Archiv autora: Gabriela Malinová

Český bratr 4/2017. Téma: Spása zadarmo?

Úvodník

Něco za něco. Nebo zadarmo?

Poslechněte si článek:

V obchodě zaplatím. Sousedce  dám sůl, když zjistí, že jí došla, ona mně zas příště dá vajíčko, když je budu potřebovat. Nejsme moc zvyklí přijímat věci jen tak, spíš se chceme revanšovat. Přitom někomu něco dát nám problém nedělá. Rádi pomůžeme, dáme do sbírky, věnujeme potřebným. To funguje hladce. Jak někdy říkáme s nadsázkou – dobrý skutek je schodeček do nebe. A to nám dělá dobře. Horší je to s přijímáním. „To si nezasloužím“, „co já ti dám na oplátku…“, jsou časté reakce, když dostaneme něco „jen tak“.

Ne náhodou jsme do velikonočního čísla zvolili téma „Spása zadarmo?“. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, když Martin Luther formuloval ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy ve své kritice systému odpustků, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo.

Peklem dnes z kazatelen nikdo nehrozí, spíš narážíme mezi lidmi na změť náhražkových náboženství, která jsou čímsi přitažlivá. Alternativní nabídky spásy dle individuálního nastavení a potřeb. Jak však předat našim současníkům téma křesťanské spásy, které dnes pálí málokoho? A přitom Bůh nás už dávno našel v propadlišti našich životů v Ježíši Kristu a zachránil nás. Omilostnil zadarmo. Co všechno s tím souvisí, se dočtete ve třech fundovaných příspěvcích rubriky Téma.

A tak to berme, jakkoli je to pro nás obyčejné smrtelníky nepochopitelné, jako když nám někdo přinese domácí marmeládu, protože se zrovna urodilo meruněk a náhodou zaslechl, že chceme dělat v sobotu k obědu palačinky. Moc nebádat proč a za co, ale prostě ten dar (milosti a spásy) přijmout.

??????????????????????Inspirativní jarní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – K. Šimr
Pouhou milostí, pouhou vírou – J. Štefan
Církev a náhražková náboženství – O. Kolář
Otázka na tělo: Znamená pro vás spása záchranu? Z čeho konkrétně?

MOJE CÍRKEV
Ekuména rozšiřuje obzory. Rozhovor s Gerhardem Frey-Reininghausem – D. Ženatá
Fastenopfer – celocírkevní postní sbírka – D. Ženatá
V Tanzanii je u Boha možné všechno – D. Litvan
Střešovičtí se představují – J. Plíšková
70. výročie založenia Slovenského ev. zboru v Prahe – E. Škodová
K otázce saláru – V. Grögerová

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Mým cílem je, aby píseň prokoukla. Rozhovor s E. Baťovou – R. Čunderlíková

DIAKONIE
Cesty k samostatnosti – A. Šůra
Služby, kterými Diakonie pomáhá lidem k samostatnosti – A. Šůra
Den pro Diakonii – Š. Brodský

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Červ a červíček – L. Ridzoňová
Péče o stvoření je věcí všech. 22. dubna je Den Země – J. Nečas
Poslední slovo: Spása jako konec trhu – Š. Grauová

RECENZE
Jaroslav Vokoun: Luther. Finále středověké zbožnosti – M. T. Zikmund
Tim Noble: Kdo je můj bližní? – A. Rozbořilová
Jakub S. Trojan: Chvála protikladů – Z. A. Eminger
Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex – P. Sláma
Ondřej Hladík: O životě Gustava Jelínka – A. Šmilauerová

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Biblická úvaha: Milostivý Bůh, nebo člověk?

Petra_ilu(ČB 4/2017) Jak najdu milostivého Boha? Tato otázka stojí v základech Lutherova zápasu o reformaci křesťanské zbožnosti. Kdybychom se dnes na ulici zeptali, nakolik lidi trápí problém jejich spásy, asi by nám ve většině případů byl odpovědí pobavený úsměv. Ale v církvi je to podobné. Ve věrouce (snad) ještě učení o spáse a zavržení držíme, ale s kázáním, které by hrozilo posluchačům peklem, se v tradičních církvích bez ohledu na konfesi setkáme sotva.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Pouhou milostí, pouhou vírou

2martin-luther(ČB 4/2017) Když Martin Luther v roce 1522 překládal Nový zákon (tzv. Septembertestament), přeložil apoštolovu větu o našem ospravedlnění vírou v tom smyslu, že jsme ospravedlňováni/ospravedlněni JEDINĚ vírou, POUZE vírou („ALLEIN durch den Glauben“). Navzdory papeženským námitkám, že tím vkládá do biblického textu něco, co tam není, na oprávněnosti svého překladu trval. V Listu o překládání (1530) jej zdůvodnil: Ano, ví o tom, že v řeckém a latinském Pavlově textu stojí „být ospravedlněn vírou“; apoštolovo odmítnutí „ospravedlnění ze skutků zákona“ však reformační překlad „jedině vírou“ reprodukuje věrně a naléhavě.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Církev a náhražková náboženství

3T(ČB 4/2017) Někdy v polovině minulého století se zdálo, že otázka po Bohu a spáse je pro moderního člověka překonána. Následující vývoj nás však, jak známo, přesvědčil o opaku a religionisté mají opět plné ruce práce, aby prozkoumali nejroztodivnější náboženské či spirituální projevy, jimiž jsme obklopeni. Mám za to, že naším nejdůležitějším partnerem v rozhovoru (anebo soupeřem, záleží na úhlu pohledu) dnes není ani ateista ani představitel tradičních náboženství, ba ani stoupenec nových náboženských proudů, ale člověk, který pro zvládání svého života využívá

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny