Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Uznáváme svaté?

(ČB 12/2021) Když se v evangelickém prostředí zeptáme, čím se naše církev liší od církve katolické, jedna z poměrně častých odpovědí bude: My na rozdíl od katolíků neuznáváme svaté. (Je pravděpodobné, že katolíci by odpověděli stejně, jen v opačném gardu.) Vlastně je potěšující zjištění, že se neshody mezi konfesemi postupně zužují na témata, která nepatří k jádru křesťanské víry a jsou spíš záležitost osobní spirituality, a tedy i osobní volby. Úcta k svatým je nepochybně součást duchovního života katolické církve, avšak každý věřící tuto úctu nakonec pojímá po svém a nikdo ho nenutí k tomu, aby přijal za své všechny její podoby (například kult ostatků). Pokračování textu

Otázka na tělo: Jak rozumíte pojmu „svatých obcování“?

(ČB 12/2021) Obcování svatých? Vskutku otázka „na tělo“! Nehledě na to, jak byl tento výraz myšlen a co mohl znamenat v řecké nebo latinské verzi Kréda, byl pro mne významným vyznáním o církvi. Je mi trochu líto, že o něj přicházím. (I když uznávám, že jde o výraz zastaralý.) Obcovat znamenalo stýkat se. V kralickém překladu se tím někdy myslí doslova fyzický styk muže a ženy, soulož.

Svatí jsme podle apoštolských listů všichni, kdo jsme pokřtěni, kdo tvoříme církev obecnou. (I když jsme zároveň hříšníci.) Obcování je podstatné jméno slovesné. A tak jsem těmi slovy vyznával, že věřím v Ducha svatého, který nás (pokřtěné) vede k tomu, abychom se spolu stýkali, abychom se setkávali, navštěvovali, mluvili spolu, podávali si ruce, podávali si chleba a víno, pečovali jeden o druhého, abychom si byli skutečně (i fyzicky) blízko.

Pavel Pokorný, synodní senior ČCE

Výraz „svatý“ znamená „zvláštní, neobyčejný, vyhrazený“ a je nejčastějším slovem ve vyznání víry. Křesťanství redukovalo košaté náboženské představy o svatých místech, časech, dějích, předmětech a osobách. Prohlásilo, že svaté je hlavně to, co mezi námi vane od Boha: svatý Duch. A svatí jsme my, křesťané, kteří vytváříme místní společenství: obcování svatých. Schválně se v neděli rozhlédněte po shromáždění – uvidíte zvláštní lidi, kteří dělají cosi neobyčejného: Chválí Boha. Tím jsme společně svatí.

Jiří Tengler, evangelický farář

Ve sboru máme skupinu zhruba čtyřicátníků, kterou jsme nazvali právě Obcování. Název je provokativní schválně – přijďte se podívat, co při setkáních děláme! Skutečnost je taková, že jsme společenství, sdílející se ve víře i pochybnostech. Jedině z Boží milosti snad na nás sem tam nějaký ten odlesk jeho svatosti spočine.

Magdaléna Trgalová, evangelická farářka

Vím, jaké „srandičky“ se kolem tohoto termínu objevují. Je mi ale jeho ztráty líto. Obec znamená soužití, společnou práci i radost. Kdo žijete na dosti malé obci, tak to víte. Aby obec opravdu fungovala, musí se snažit všichni. Pochopitelně se to neděje vždycky, ale když se to stane, je to svátek. Sláva. A na tu obecní slávu se pak sjíždějí rádi i mnozí z okolí.

Obcování svatých je pro mě upřímná snaha skupiny lidí v církvi, kteří svou prací, láskou a radostí přilákají do společenství někoho dalšího. Začíná to zpěvem, znějícím z kostela na ulici, pokračuje to aktivitou k dobrému účelu, ke které se další přidají a (ne)končí to tím, že ve sborovém sále nestačí židle… a dobré kafe.

Ondřej Titěra, evangelický farář, člen synodní rady ČCE

Staromilskému obratu „obcování svatých“ jsem jako dítě asi moc nerozuměl, v pubertě pak u mě vzbuzovalo poněkud nepřípadné asociace. Dnes je mi zřejmé, že řecké koinónia či latinské communio značí obecenství, společenství. Tedy pravý opak osamělosti, izolace. Jak to dopadá s člověkem, který se do izolace může z nejrůznějších důvodů dostat, přitom víme: Samota prohlubuje jeho odcizení životu, okolnímu světu, druhým lidem. Podobně by to bylo, kdybychom chtěli život víry vytěsnit do pouze soukromé, privátní sféry. Ocitli bychom se opuštěni v jakémsi sobeckém spirituálním vakuu. A tak víra v dobrou interakci, sdílení a vzájemnost v Božím lidu není „nutné zlo“, nýbrž vodítko, jak naši individualitu, osobní hodnotu a odpovědnost směrovat k širší souvislosti – k souvislosti s životy druhých.

Dalibor Antalík, evangelický farář

připravila Jana Plíšková

Co vy evangelíci v tom kostele děláte?

(ČB 12/2021) Tak se mě kdosi ptal s potutelným úsměvem: „Vy prej v tom kostele… to… obcujete! Ty vole, co tam u toho děláte?!“
Naprosto chápu náhradu v apoštolském vyznání „svatých obcování“ modernějším „společenstvím svatých“. Stará slova mění své významy a jakkoliv se s „obcováním v Bibli kralické potkáme na desítkách míst ve významu zcela obecném, ekumenický překlad už toto slovo používá důsledně pro popis pohlavního styku. Pokračování textu

Doplánovat se k smrti

(ČB 12/2021) Dává smysl bát se smrti? Vždyť krok do neznáma přece nemusí skýtat nic děsivějšího, než je skutečnost každodenního života. Chvilková logická úvaha nás nejspíš dokáže zásobit pestrou škálou důvodů, proč ne. A přesto se většina z nich rozsype jako domeček z karet, když kolem nás jen těsně prosviští auto nebo sáhneme na špatně zapojený elektrický drát. Pokračování textu