Archiv autora: Gabriela Malinová

Otázka na tělo: Co pro vás znamená svatba

(ČB 6/2019) Současné názvosloví rozlišuje mezi svatbou a manželstvím. Svatba je obřad, manželství jeho dlouhodobý či dokonce doživotní následek. Obojí souvisí se závazkem, ačkoli by se ten závazek dnes možná měl chápat spíš jako závazek trvalého přátelství bez ohledu na to, jak se postupem let vyvine intimní život dané dvojice. Vyšší průměrná délka dožití radí k střízlivějšímu očekávání. Dlouhodobost existuje i bez obřadu, naopak po obřadu následuje občas něco velmi krátkodobého. Předkové to měli jednodušší. Pokračování textu

Synod přijal strategický plán

(ČB 6/2019) V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o záležitostech ekonomických.

Strategický plán

Podstatné je, že na synodu byl přijat Strategický plán církve do roku 2030. Tento dokument určuje sedm oblastí, které pro další desetiletí života a práce ČCE identifikovala strategická komise jako nejdůležitější a ke každé přináší sadu navržených konkrétních opatření. Dokument se věnuje například živému a otevřenému sboru, zbožnosti, srozumitelnosti a misijní otevřenosti, samofinancování, diakonii a dalšímu. S plánem bude nyní seznámena církevní veřejnost a postupně bude dílčími úkoly naplňován. Pokračování textu

Pozvání k partnerství. Vztahy přes oceán

(ČB 6/2019) Chtěl bych navázat na článek bratra faráře Aleše Wrany (ČB 5/2019) o partnerské konferenci sborů ČCE a americké Presbyterní církve (PCUSA), konané v Decatur v Georgii ve dnech 1.–5. dubna. I já jsem měl možnost se konference i se svou manželkou zúčastnit. Měli jsme tu výhodu, že náš partnerský sbor byl ve stotisícovém městě Athens nedaleko místa konání. Náš sbor v Olomouci s tímto sborem navázal partnerství již před deseti lety. Po konferenci jsme měli možnost spolu s Alešem Wranou prožít ještě pár pěkných a velmi zajímavých dní právě s athenskými. Zakusili jsme skutečné přátelství, nevšední pohostinnost a velký zájem o nás. Pokračování textu

Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí: Stavba na písku je pod Boží ochranou už 90 let

(ČB 6/2019) První květnové nedělní odpoledne roku 2019 panovalo chladivé počasí. O to hřejivější bylo setkání v našem táboře, v Bělči nad Orlicí. Připomínali jsme si 90 let od jeho založení.

Sešlo se nás kolem padesáti, mladí i staří. Zahájili jsme bohoslužbami, při nichž zazněla vděčnost Bohu za to, že středisko máme, vděčnost za ty, kdo je vybudovali a starali se o ně. S radostí jsme přijímali fakt, že to, co se v táboře dělo a děje, je součást příběhu Božího lidu, že je to cesta s Kristem, která může procházet krizemi i krásnými časy, avšak pod Boží ochranou vede dobrým směrem. Pokračování textu