Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 11/2018. Téma: Projekty podporované z finančních náhrad

Úvodník


Jeden pro druhého a společně

Co je grantový systém, a jak může fungovat v církvi? Odkud se berou peníze, a k čemu je máme využít? Již v roce 2016 synod rozhodl, že část prostředků z takzvaných finančních náhrad od státu půjde na podporu nejrůznějších aktivit do sborů. Nejsme tu přece sami pro sebe! Pojďme hledat nové způsoby, jak naplnit poslání církve v místě, kde žijeme. Nabídněme něco druhým, spojme se třeba i s jinými neziskovými organizacemi, vymysleme něco smysluplného!

Poslechněte si článek:

Grantový systém nabízí finanční podporu pro nové věci. Z první výzvy (2016, realizace 2017) bylo podpořeno 44 projektů a nachystaný balíček s pěti miliony korun se ani nevyčerpal. V dalším roce už to bylo 61 projektů (ty se realizují letos) v hodnotě šest a půl milionu a v tomto roce bylo žádostí 54. Vyčleněné peníze se však budou muset krátit, protože požadavky převyšují možnosti. Trend je nicméně nadějný – chceme něco dělat pro druhé a děláme.

V rubrice Téma přinášíme kromě úvodního článku pět dobrých příkladů, jak s penězi z finančních náhrad naložit. V Otázce na tělo je sice k přijetí náhrad i kritické stanovisko, můžeme však říci, že naše církev s penězi, které se rozhodla přijmout, nakládá zodpovědně a nanejvýš smysluplně. Vždyť dělat něco společně a pro druhé je ta viditelná část naší víry, kterou přijme věřící i bezvěrec.

V rubrice Moje církev se vracíme k oslavám stoletého jubilea a v rubrice Slovo přinášíme recenze a upoutávky, které se vám mohou stát inspirací při výběru vánočních dárků.

k úvodníkuMilé čtenářky a milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Prozíravá nepoctivost? – J. Hoblík
Přestupové hnutí – R. Vlasák
Nápady se už třetí rok stávají realitou – V. Zikmund
Něco pro uši, pro oči i pro duši – J. Keřkovský
Filipka je škola – R. Konvalinková
Maminky v akci – Z. Plecháčková
Na školním facebooku to nyní žije – R. Michálková
Přífarský tábor podruhé – O. Ruml
Otázka na tělo: Myslíte, že restituční náhrady ČCE pomáhají, nebo škodí?

MOJE CÍRKEV
Radujme se vždy společně – J. Hofman
V tomto světě se nakonec vše točí kolem dostatku lásky – D. Ženatý
Tvořme vždy společně – A. Rozbořilová
Veřejné shromáždění podpořilo čínské křesťany – J. Hofman
Rozhovor s B. Klineckým, nájemcem Horského domova v Herlíkovicích – J. Plíšková
Sedm důvodů, proč se lidé vrátí – R. Mazur
Bořili jsme ploty… – P. Pivoňka
Oslava sta let ČCE v Teplicích – L. Richterová
Slavnostní bohoslužby ke sto letům ČCE – D. Ehmig
Dobrý pastýř svěřené částky Kristova lidu – L. Roskovcová
Pavel Smetana in memoriam – G. Frey-Reininghaus
Naší milé jubilantce Anně Hejlové – M. Hofmanová
Prodej a spolupráce jako nová šance pro evangelické kostely – J. Kirschner
Budoucnost církevního zpěvníku – L. Moravetz

DIAKONIE
Nový život opuštěné fary – A. Šůra
Mlýn pro Makave – A. Šůra

SLOVO
Poslední slovo: Slunec – Š. Grauová

RECENZE
S. Hopkins: Pane Bůh, tady Anna – J. Plíšková
Fr. Hobizal: Šumavská trilogie – A. Rozbořilová
Vždyť se mnou jsi ty. Kniha modliteb – O. Klímová
B. Chudoba: Člověk nad dějinami – M. C. Putna
CD Ne nadarmo – D. Ženatá

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Prozíravá nepoctivost?

téma(ČB 11/2018) Nazývat podobenství z Evangelia podle Lukáše 16,1–8a „Podobenství o nepoctivém správci“ není příliš šikovné. Jako by se tím naznačovalo, že se v něm jedná hlavně o nepoctivost, i když ta představuje výrazný sporný bod, který ale není všechno. Spíše by se podobenství mohlo nazývat „o propuštěném správci“, čímž by zůstávalo otevřeno, oč v něm jde.

Visí totiž ve vzduchu, nadnášeno bezradností vykladačů. Proč bohatý člověk správce obvinil? Kdo se myslí pánem, který správce pochválil? Možná onen boháč – ale neztotožňuje s ním Ježíš sebe nebo snad Boha? Navíc podobenství provokuje, ale tím se ještě nevysvětluje.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Přestupové hnutí

boh_cb(ČB 11/2018) Přísně vzato vznikla Českobratrská církev evangelická v prosinci 1918, jenže skutečná hodina zrodu udeřila 15. 2. 1921. To totiž probíhalo sčítání lidu, které rozhodlo o náboženské mapě právě vzniklého Československa.

Otázka zněla: Dojde k náboženské revoluci, která dovrší politickou a sociální přeměnu předchozích napínavých let? Přírůstky členstva čekaly obě nově vzniklé církve – Českobratrskou evangelickou i Československou; přestup z církve římské měl právě zrcadlit události předchozích měsíců a dní. Rozsáhlá agitace,

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Nápady „bláznů pro Krista“ se už třetí rok stávají realitou

DSC_0421(ČB 11/2018) Českobratrská církev evangelická spěje k samofinancování mílovými kroky. To přinese nové podmínky, které zcela jistě ovlivní dění ve sborech i v celé církvi, což víme. A v mnoha sborech z toho mají značné obavy – zcela jistě se bude muset vybrat mnohem víc peněz na mzdy našich kazatelů než dřív. Kde je vzít? Co dělat, abychom si svého faráře udrželi? Má vůbec cenu něco dělat, když naší církvi ubývají členové, slabé sbory slábnou ještě víc, a tak stejně za pár let zůstane jen několik sborů ve městech, kde si vydělají na faráře z pronájmu svých bytových domů?

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny