Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 9/2018. Téma: Partnerství církví

Úvodník


Přes hranice zemí, tradic i pohledů na svět

Co si představit pod „partnerstvím církví“? V nejvšednějším slova smyslu to je spolupráce církví v jedné obci, v jednom městě. Většinou záleží na tom, jaké osobní vztahy mají místní faráři. Katolický, evangelický, husitský, kazatel Církve bratrské, někde se přidává i adventista nebo kazatel Křesťanského společenství. O nenásilné a plodné spolupráci v Jablonci píšeme na straně 14.

Poslechněte si článek:

Pak je partnerství sborové, většinou přeshraniční. S Holanďany, neb jsou také reformovaní, nebo s krajany ve východní Evropě, neb to jsou Češi, kteří se kdysi odstěhovali kousek dál. Máme k sobě blízko lidsky i konfesně.

Českobratrská církev evangelická udržuje kontakty s více než třiceti zahraničními církvemi. Tím, že jsme církev sjednocená, jsou to církve jak reformované, tak luterské a některé jsou unionované jako ta naše. Většina je ze střední a západní Evropy, ale také z Ameriky, Jižní Koreje nebo Kuby. A zcela novou událostí je partnerství s americkými luterány z oblasti La Crosse ve Wisconsinu, kteří si nás vyhlédli jako malou evropskou církev, která je jim podobná, a kontakty iniciovali. O tom se můžete dočíst na straně 12.

Ke spolupráci mezi církvemi patří také společné projekty s katolickou církví. Tak jako pracovala několik let husovská komise, která zkoumala dílo a přínos Jana Husa a zakončila svou činnost bohoslužbou smíření, byla loni ustavena Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století. Její ambicí není jen práce odborníků, ale chtěla by přispět i k uzdravování mezicírkevních vztahů; její práce by měla být završena aktem smíření.

k úvodníkuPo horkém létě přeji všem mokrý podzim, inspirativní čtení
a dětem dobrý nástup do školy

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Držme se – P. Kulík
První čtvrtstoletí Husovy evangelické bohoslovecké fakulty – E. Fialová
La Crosse: partnerství mezi luterskou církví v USA a ČCE – D. Ženatý
Ekumena všedního života v jednom městě – O.Titěra
Střešovičtí na Západ! – T. Fendrych
Práce odborníků míří k aktu smíření – M. Vaňáč

MOJE CÍRKEV
Bůh miluje cizince – M. Pfann
Bibliolog: výlet do biblických příběhů – J. Hofman
Herlíkovické výpravy a rozpravy – M. Batlová a J. Ruml
Církev živě – J. Matějka
Pohraniční cesty jsou cesty smíření – D. Jakobová, D. Ženatá
Prosečská archa – L. Klíma
Ekumena v polích – K. Šimr
Přijďte se rozhlédnout po kraji nebo po hvězdách – H. Magyarová
Výprava do Taizé v roce 1968 – V. Nedvědová
S žižkovskými seniory v Chotěboři – B. Vik
Antropologické aspekty v hymnologii – L. Moravetz
Slovenské artikulární kostely a synagoga v Žilině – J. Kirschner

DIAKONIE
Do školy! – A. Šůra

SLOVO
Quo vadis, ČCE? – P. Jun
Poslední slovo: Poprvé do světa svobody – J. Plíšková

RECENZE
A. Langová, R. Růžičková: Stopy Židů v Pardubickém kraji – Kaleb
M. S. Peck: Lidé lži – J. Plíšková
T. Halík: To že byl život? – A. Rozbořilová

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Držme se

2018-05-019(ČB 9/2018) Společenství… Když toto slovo vyslovíme, automaticky nás napadnou vztahy mezi lidmi, společenství křesťanů. Proto není bez zajímavosti, že tento termín (řec. koinónia) se v Novém zákoně daleko častěji používá pro společenství člověka s Bohem než mezi lidmi navzájem. Tak například: „Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“ (1K 1,9)

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

První čtvrtstoletí Husovy československé evangelické bohoslovecké fakulty

1FK(ČB 9/2018) Talem scholam erigendi vos non estis in statu (na zřízení takové školy nemáte dost sil) – tak odpověděl císař Josef II. delegaci českých evangelických farářů maďarského původu, žádajících ho v roce 1783 o zřízení školy k výchově vlastního kazatelského dorostu v českých zemích. Měl bezpochyby pravdu a byla to ještě dlouhá cesta, než mohla být v Praze v roce 1919 Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká ustavena.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

La Crosse: partnerství mezi luterskou církví v USA a ČCE

La Crosse (1)(ČB 9/2018) Počátkem roku 2016 jsme se dozvěděli o zájmu „seniorátu“ Evangelické luterské církve v USA seznámit se s naší církví a s námi. Na počátku je ale třeba ujasnit si názvosloví – jejich Area synod je na stejné úrovni jako náš seniorát a my jsme byli pozváni na shromáždění (assembly), které je zase na úrovni našeho konventu. La Crosse Area Synod je pak místní označení podle města La Crosse na řece Mississippi, třeba jako Poděbradský seniorát podle města Poděbrady na Labi.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny