Archiv pro rubriku: Aktuální číslo

ČESKÝ BRATR 11. TÉMA: TICHOST

(ČB 11/2020) Varhany ztichly. Kostely osaměly. Jejich lavice zejí prázdnotou. Celá země se pohroužila do ticha. Zhoršení epidemické situace nás opět zahnalo do svých domovů. Byl vyhlášen zákaz sborového zpěvu, shromažďovací kvóta znemožnila scházet se při bohoslužbách. Ruch běžného života, a to i toho církevního, ztichnul. Jsme opět v izolaci. Pro někoho to znamená dokonce úplnou samotu.

Trávíme v těchto dnech mnohem více času sami a v tichu. Je to neobvyklá, nekomfortní situace. Proč bychom vlastně měli být potichu? Proč neprojevit nahlas všechno, co si myslíme? Proč je tichost křesťanskou ctností? Odpověď svého druhu samozřejmě podává Písmo, zmínku o tichosti nalezneme např. v Listu Jakubově: „Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.“

(Nejen) současnou situaci můžeme využít k tomu, že se pokusíme tento „způsob života následovat“ a zkusíme se ztišit. O tom, zda a jak může být samota v tichu blahodárná, jsme si povídali s trapistickým mnichem.

Zatímco pro některé je tichost či dlouhé mlčení nezvyklé a nepříjemné, pro skandinávské národy je to naopak součást kultury. O své zkušenosti s „tichými Finy“ se podělil evangelický teolog žijící v Helsinkách.

Nejen tyto příběhy ukazují, že bohatým a pestrým duchovním životem lze žít i navzdory ztichlým kostelům a utlumenému sborovému dění. Věřím, že v této myšlence nalezne čtenář povzbuzení do pošmourných podzimních dní.

Příjemné a nerušené čtení listopadového čísla přeje

Adéla Rozbořilová

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

Biblická úvaha – K. Roskovcová
Cílem ticha je udělat místo druhému – A. Rozbořilová
Dobrá zpráva beze slov – J. Plíšková
Finové – tichý národ? – R. Kůrka
Když ticho schází – A. Šůra
Otázka na tělo – J. Plíšková

MOJE CÍRKEV

Kde je Slovo, tam je cesta – P. Štulc
Herlíkovice – nový výhled – J. Plíšek
Nechat víru doma? – A. Pokorná
Hudební odpoledne – M. Moravetz
Setkání církví Luterského světového svazu – J. Hofman

DIAKONIE

Napětí je základ každého sociálního podniku – A. Šůra
Klub Zrníčko otvírá – A. Šůra

SLOVO

Osudová bitva na Bílé hoře a její důsledky I. – J. Kumpera
Recenze: Proč vlastně z republiky neodešla? – J. Plíšková
Recenze: Modlitby pro nemodliče – A. Rozbořilová
Recenze: Jak si Boha nepřivlastnit – O. Kolář
Poslední slovo – Š. Grauová

Český bratr 9. TÉMA: JEMNOST/PŘÍVĚTIVOST

Úvodník

(ČB 9/2020) Jemnost. Zvláštní slovo. Zvláštní vlastnost. Jemný může být tvaroh nebo kečup, ale člověk? Jak vypadá jemný člověk? Leckomu to možná evokuje křehkost až slabošství. Tohle že má být ctnost? Ano, je pravda, že v klasickém kánonu sedmi ctností jemnost nenajdeme, stejně jako přívětivost.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

ČESKÝ BRATR 7+8/2020. TÉMA: RADOST

Úvodník

Nová tvář

 

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,

pokud čtete Českého bratra pečlivě, jistě jste si všimli, že na portrétní fotografii pod textem úvodníku se změnila tvář. Po dlouhých deseti letech totiž odchází z redakce dosavadní šéfredaktorka Daniela Ženatá. Vítat vás tak bude od nynějška tvář moje. Se změnou v šéfredaktorském křesle se nevyhnutelně změní i tvář časopisu, doufám ale, že to bude obměna jemná a příjemná.

Mojí předchůdkyni se za roky jejího působení podařilo vybudovat z časopisu prosperující a inspirativní periodikum, které oslovuje čtenáře i daleko za hranicemi naší církve a republiky. Pro Českého bratra udělala mnoho dobrého, mezi vším lze připomenout např. novou grafickou úpravu či množství různých příloh (např. CD), které v Českém bratru v průběhu let vyšly. Za vše, co pro časopis a církev vykonala, jí patří slova hluboké vděčnosti.

Nabídku vést Českého bratra jsem přijala s potěšením, ale také s bázní a pokorou. Navázat na úspěšné vedení časopisu se stoletou tradicí je nelehký úkol, zároveň ale výzva, které se plně ujímám. Věřím, že s Boží pomocí se mi podaří pokračovat tak, aby časopis svého čtenáře stále bavil, inspiroval i povzbuzoval. Služba v redakci i pro církev je mi milá a doufám, že bude přinášet radost také vám. Těším se na rozmanitou práci a prosím čtenáře, aby ke mně byl zejména v počátcích laskav.

Tématem letního dvojčísla je Radost, a tak pevně doufám, že se do něj s radostí začtete.

Příjemné čtení a požehnané léto přeje

Adéla Rozbořilová

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO