Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 2/2018. Téma: Mládí v církvi

Úvodník

Mladá stoletá církev

Je sto let hodně, nebo málo? Stoletá stařenka, zejména čilá, soběstačná a s bystrou myslí, je hodna důstojného obdivu. Na druhou stranu – co je sto let ve srovnání s dějinami lidstva, s existencí křesťanstva, s věčností?

Poslechněte si článek:

Tématem tohoto čísla je mládí, mladí lidé v církvi. Naděje budoucnosti. Čas dospívání je z pohledu celého života vlastně velice krátká životní etapa. Pár let mezi vrstevníky – při schůzkách křesťanské mládeže, společných výletech, brigádách, setkáních, sjezdech. Toto období je však důležité, snad nejdůležitější ze všech. Hledáme životního partnera, dokončujeme vzdělání a zařizujeme si život do budoucna. Kotrmelců nebo neúspěchů asi každý pár zažije, ale po jejich překonání jde životem dál zocelen a posílen. Kéž i naše evangelická církev jde dál dějinami jako mladá stařenka či stoletá mladá dáma s nadějným výhledem a posílena vším, čím za sto let prošla.

V historické části rubriky Téma se tentokrát dočtete o tom, co předcházelo generálnímu sněmu evangelických církví v roce 1918, v části věnované současnosti přinášíme rozhovor s mladou farářkou. Můžeme nahlédnout, jak mladí dnes uvažují, co je pro ně důležité, proč a kam cestují, jak ovládají cizí jazyky. Na titulní straně i uvnitř listu nás provázejí fotografie Benjamína Skály, dvorního fotografa snad celé církve. Jsou z akcí mládeže, jak je fotograf zachytil coby jeden z účastníků během loňského roku.

DŽ portrét na webVíce slunce v předjarním měsíci a inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – K. Müller
Habemus ČCE! Na cestě k církvi 2/2 – A. Rozbořilová
Rozhovor s farářkou Sašou Jacobea: Z pouti se člověk vrátí jiný – D. Ženatá
Otázka na tělo: Co pro vás znamená „křesťanská výchova?“

MOJE CÍRKEV
Žít z radosti, která se nevyčerpá – Š. Grauová
Klubko jazyků při setkání křesťanův Basileji – R. Ridzoňová
Když Bible hoří tak, že chytí srdce – M. Medková
Farář z Glasgowa v Praze – DaZ
Rozhovor s Markusem Meckelem, ministrem, který sjednocoval Německo – J. Kašpar
Je milé, když si vás v cizím  prostředí někdo všimne – P. Queisnerová
Hýbat životními kótami je dobrodružství. Projekt VENITE – M. Richterová
Dobré zprávy na cestě k samofinancování – R. Mazur
Proč to říkat pomalu, když to jde říct rychle – P. Sláma
Farář a chartista Miloslav Vašina – J. Kirschner

DIAKONIE
Češi a cizinci u jednoho stolu – A. Šůra

SLOVO
Konfirmace – T. Pavelka
Otevřený dopis vojenských kaplanů ČCE synodu. A poznámka k němu
Únor na Islandu – A. Palán
Poslední slovo: Žijí svou víru teď, dnes, tady – S. Jacobea

RECENZE
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži – L. Ridzoňová
Martin Bedřich: Po stopách baroka v Čechách – J. Kirschner

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Ticho

bibl_ú(ČB 2/2018) Ježíš znal význam ticha. Uměl mluvit, kázat, křičet a povolávat, ale hlavně uměl být potichu. Tím že mlčel, toho často řekl víc. Věděl, kdy promluvit a kdy mlčet; kdy ticho vyloženě křičí. Z prázdného hrobu se nic neozývá, a přece sám o sobě volá. Teď Ježíš odchází už za tmy ven, pryč z města. Odchází na pusté místo, daleko od davů, pryč ode všeho. Odchází od lidí, aby tu pak pro ně mohl znovu být.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Habemus ČCE! Na cestě k církvi 2/2

generální sněm1918(ČB 2/2018) Ani vzájemná shoda na sjednocení pod jednu církev, k níž augsburští i reformovaní dospěli při příležitosti husovského půlmilénia roku 1915, ještě nebyla krokem posledním. K vzniku nové církve totiž mezitím na obzoru vyrostla nová překážka: první světová válka. Čeští evangelíci si dobře uvědomovali, že v atmosféře války budou všechny pokusy, směřující jakkoliv k rozmachu národní myšlenky, pečlivě potírány, a že založení nové církve bude muset ještě počkat. Soustředili se tedy na drobnější, zejména vnitřní záležitosti, které měly alespoň částečně připravit půdu pro případ, že by nastala situace pro vznik církve příhodná. A vskutku – když roku 1916 umírá císař František Josef I., jde o předzvěst toho, že se věci dají do pohybu. A tak se 16. května 1917 schází důvěrná schůze představitelů českých evangelíků, kde je po referátech Josefa Součka a Josefa Hromádky přijato následující usnesení:

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Rozhovor s farářkou Sašou Jakobea: Z pouti se člověk vrátí jiný

Bienale pro Diakonii(ČB 2/2018) Alexandra Jacobea (rozená Hauserová, *1985) vystudovala francouzské gymnázium v Brně, pak zkoušela studovat současně teologii a pedagogiku, ale po půl roce dala přednost teologii. Při ročním studiu v Ženevě vykrystalizovala odvaha jít po dokončení fakulty na vikariát, který vykonala ve sboru Brno II. Tam zjistila, že povolání farářky je něco jiného než běžné zaměstnání a že už nejspíš nic jiného dělat nechce.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny