Archiv autora: Gabriela Malinová

Naši žáci jsou tykadlem směrem k veřejnosti

EA(ČB 11/2014) Do dalšího školního roku v září 2014 vstoupily školy Evangelické akademie zároveň s vyhlášením celocírkevní sbírky pro školy. Vyhlašuje se jednou za dva roky. Předposlední, v roce 2012, vynesla školám 249 867 Kč. Letošní se ještě sčítá. Velmi dobře si uvědomujeme, jak vzácné finance od členů sborů. Nadační fond pro podporu církevního školství (NFPCŠ) spravuje a rozděluje. Solidarita evangelíků se školami je vysoká, spravované částky tvoří nejvýznamnější položku v darech našim školám. Pokračování textu

Tichý hlas pro svatou zemi

loutna(ČB 11/2014) V třítisícovém maloměstě, jakým Libčice nad Vltavou jsou, je to nepřehlédnutelná událost, koná se pravidelně už řadu let. Poprvé to bylo na začátku června roku 2002.

O tom, jak festival vznikl, vypráví katolický farář Petr Bubeníček: „Počátky festivalu mají hodně hluboké kořeny. Od první poloviny devadesátých let ve mně stále narůstala otázka, co já, ve svém postavení, mohu udělat pro židovský národ… Pokračování textu

Kurz biblické animace v Marseille. Cizinci v Bibli i v dnešním světě

P1120948(ČB 11/2014) Na začátku září 2014 se konal týdenní kurz biblické animace, tentokrát v druhém největším francouzském městě Marseille. Tato setkávání mají již více než dvacetiletou tradici; každé dva roky se sjíždějí na různých místech zástupci Sjednocené protestantské církve ve Francii a Českobratrské církve evangelické, faráři i laici. Hlavním programem je biblická práce, letos jsme četli a diskutovali vybrané pasáže z Matoušova evangelia s přihlédnutím k tématu „cizinci v Bibli“. S prostředím, ve kterém jsme prožili celý týden, téma souznělo. Pokračování textu

Na návštěvě u našich korejských a bratří a sester

DSC_0228(ČB 11/2014) V Japonsku tvoří protestanti nepatrnou menšinu, v Koreji třetinu společnosti. Partnerské církve se navzájem zvou na synody. To platí i mezi ČCE a Presbyterní církví v Koreji (PCK). Na synod v Koreji delegovala tento rok synodní rada svého člena Pavla Stolaře a mne, tajemníka pro ekumenu. PCK nás pozvala, abychom v Soulu, před jejím synodem, poznali situaci korejské menšiny v Japonsku. Tak jsme v září strávili dvanáct dnů na opačném konci světa Pokračování textu