následující den. Právě tudy zítra půjdou zástupy na bohoslužby a u vchodu do chrámu naleznou čerstvě přibitý plakát s necelou stovkou krátkých odstavečků. Stačí jen několik hřebíků a pár ran kladivem, aby se na veřejnost dostaly myšlenky, které změní svět. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

O dobrých skutcích: Nesesmilníš

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru(ČB 10/2017) V tomto přikázání se nám ukazuje skutek, který obsahuje mnoho dobrého a mnoho neřestí zahání. Je to čistota neboli cudnost. Věc každému dobře známá, jenže si ani tohoto skutku nikdo nehledí a nikdo se v něm necvičí alespoň tak pilně jako v jiných, nám nepřikázaných skutcích. Vidíme pak, že svět je plný ohavných skutků necudnosti a hanebných slov, i jak jich následkem nemírných žranic, chlastů a zahálky denně přibývá. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Výročí reformace a cesty k smíření po sametové revoluci

0ilu(ČB 10/2017) Jak se Českobratrská církev evangelická vyrovnávala se změnou svého postavení po listopadu 1989, držíme-li se tématu „Cesty k smíření a odpuštění“? A bereme-li v úvahu širší rámec daný výročím vystoupení Martina Luthera před pěti sty roky?

Martin Luther byl bezpochyby vědomým členem církve katolické, tedy obecné. Také Jan Hus přijímal církev jako danost. Zápasy, ke kterým za Husa a Luthera docházelo, byly děním uvnitř církve, jejíž postavení jí umožňovalo mocensky zakročit. Odpor církve byl veden proti Lutherově rozpoznání, že církev není ani majetníkem ani prostředníkem spasení. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář