Archiv autora: Gabriela Malinová

Služba v „malém“ sboru

(ČB 3/2019) Když jsem před časem požádala skupinu kolegů, aby si vybrali z několika biblických textů ten, který se jim zdá při přemýšlení o bohoslužbách významný, u jednoho textu panovala výrazná shoda: většina zahrnula do svého výběru příběh z Lukášova evangelia o cestě do Emauz (L 24,13–32). Dva lidé na cestě, kteří odešli z Jeruzaléma; možná je napadlo, že už to tam mohou „zabalit“. Jenomže na té cestě se setkali se Vzkříšeným, slyšeli, jak jim vykládá Písmo, a lámali s ním chléb a srdce jim hořelo.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Ústecko v barvách. Rozhovor s Tomášem Matějovským

(ČB 3/2019) Evangelickou teologii dokončil Tomáš Matějovský (*1964) na podzim 1989. Po ukončení školy nastoupil do sboru v Libici nad Cidlinou, kde strávil devět let a stál u zrodu tamního střediska Diakonie. Dalších 15 let působil ve sboru v Jablonci nad Nisou a od roku 2013 je farářem v Děčíně. Zde se stal nejprve členem správní komise, která měla po čase „bezvládí“ na starosti sbor v Ústí nad Labem, posléze začal působit i jako senior Ústeckého seniorátu.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Otázka na tělo: Co přináší vaší obci přítomnost evangelického sboru?

(ČB 3/2019) Ať již evangelický sbor, nebo katolický (tak jako jakýkoliv jiný spolek, hasiči, sokol…), pro obec představuje určité seskupení lidí, kteří se pravidelně scházejí a udržují přátelské vztahy. Přínos pro obec vidím v utužování kolektivu spoluobčanů a jejich lepším soužití.
Miroslav Prudký, starosta obce Rovečné

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Sabatikon občerství hlavu i duši. Rozhovor s Mikulášem Vymětalem

(ČB 3(2019) Mikuláš Vymětal (*1971) vystudoval strojní průmyslovku a po maturitě pracoval rok jako sanitář, aby (jak sám říká) okusil praktického života, než půjde dále studovat. Evangelickou teologii studoval v Praze, Berlíně a Jeruzalémě, navázal pak doktorským studiem v Praze, Vídni a Jeruzalémě. Pracuje na půl úvazku jako farář v Berouně a na půl úvazku jako celocírkevní farář pro menšiny. Jeho žena je farářka Československé církve husitské, mají dvě dcery ve školním věku.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu