Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 12/2017. Téma: Požitek a prožitek

Úvodník

Advent a vánoční hodování

Letos máme nejkratší advent, jaký je vůbec možný. Čtvrtá adventní neděle je zároveň Štědrý den. Z toho jsou nervózní hlavně obchodníci, protože těžko můžou za „zlatou neděli“, kdy nákupní šílenství vrcholí, prohlásit den, kdy už všichni chtějí být v klidu doma, u prostřeného stolu s kaprem a bramborovým salátem. Proto asi ta komerční masáž a důraz na „black friday“ ještě před první adventní nedělí.

V adventu máme otvírat naše srdce i mysl, zažíhat jiskřičky lásky a konat činy milosrdenství. Společenství u stolu, ten vánoční nevyjímaje, je základ dobrého života. Přes pozvání na hostinu se dostáváme v tomto čísle i k požitkům pro chuťové buňky a k rozhovoru o jídle a vaření. Časné radosti také patří k našemu životu a my je smíme prožívat bez zbytečných výčitek svědomí.

Tradiční přílohou prosincového čísla je hudební CD. Celý rok nás provázel seriál o přípravě nového evangelického zpěvníku; nahlédli jsme do dílny textařů i hudebníků, korektorů jazykových i notových, aranžérů a tvůrců doprovodů varhanních i kytarových. Na tom všem pracuje již 13 let zpěvníková komise. Péčí celocírkevního kantora Ladislava Moravetze a zlínského pěveckého uskupení ECHO nyní předkládáme čtenářům nahrávky některých písní, které v novém zpěvníku budou. Zaposlouchejte se do nich. Cédéčko může usnadnit učení nových písní, může posloužit jako vodítko při volbě tempa, frázování a způsobu zpěvu. A tak můžete objevovat jedinečnost, poselství, krásu a hloubku těchto písní. Najdete mezi nimi i čtyři, které jsou v nových aranžích převzaty ze současného Evangelického zpěvníku?

DŽ portrét na webMilí čtenáři, přeji vám klidný advent, požehnané Vánoce a nadějný výhled do roku 2018.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Pozvání na hostinu – B. Kučera
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví – J. Plíšková
Boží hod – T. Pavelka
Poslední přání – J. Plíšková
Rozhovor s potulným kazatelem P. Brodským – D. Ženatá
Otázka na tělo: Umíte užívat časných radostí bez špatného svědomí?

MOJE CÍRKEV
Školní kaplani. Jak zúrodňovat srdce mladých lidí – DaZ
Zádveřické zvony – M. Vavrečka
Martin Luther je i pro dnešek – L. Ridzoňová
Evangelíci v době Charty 77 – J. Vondrová
Téma uprchlictví: Nechte je vejít – J. Šarounová
Zpěvák Bohdan Mikolášek třikrát 68 – J. Kirschner
Setkání po letech v rodné vesničce – J. Dančák
Luterská tradice v architektuře a umění – J. Kirschner

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Lutherovy písně dnes – L. Moravetz

DIAKONIE
Systém podpůrných služeb – A. Šůra

SLOVO
Ke spiritualitě Bohuslava Reynka – A. Rozbořilová
Evangelík, který se pokusil zachránit celý národ – J. Kašpar
Poslední slovo: Hrách a kroupy – Š. Grauová

RECENZE
L. Heryán: Stopařem na této zemi – Z. A. Eminger
A. Beutel: Martin Luther – L. Ridzoňová
P. Zídek: Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová – Z. A. Eminger
Š. Hájek: 100 x Desert – O. Kolář

 

Rubriky: Aktuální číslo | Napsat komentář

Biblická úvaha: Pozvání na hostinu

DSC_0261(ČB 12/2017)

Požitek? Prožitek? Mystika? Co si s tím jako křesťan evangelík mám počít?
Kolem toho se moje myšlenky točí, když se dozvídám téma tohoto čísla. Mystický zážitek bych asi hledal spíš v hudbě nebo rozmarech přírody a počasí, víru beru někdy až příliš rozumově… Za žádného velkého mystika se nepovažuji. Ale nejsem někdy aspoň trochu požitkář? Mám rád dobré jídlo, pohodlí. V tom asi docela dobře zapadám do dnešní doby, která někdy až příliš hledá požitky spíše materiálního charakteru. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru(ČB 12/2017) Zdálo by se, že plnění tohoto přikázání vyžaduje pouhou maličkost, a přece tu jde o věci tak veliké, že kdo chce tomuto požadavku vskutku dostát, musí dát v sázku tělo a život, čest i statek a vůbec vše, co má a čím vládne. Zapovídá se nám tu mnoho špatných skutků našeho jazyka, jichž se dopouštíme za prvé mluvením a za druhé mlčením. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Boží hod

bibl_ú(ČB 12/2017) Kněz podřízl zvíře, hodil je na hromadu dříví na oltáři a spálil. Tak si představujeme starozákonní oběť. Ale už první detailnější popis oběti, ustanovené ještě před vydáním Zákona, ještě v Egyptě, oběti velikonočního beránka, ukazuje o dost jiný obrázek: Beránek je zabit, trochou jeho krve jsou potřeny veřeje domu. Jinak ale všechno sní pospolitost. Přitom hod beránka je vůbec ta nejzákladnější oběť. Ta úplně minimální liturgie Starého zákona. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář