Archiv autora: Gabriela Malinová

Jméno jako vyznání

roseta(ČB 12/2018) Českobratrská církev evangelická není původní jméno, které generální sněm odhlasoval. Po konzultaci se státními orgány bylo definitivně stanoveno až v roce 1919. I přes lidské zmatky se ale zřejmě podivně prosadila Boží prozřetelnost, neboť toto jméno v sobě zdařile snoubí touhu po syntéze domácí i světové reformace. A skutečně – třebaže v samém počátku se sjednocená církev až příliš snadno přenesla přes rozdíly mezi jednotlivými reformačními vyznáními – brzy začala drobná práce na tomto unionovaném programu, práce, která trvá až do dneška a stále neskončila.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Comments Off on Jméno jako vyznání

Rozhovor s Aldou Zapletalem: Moji přátelé věřili v Boha. Proč bych já nemohl taky?

P1250161(ČB 12/2018) Aleš Zapletal (1990) je porevoluční dítě. Na filozofické fakultě v Olomouci studuje v doktorském studiu obor České dějiny a externě spolupracuje s Ústavem pro soudobé dějiny na projektu Česká společnost a sovětská armáda. To je také téma jeho disertační práce. K tomu studuje dálkově evangelickou teologii, kde je ve druhém ročníku bakalářského studia. Vedle toho vyučuje francouzštinu, protože jako absolvent česko-francouzského gymnázia chce dobrou znalost tohoto jazyka předávat dál. Křesťanem se stal před pěti lety a jeho život nabral docela jiný směr.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Comments Off on Rozhovor s Aldou Zapletalem: Moji přátelé věřili v Boha. Proč bych já nemohl taky?

Čáslavsko a vznik Českobratrské církve evangelické

kalich1(ČB 12/2018) Letošní rok si připomínáme sté výročí vzniku Československa a zároveň Českobratrské církve evangelické. Tato církev vznikla na Generálním sněmu v Praze ve dnech 17. a 18. prosince 1918, kde bylo usneseno, že po třistaletém násilném přerušení se evangelíci augsburského a helvétského vyznání vracejí k odkazu svých předků a k tradicím české reformace, husitství, církve podobojí a Jednoty bratrské. Vznikla tak Českobratrská církev evangelická, která se na sněmu přihlásila i ke Komenského Kšaftu, když se přihlásila k České konfesi z roku 1575, Rudolfovu majestátu z roku 1609 a Bratrskému vyznání z roku 1662.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Comments Off on Čáslavsko a vznik Českobratrské církve evangelické

Otázka na tělo: Bez čeho by evangelík nebyl evangelíkem?

téma předěl(ČB 12/2018)

To záleží na tom, jestli evangelíka chápeme především jako nekatolíka, nebo především jako specifický druh křesťana. V prvém případě by nemohl být evangelíkem, kdyby se katolíci polepšili natolik, že už by dál nemělo cenu existovat vedle nich a proti nim. V druhém případě by nemohl být evangelíkem, kdyby mu základní křesťanské vyznání přestalo dávat smysl. Mezi oběma pojetími existuje plynulý přechod. Evangelík je jako křesťan specifický právě tím, že vychází z troufalého vyhlášení reformace

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Comments Off on Otázka na tělo: Bez čeho by evangelík nebyl evangelíkem?