Archiv rubriky: Aktuální číslo

Český bratr 11/2018. Téma: Projekty podporované z finančních náhrad

Úvodník


Jeden pro druhého a společně

Co je grantový systém, a jak může fungovat v církvi? Odkud se berou peníze, a k čemu je máme využít? Již v roce 2016 synod rozhodl, že část prostředků z takzvaných finančních náhrad od státu půjde na podporu nejrůznějších aktivit do sborů. Nejsme tu přece sami pro sebe! Pojďme hledat nové způsoby, jak naplnit poslání církve v místě, kde žijeme. Nabídněme něco druhým, spojme se třeba i s jinými neziskovými organizacemi, vymysleme něco smysluplného!

Poslechněte si článek:

Grantový systém nabízí finanční podporu pro nové věci. Z první výzvy (2016, realizace 2017) bylo podpořeno 44 projektů a nachystaný balíček s pěti miliony korun se ani nevyčerpal. V dalším roce už to bylo 61 projektů (ty se realizují letos) v hodnotě šest a půl milionu a v tomto roce bylo žádostí 54. Vyčleněné peníze se však budou muset krátit, protože požadavky převyšují možnosti. Trend je nicméně nadějný – chceme něco dělat pro druhé a děláme.

V rubrice Téma přinášíme kromě úvodního článku pět dobrých příkladů, jak s penězi z finančních náhrad naložit. V Otázce na tělo je sice k přijetí náhrad i kritické stanovisko, můžeme však říci, že naše církev s penězi, které se rozhodla přijmout, nakládá zodpovědně a nanejvýš smysluplně. Vždyť dělat něco společně a pro druhé je ta viditelná část naší víry, kterou přijme věřící i bezvěrec.

V rubrice Moje církev se vracíme k oslavám stoletého jubilea a v rubrice Slovo přinášíme recenze a upoutávky, které se vám mohou stát inspirací při výběru vánočních dárků.

k úvodníkuMilé čtenářky a milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Prozíravá nepoctivost? – J. Hoblík
Přestupové hnutí – R. Vlasák
Nápady se už třetí rok stávají realitou – V. Zikmund
Něco pro uši, pro oči i pro duši – J. Keřkovský
Filipka je škola – R. Konvalinková
Maminky v akci – Z. Plecháčková
Na školním facebooku to nyní žije – R. Michálková
Přífarský tábor podruhé – O. Ruml
Otázka na tělo: Myslíte, že restituční náhrady ČCE pomáhají, nebo škodí?

MOJE CÍRKEV
Radujme se vždy společně – J. Hofman
V tomto světě se nakonec vše točí kolem dostatku lásky – D. Ženatý
Tvořme vždy společně – A. Rozbořilová
Veřejné shromáždění podpořilo čínské křesťany – J. Hofman
Rozhovor s B. Klineckým, nájemcem Horského domova v Herlíkovicích – J. Plíšková
Sedm důvodů, proč se lidé vrátí – R. Mazur
Bořili jsme ploty… – P. Pivoňka
Oslava sta let ČCE v Teplicích – L. Richterová
Slavnostní bohoslužby ke sto letům ČCE – D. Ehmig
Dobrý pastýř svěřené částky Kristova lidu – L. Roskovcová
Pavel Smetana in memoriam – G. Frey-Reininghaus
Naší milé jubilantce Anně Hejlové – M. Hofmanová
Prodej a spolupráce jako nová šance pro evangelické kostely – J. Kirschner
Budoucnost církevního zpěvníku – L. Moravetz

DIAKONIE
Nový život opuštěné fary – A. Šůra
Mlýn pro Makave – A. Šůra

SLOVO
Poslední slovo: Slunec – Š. Grauová

RECENZE
S. Hopkins: Pane Bůh, tady Anna – J. Plíšková
Fr. Hobizal: Šumavská trilogie – A. Rozbořilová
Vždyť se mnou jsi ty. Kniha modliteb – O. Klímová
B. Chudoba: Člověk nad dějinami – M. C. Putna
CD Ne nadarmo – D. Ženatá

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 10/2018. Téma: Krajané

Úvodník


Čeština mizí, pohostinnost zůstává

Krajanské komunity ve východní Evropě, které se hlásí k evangelictví, jsou každá jiná, a přece mají něco společného. Někde jsou to potomci pobělohorských exulantů, kteří utíkali z vlasti s Komenským, jinde se skupiny Čechů usadily, protože se v té oblasti nabízela levně dobrá půda k hospodaření. Máme v církvi také reemigranty, evangelíky, kteří se vrátili do vlasti otců. Komunistické režimy ale zamávaly se všemi.

Poslechněte si článek:

Po revoluci se navazovaly kontakty s téměř zapomenutými skupinkami Čechů postupně. Bylo vytvořeno místo „potulného kazatele“ a farář Petr Brodský objížděl po mnoho let krajanské sbory, kázal, povzbuzoval, zařizoval, rozvážel tiskoviny a sborový život všemožně podporoval. Dnes se však u krajanů bohužel ukazuje jeden společný rys – čeština se vytrácí, mladí cestují, častěji vstupují do smíšených manželství a odcházejí za prací; skupiny krajanů početně slábnou. To však nic neubírá na jejich pohostinnosti, kterou zakoušejí všichni, kdo se do některého z krajanských sborů vypraví.

V čase, kdy držíte v ruce říjnové číslo Českého bratra, máme za sebou čtyřdenní festival „Radujme se vždy společně“, setkání všech generací v Pardubicích, kde jsme si připomněli a oslavili stoleté narozeniny Českobratrské církve evangelické. Reportáž z festivalového dění přineseme v příštím čísle.

Po horkém létě vlídný, na vláhu bohatý podzim
a inspirativní čtení přeje všem
k úvodníku

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – M. Opočenský
Evangelická teologická fakulta v proměnách času – P. Brodský
Krajané v Polsku: Několik vln exulantů – Michal Kitta
Krajané na Ukrajině: Češi v obrovské zemi – M. Pfann
Krajané v Rumunsku: Velký Perek – P. Šebesta
Krajané v Srbsku: Veliko Srediště – P. Šebesta
Krajané, kteří přišli zpět. Moji Volyňáci z Boratína – Z. Bárta
Rozhovor s celocírkevním kantorem L. Moravetzem – J. Plíšková
Otázka na tělo: Co pro vás bylo při příchodu do staré vlasti nejtěžší?

MOJE CÍRKEV
Bohemka a Veselynivka dnes – K. a M. Erdingerovi
Na čtyři týdny učitelem češtiny v ukrajinské Bohemce – J. Kačer
Cesta do Bohemky a zase zpátky – M. Ryšavá
Horský domov v Herlíkovicích je na zimu připraven – J. Hofman
Letní rekreace seniorů v Bělči – D. Caldová
Potřebujeme strategický plán? – V. Zikmund
Vzpomínka na Miluši Tytlovou – N. Brahová

DIAKONIE
Krabice od bot i krabice online – A. Šůra
Škola na hradbách. Rozhovor se Štěpánkou Zumpfovou – A. Šůra

SLOVO
Liturgie: Přímluvná modlitba – M. Lukášek
K petici na podporu manželství – D. Ehmig
Oslavme výročí církve evangelické, nikoliv jen české – J. Kirschner
Poslední slovo: Díkčinění – Š. Grauová

RECENZE
Neboj se vrátit domů, říká Marie Svatošová – A. Palán
Historie podivná Jana Augusty a Jakuba Bílka – D. Ženatá

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 9/2018. Téma: Partnerství církví

Úvodník


Přes hranice zemí, tradic i pohledů na svět

Co si představit pod „partnerstvím církví“? V nejvšednějším slova smyslu to je spolupráce církví v jedné obci, v jednom městě. Většinou záleží na tom, jaké osobní vztahy mají místní faráři. Katolický, evangelický, husitský, kazatel Církve bratrské, někde se přidává i adventista nebo kazatel Křesťanského společenství. O nenásilné a plodné spolupráci v Jablonci píšeme na straně 14.

Poslechněte si článek:

Pak je partnerství sborové, většinou přeshraniční. S Holanďany, neb jsou také reformovaní, nebo s krajany ve východní Evropě, neb to jsou Češi, kteří se kdysi odstěhovali kousek dál. Máme k sobě blízko lidsky i konfesně.

Českobratrská církev evangelická udržuje kontakty s více než třiceti zahraničními církvemi. Tím, že jsme církev sjednocená, jsou to církve jak reformované, tak luterské a některé jsou unionované jako ta naše. Většina je ze střední a západní Evropy, ale také z Ameriky, Jižní Koreje nebo Kuby. A zcela novou událostí je partnerství s americkými luterány z oblasti La Crosse ve Wisconsinu, kteří si nás vyhlédli jako malou evropskou církev, která je jim podobná, a kontakty iniciovali. O tom se můžete dočíst na straně 12.

Ke spolupráci mezi církvemi patří také společné projekty s katolickou církví. Tak jako pracovala několik let husovská komise, která zkoumala dílo a přínos Jana Husa a zakončila svou činnost bohoslužbou smíření, byla loni ustavena Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století. Její ambicí není jen práce odborníků, ale chtěla by přispět i k uzdravování mezicírkevních vztahů; její práce by měla být završena aktem smíření.

k úvodníkuPo horkém létě přeji všem mokrý podzim, inspirativní čtení
a dětem dobrý nástup do školy

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Držme se – P. Kulík
První čtvrtstoletí Husovy evangelické bohoslovecké fakulty – E. Fialová
La Crosse: partnerství mezi luterskou církví v USA a ČCE – D. Ženatý
Ekumena všedního života v jednom městě – O.Titěra
Střešovičtí na Západ! – T. Fendrych
Práce odborníků míří k aktu smíření – M. Vaňáč

MOJE CÍRKEV
Bůh miluje cizince – M. Pfann
Bibliolog: výlet do biblických příběhů – J. Hofman
Herlíkovické výpravy a rozpravy – M. Batlová a J. Ruml
Církev živě – J. Matějka
Pohraniční cesty jsou cesty smíření – D. Jakobová, D. Ženatá
Prosečská archa – L. Klíma
Ekumena v polích – K. Šimr
Přijďte se rozhlédnout po kraji nebo po hvězdách – H. Magyarová
Výprava do Taizé v roce 1968 – V. Nedvědová
S žižkovskými seniory v Chotěboři – B. Vik
Antropologické aspekty v hymnologii – L. Moravetz
Slovenské artikulární kostely a synagoga v Žilině – J. Kirschner

DIAKONIE
Do školy! – A. Šůra

SLOVO
Quo vadis, ČCE? – P. Jun
Poslední slovo: Poprvé do světa svobody – J. Plíšková

RECENZE
A. Langová, R. Růžičková: Stopy Židů v Pardubickém kraji – Kaleb
M. S. Peck: Lidé lži – J. Plíšková
T. Halík: To že byl život? – A. Rozbořilová

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 7+8/2018. Téma: Diakonát

Úvodník

Léto v rozpuku

Celý květen a červen zažíváme letní počasí. Na začátku školních prázdnin máme za sebou již třešně a jahody trhané v květnu i letní bouřky a předčasně zlátnoucí obilí. A ještě celé dva měsíce léta před námi!

Poslechněte si článek:

V historické části rubriky Téma, kde se po celý rok vracíme k sto letům existence naší církve, se tentokrát věnujeme událostem spjatým s knihkupectvím a vydavatelstvím Kalich, sídlícím v Husově domě od roku 1920. V rubrice Moje církev představujeme v souvislosti s výročím volně přístupný archiv Českého bratra v digitální verzi Moravské zemské knihovny. A do třetice se stého výročí dotýkáme příspěvkem o výrazné a výjimečné osobnosti, kazateli a pedagogovi Čeňku Duškovi, který horlivě pracoval pro sjednocení, ale nakonec se ho nedožil.

Kromě pravidelných rubrik najdete v letním dvojčísle i občasnou rubriku Evangelizace a misie. Na příkladu sborové práce v Přešticích, vzkříšení života v kazatelské stanici v Nýřanech i příspěvkem o dojmech z cesty po malých korejských sborech docházíme k nadějnému výhledu, že i dalších sto let evangelická církev bude žít tam, kde se dva neb tři sejdou a Kristus bude uprostřed nich.

Rozruchu kolem prohlášení letošního synodu se věnujeme v rubrice Slovo. Pro ty, kdo s ústředím církve na toto téma korespondovali, ať už přes webové stránky, facebook, nebo e-mail, to bude snad tečka za debatou.

k úvodníku

Inspirativní prázdninové čtení přeje všem
Daniela Ženatá

***********************

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – R. Kučerová
Kalich ve vzpomínkách Jana Mazla – J. Plíšková
Horizont Božího království je horizontem služby diakonické – Š. Brodský
Diakonát – přežitý, nebo dosud nezrozený? – K. Šimr
Sociální práce diakona je profese a zároveň poslání. Rozhovor s L. Vrajem  – D. Ženatá
Diakonika – komunitní krizová a pastorační práce – B. Baštecká
Otázka na tělo: Máte nějakou zkušenost s diakonií? Jakou?

MOJE CÍRKEV
Synod zasedal na přelomu května a června v Litomyšli – J. Hofman
Kostel Nalezení sv. kříže v Litomyšli hostil účastníky synodu – J. Kirschner
Sté výročí a Čeněk Dušek – L. Roskovcová
Digitální archiv Českého bratra je volně přístupný – D. Ženatá
Zahrajte si Christivity! – D. Ženatá
Farářem na vzdálené Ukrajině – Miki Erdinger
Noc kostelů 2018: Ponocovat v chrámě? – A. Rozbořilová
Rumburk: Na úrovni očí – du und já, ich und ty – T. Chrbolková
Zejfartovo dílo na jihu Moravy – J. Kirschner
Aspekty hymnologické práce – L. Moravrtz

EVANGELIZACE A MISIE
Mateřské centrum, dětský klub a stacionář v Přešticích – J. Satke
Jak žijí malé korejské sbory – L. Korpa
Obnova kazatelské stanice v Nýřanech u Plzně – L. Korpa

DIAKONIE
Dobře se najíst do sta korun. Restaurace Klobouk v Terezíně – A. Šůra
Milostav Běťák. Muž, kterému jde o věc – A. Šůra

SLOVO
Rozruch kolem prohlášení synodu – D. Ženatý
Litomyšl za 500 – A. Palán
Vitríny a sto let – D. Blecha
Poslední slovo: Sloužím, tedy jsem – Š. Brodský, J. Soběslavský

RECENZE
Harold S. Kushner: Aby měl život smysl – R. Čunderlíková
Raději zešílet v divočině. Setkání s šumavskými samotáři – D. Ženatá

 

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny