Archiv autora: Gabriela Malinová

Krajané na Ukrajině: Komunita českých evangelíků v obrovské zemi

Veselynivka (2)(ČB 10/2018) Když jedete z Oděsy na sever směrem na Kyjev, po 120 km a po delším hledání najdete hluboko v polích ukrytou krásnou malou vesničku Veselynivku (česky říkáme Veselinovka). Pokračujete-li přes polní cesty a značně rozbité silnice na sever dalších sedmdesát kilometrů, objevíte trochu větší vesnici Bohemku s malebnými domečky (po bohemsky chatami). Než vstoupíte do chaty, abyste někoho navštívili (abyste „zašli“), procházíte teď v létě

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Krajané v Rumunsku: Velký Perek

rumunsko2(ČB 10/2018) Češi přišli do Peregu Mare (Velký Perek) v roce 1863. Do rovinatého kraje tehdejšího Rakouska-Uherska přišli z Čáslavska a Přeloučska za půdou a lepšími hospodářskými podmínkami. Od počátku až do současnosti spojuje Čechy v Pereku kromě jazyka vyznání k reformované církvi. Již velmi záhy po svém příchodu se k bohoslužbám a pobožnostem shromažďovali po domech. Později si postavili školu a kostel.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Krajané v Srbsku: Veliko Srediště

Veliko Srediště (3)(ČB 10/2018) Do Veliko Srediště Češi přišli v rozmezí let 1850 až 1852. Tehdy přišlo 93 rodin – 71 z nich vyznání reformovaného a 22 rodin římskokatolických. Většina migrantů přišla z jižní Moravy, konkrétně z Klobouk u Brna, Dambořic, Násedlovic, Hostěrádek u Klobouk a Borkovan. Důvod migrace byl ekonomický; ve Velkém Središti a jeho okolí navíc bylo v té době málo osadníků

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Moji Volyňáci z Boratína

zdenek bárta +(ČB 10/2018) Pro podrobnější seznámení s těmito krajany odkazuji na výtečnou a podrobnou publikaci manželů Vlkových Historie Českého Boratína, dostupnou i na internetu. Na tomto místě bych jenom rád přidal několik osobních vzpomínek:
V lednu 1974 jsem nastupoval na své prvé kazatelské místo ve sboru ČCE v Chotiněvsi, jehož členové jsou vesměs krajané z volyňského Boratína na Ukrajině, kteří se repatriovali po druhé světové válce. Všichni mne strašili: „Uvidíš, Volyňáci s tebou zametou!“

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny