Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 7+8/2018. Téma: Diakonát

Úvodník

Léto v rozpuku

Celý květen a červen zažíváme letní počasí. Na začátku školních prázdnin máme za sebou již třešně a jahody trhané v květnu i letní bouřky a předčasně zlátnoucí obilí. A ještě celé dva měsíce léta před námi!

Poslechněte si článek:

V historické části rubriky Téma, kde se po celý rok vracíme k sto letům existence naší církve, se tentokrát věnujeme událostem spjatým s knihkupectvím a vydavatelstvím Kalich, sídlícím v Husově domě od roku 1920. V rubrice Moje církev představujeme v souvislosti s výročím volně přístupný archiv Českého bratra v digitální verzi Moravské zemské knihovny. A do třetice se stého výročí dotýkáme příspěvkem o výrazné a výjimečné osobnosti, kazateli a pedagogovi Čeňku Duškovi, který horlivě pracoval pro sjednocení, ale nakonec se ho nedožil.

Kromě pravidelných rubrik najdete v letním dvojčísle i občasnou rubriku Evangelizace a misie. Na příkladu sborové práce v Přešticích, vzkříšení života v kazatelské stanici v Nýřanech i příspěvkem o dojmech z cesty po malých korejských sborech docházíme k nadějnému výhledu, že i dalších sto let evangelická církev bude žít tam, kde se dva neb tři sejdou a Kristus bude uprostřed nich.

Rozruchu kolem prohlášení letošního synodu se věnujeme v rubrice Slovo. Pro ty, kdo s ústředím církve na toto téma korespondovali, ať už přes webové stránky, facebook, nebo e-mail, to bude snad tečka za debatou.

k úvodníku

Inspirativní prázdninové čtení přeje všem
Daniela Ženatá

***********************

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – R. Kučerová
Kalich ve vzpomínkách Jana Mazla – J. Plíšková
Horizont Božího království je horizontem služby diakonické – Š. Brodský
Diakonát – přežitý, nebo dosud nezrozený? – K. Šimr
Sociální práce diakona je profese a zároveň poslání. Rozhovor s L. Vrajem  – D. Ženatá
Diakonika – komunitní krizová a pastorační práce – B. Baštecká
Otázka na tělo: Máte nějakou zkušenost s diakonií? Jakou?

MOJE CÍRKEV
Synod zasedal na přelomu května a června v Litomyšli – J. Hofman
Kostel Nalezení sv. kříže v Litomyšli hostil účastníky synodu – J. Kirschner
Sté výročí a Čeněk Dušek – L. Roskovcová
Digitální archiv Českého bratra je volně přístupný – D. Ženatá
Zahrajte si Christivity! – D. Ženatá
Farářem na vzdálené Ukrajině – Miki Erdinger
Noc kostelů 2018: Ponocovat v chrámě? – A. Rozbořilová
Rumburk: Na úrovni očí – du und já, ich und ty – T. Chrbolková
Zejfartovo dílo na jihu Moravy – J. Kirschner
Aspekty hymnologické práce – L. Moravrtz

EVANGELIZACE A MISIE
Mateřské centrum, dětský klub a stacionář v Přešticích – J. Satke
Jak žijí malé korejské sbory – L. Korpa
Obnova kazatelské stanice v Nýřanech u Plzně – L. Korpa

DIAKONIE
Dobře se najíst do sta korun. Restaurace Klobouk v Terezíně – A. Šůra
Milostav Běťák. Muž, kterému jde o věc – A. Šůra

SLOVO
Rozruch kolem prohlášení synodu – D. Ženatý
Litomyšl za 500 – A. Palán
Vitríny a sto let – D. Blecha
Poslední slovo: Sloužím, tedy jsem – Š. Brodský, J. Soběslavský

RECENZE
Harold S. Kushner: Aby měl život smysl – R. Čunderlíková
Raději zešílet v divočině. Setkání s šumavskými samotáři – D. Ženatá

 

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Nikdy ti nikdo nevezme, cos někomu daroval

předěl Téma2(ČB 7-8/2018)  Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice,
Řekli byste Dejvice – to přece znamená dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili, hamonili. Škrtili, škudlili a byli krkouni. Nejlakomější držgrešle byla Barka, farářova kuchařka. Nejenomže schraňovala šlupky od buřtů a šila z nich záclony, nejenomže se do zrcadla ani nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale byla to ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat, k čemuž nedošlo jen proto, když kočímu to koleno ukázala

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Kalich ve vzpomínkách Jana Mazla

DSC_0645(ČB 7-8/2018) V naší církvi věhlasné knihkupectví Kalich vzniklo v říjnu roku 1920 a v „Kalendáři českobratrském na rok 1920“ (dnešní Evangelický kalendář) o něm stojí:
„Kalich, knihkupecká a vydavatelská akciová společnost v Praze ustavuje se právě s kapitálem K 200.000 – (v akciích po 200 K). Má za účel zřízení knihkupectví, nakladatelství, knihtiskárny, provozování živnosti grafické, litografické a reprodukční, obstarávání insertů, obchod novinami, papírem a psacími potřebami, zřizování knihoven a půjčování knih za odměnu, otvírání pobočných závodů v tuzemsku a agentur v cizině.“
Přípravný výbor, který čítal 13 osob, tvořili také František Hrejsa a Josef Souček.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Horizont Božího království je (měl by být) horizontem služby diakonické

Petra_ilu(ČB 7-8/2018) V této perspektivě je diakonie anticipace „nového řádu všech věcí. Není to zmírňování nouze, ošetřování ran a sociální kompenzace, nýbrž předjímka nového života, nového společenství svobodného světa. Bez této perspektivy království Božího se diakonie stává bezmyšlenkovitou láskou, která jen kompenzuje. Bez diakonie se však naděje Božího království stává utopií bez lásky, která jen klade požadavky a obžalovává“.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny