Archiv pro rubriku: Archiv 2015

Český bratr 12/2015. Moderní doba: „Svařák a hry“

Úvodník

Adventem vykračujeme do nového církevního roku

Letos jsme prožili první adventní neděli už koncem listopadu. Začíná církevní rok, otevírá se před námi cosi nového, čistého, nepopsaného. Slavíme příchod, narození dítěte v jeslích, vyhledáváme klid a tiché chvíle při svíčkách. Zároveň se chýlí ke konci občanský rok s celým svým předvánočním blázincem v obchodních centrech, s firemními večírky, reklamami se Santaklausem, punčem a koledami po stopadesáté.

Oba tyto póly k našemu prožívání adventu v předvánočním čase patří. Trocha klidu, trocha pozlátka, shánění dárků a vůně vánočního cukroví. Že je prožívání Vánoc cosi navýsost důležitého, o tom svědčí i časté spory těch, kdo se chystají slavit společné Vánoce poprvé: „Uděláme si Štědrý den jako u nás! Ne, já bych chtěl, aby to bylo jako u nás!“

Než se nadějeme, bude tu rok 2016. Co přinese nového? Všichni si přejeme protříbení v politice a zklidnění mezinárodním dění, solidaritu s lidmi v pohybu a účinnou pomoc potřebným. Modleme se za pokoj.

V Českém bratru chystáme do nového ročníku pár změn. Cyklus témat už máme vymyšlen, chtěli bychom rozpracovat pojmy jako je duše, pocit, strach, radost, bolest a podobně. Chystáme novou rubriku, v které by se objevovaly krátké aktuální zprávy. Prostřednictvím časopisu by církev rádi oslovovali i členové nově zvolené synodní rady. Předplatné na celý rok zůstává 290 Kč. Pokud chystáte nějaké změny v počtu odebíraných kusů, budeme rádi, když to redakci sdělíte do konce roku. Faktury budeme rozesílat jako obvykle, v únoru.

DŽ_výřezInspirativní čtení a klidné a radostné prožití vánočních svátků přeje všem čtenářům Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Ústecký seniorát – výhledy  – P.Čapek

TÉMA
Jak se stane z rebelie kánon – T. Pavelka
Otázka na tělo: Čím se řídíte při výběru vánočních dárků?

CÍRKEV ŽIJE
Druhý vatikánský koncil po padesáti letech – J. Doležal
Pohled vzhůru. Husův rok 2015 končí – J. Plíšková
Cesta za krajany do Chorvatska – J. Krupa
Příběhy bezpráví – A. Wrana
Mých prvních třicet dní v misi – D. Petříček
Zvuk lotyšských pěveckých sborů je dotek nebes – B. Šimečková
Slavnostní bohoslužby v Ratiboři – R. Hříbková
Zvonky dobré zprávy v Evropském parlamentu – R. Hříbková
Evangelické muzeum v Horním Rakousku – D. Matějka

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s J. Schneiderem: Zpívá-li více generací spolu, zážitek se umocňuje – O. Kolář
Supervize a práce kazatele – D. Ženatá

DĚTI A SBOR
Rozhovor s Evou Ježíkovou: Zpívání s dětmi – L. Ridzoňová
Zpívejte a tvořte – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Romové společně s filharmoniky – A. Šůra
Rozhovor s Magdalenou Mašlaňovou: Jsme jaksi rozpohybováni – M. Vodáková

SLOVO
Poslední slovo: Komu co a proč? – P. Neumann

RECENZE
Divadelní představení: Korespondence V+ W – M. Fůrová
Gerhard Mester: Člověk František – J. Plíšková
Jan Hus: Knihy kacířů se mají číst 

 

Český bratr 11/2015. Moderní doba: „Odhalování zahaleného“

 Úvodník

Existují ještě nějaká tabu?

I v dnešní době, kterou nenazýváme moderní, ale dokonce postmoderní, existují stále témata, která zůstávají zahalena. Je lidskou přirozeností vytěsňovat z mysli nepohodlné a nepříjemné věci. Raději si pamatujeme jen ty dobré. Proto tak rádi vzpomínáme na dětská léta, kdy byly zimy s metry sněhu. Přitom určitě i pršelo a bylo bláto, ale to už nevíme.

Jsme zároveň svědky odkrývání i těch nejtajnějších zákoutí, například v sexualitě, padají bariéry mezigenerační i mantinely výchovné. I o tabuizované smrti se mluví dnes více. Téma umírání, hospicové péče i pohřebních rituálů jsme v našem časopise rozebírali již několikrát.

O čem se ale mluvit teprve začíná, je například krize mužské identity. Muži většinou neradi mluví o svých problémech, protože to považují za známku slabosti. Mnozí trvají na tradičním rozdělení rolí, které dnes už tak úplně nefunguje. Rozhovor na toto téma s ředitelem Ligy otevřených mužů najdete na straně 7.

V rozhovoru, který je na straně 37, se dotýkáme dalšího tabu – stáří. Připomíná nám naši konečnost a křehkost. Proto se tomuto tématu asi vyhýbáme, ačkoli v dnešní době, kdy žijeme déle, nechceme jen dožít někde na výměnku, ale rádi bychom tento čas smysluplně naplnili.

V rubrice Slovo otiskujeme další reakce čtenářů na uprchlické téma. Děkujeme za příspěvky! Vidíme, že je to téma živé a není našim čtenářům lhostejné.

Jak v minulém čísle, tak v tomto se můžete nechat inspirovat recenzemi na knížky, které by se mohly stát vhodným vánočním dárkem pro vaše blízké.

Klidný vstup do adventu a inspirativní čtení přeje všem čtenářůmDŽ_výřez
Daniela Ženatá

 

OBSAH ČÍSLA

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Co s těmi kostely – P.Čapek

TÉMA
Rozhovor s Martinem Járou: Kolik mužů si dnes přiznává své limity? – O.Kolář
Manželství jako vážná hra – T. Pavelka
Otázka na tělo: Jaká tabu mají ve vašem životě smysl?

CÍRKEV ŽIJE
Přes čáru. Sjezd mládeže – J. Esterlová
Na chvíli v zemi Múmínků – J. Smrkovská, V. Smetanová
Už se to peče, už se to vaří. Nový zpěvník – O. Titěra
Za krajany do východní Evropy – L. Valková, P. Šebesta

MOJE CÍRKEV
Migrace má vždy osobní rozměr – J. Plíšek
Rozhovor s Josefem Krušinou: Rejchrt se na varhany hraje skvěle – Z. Kaiserová

DĚTI A SBOR
Pomoc! Hyperaktivita! – J. Zemanová

DIAKONIE
Nesmělé odhalování tématu stáří – A. Šůra
Bienále pro Diakonii – O. Macek
Fotopříběh o budování Mirandie – A. Šůra, J. Gavlík

SLOVO
Pro děti – Biblický zvěřinec: Beránek – L. Ridzoňová
O lásce k bližnímu a lásce k napříteli – K. Kováčová
Muslimové – souvěrci přes koleno – M. Heller
Poslední slovo: Odhalování zahaleného předcházelo zahalení odhaleného – P. Bělíková

RECENZE
Edita Štěříková: Více sluší poslouchati Boha než lidí – D. Ženatý
Jan Keřkovský: Zastav se na chvíli – L. Ridzoňová
Nils Ole Oermann: Albert Schweitzer – I. Benešová
Tajeri Vesaas: Bělidlo – J. Vondrová

Český bratr 10/2015. Moderní doba: „Pevné jasno“

Úvodník

Už jste u vás potkali uprchlíka?

Zajímavá zkušenost. Při lamentaci nad tím, jak nás uprchlická vlna zavalí a jak jsou to stejně lidé, kteří jdou jen za lepším živobytím a navíc mají v plánu rozvrátit naši evropskou křesťanskou civilizaci, jsem se zeptala: „Už jste u vás potkali uprchlíka? Znáte jeho osud?“ A bylo ticho.

Uprchlická krize se dotýká všech, a rozhodně ji nechceme zlehčovat. Proto jsme se vypravili za lidmi, kteří uprchlíky viděli a vidí docela často, starají se o ně a pracují s nimi. Reportáž ze semonického sboru, kde jsou v kontaktu s lidmi z Integračního azylového střediska v Josefově, a rozhovor s Janou Smrčkovou, jež se angažuje při snaze o začlenění barmských utečenců do naší společnosti, najdete v rubrice Téma.

Otázka, kterou bývá rubrika Téma uzavřena, je tentokrát opravdu „na tělo“. Děkujeme všem odvážným respondentům za upřímné odpovědi. Na nich vidíme, jak se s problémem perou, zodpovědně a pokorně zvažují své možnosti a svá obdarování. Co nezvládne jedinec nebo rodina, může zvládnout sbor. Však také mnohé sbory se do pomoci běžencům zapojily sbírkou šatstva nebo jinak, či se k tomu chystají.

K uprchlické krizi se vyjádřila i synodní rada a Ekumenická rada církví vydala usnesení řídicího výboru. Dokumenty najdete v rubrice Nástěnka.

V říjnovém čísle se ještě ohlížíme za prázdninovými akcemi a s výhledem na pořizování vánočních dárků uveřejňujeme několik recenzí a upoutávek na zajímavé knihy.

??????????????????????Vlídný podzim a inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA
 
ÚSTECKÝ SENIORÁT
Rozmanitost společenství – P. Čapek

TÉMA
Uprchlíci nejsou mýtické bytosti, ale lidé z masa a kostí – D. Ženatá
Rozdíl kultur obohacuje, ačkoli přináší problémy – D. Ženatá
Otázka na tělo: Vzali byste si domů na rok uprchlíka?

CÍRKEV ŽIJE
Neděle smíření ve Špindlerově mlýně – J. Kašpar
Slavnostní otevření církevní školky v Chebu – D. Ženatá
Ekumenická komunita v Taizé si připomněla kulatá výročí – J. Škubalová
Týden v Bělči v létě 2015 – E. Žárská
V Herlíkovicích s B. Mikoláškem a při čištění hřbitova – J. Kirschner
Dvacet let bez Milana Hájka – B. Hájek

MOJE CÍRKEV
V herlíkovické kuchyni uvízla na 27 let – D. Ženatá
Evangelický sirotčinec „Husův asyl“ – P. Dočekal

DĚTI A SBOR
Smíšená skupina v nedělní škole – A. Tkadlečková
Hrát, či nehrát? Jak na vánoční hry – D. Bednaříková

DIAKONIE
Svědectví o riskantní cestě migrantů napříč Řeckem – B. Kejř
Vsetínští senioři jsou zpět v domově – M. Vodáková
Krabice přes ulici – návod k použití – A. Šůra
Kdo všechno namaloval beránka – A. Hellerová

SLOVO
Téma uprchlíků nás nenechává chladné – J. Marek
Poslední slovo: Chceme zpátky do ohrádky? – Š. Grauová

RECENZE
Martin T. Zikmund: Hledat Pánovu tvář – J. Kirschner
Jan Blahoslav Šourek: Vydávejte svědectví o naději – P. Hlaváč

Český bratr 9/2015. Moderní doba: „Za svobodu a spravedlnost“

Úvodník

Svoboda a uprchlíci

Před pár dny jsme zažili šok: Na odstavném pruhu dálnice kamion plný udušených uprchlíků. Asi bouchali, prý se snažili boční stěnu nákladního prostoru něčím prorazit, ale kyslík uvnitř došel dřív, než se to podařilo. Kamion zůstal stát opuštěný v Rakousku, nedaleko maďarských hranic, řidič prý byl Rumun, auto patřilo ukrajinské firmě, zvenku mělo slovenské nápisy původního majitele, který kamion nedávno prodal. Uprchlíci jsou celoevropský problém, o tom není pochyb. Smutné je, že v myslích lidí a hlásných troubách médií se lidský přístup zahrnující rozměr důstojnosti člověka začne přetřásat až po takové tragédii.

Za svobodu a spravedlnost bojovali lidé odedávna. V naší svobodné zemi na činy a jejich hybatele už jen vzpomínáme a svobody máme dost. V článku A. Brunnerové se (od str. 7) můžeme dočíst, že na Kubě to není zdaleka tak jednoduché. Přibližuje nám životní příběh a situaci disidentky Sonii Garro, kterou doprovázela jako tlumočnice při jejím měsíčním pobytu v České republice.

Z míst válečných konfliktů, z oblastí nesvobody těla či ducha prchají tisíce lidí. Nemají většinou nic, po cestě už všechno snědli a peníze utratili. Sousední Německo letos přijalo už 800 000 uprchlíků, my se handrkujeme o (trapných) 1500. I tak bychom jim měli přiznat vedle materiální a sociální pomoci hlavně lidskou důstojnost.

V zářijovém čísle se ještě ohlížíme za Husovým jubileem. Poutníci cestovali pěšky z hradu Krakovce po Husově trase, společenství křesťanských církví v Kostnici vydalo prohlášení, sbírka při Husovských slavnostech byla štědrá. Ani tím Husův rok ještě nekončí.

Inspirativní čtení všem přejeDŽ_výřez
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla:

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Děti a mladí lidé v pohraničí – P. Čapek

TÉMA
Sonia Garro, kubánská disidentka – A. Brunnerová
Osvobození. Emancipace a lidská důstojnost – T. Pavelka
Otázka na tělo: Co vás dnes zotročuje?

CÍRKEV ŽIJE
Není pouť jako pouť – I. Řezníčková
Pouť do Kostnice. 650 km v ekumenickém duchu – J. Kirschner
Ach ta pravda. Kostnická vzpomínka na Jana Husa – J. Tengler
Zelovská vzpomínka na Husa – J. Stejskal
Návštěva Presbytední církve Koreje – K. a O. Kolářovi
Přípravná třída v Bratrské škole – P. Radová
Do hlubin země i víry. Rozloučení i Ing. Jiřím Tomáškem – J. Křivohlavý

MOJE CÍRKEV
Přes čáru v životě. Rozhovor s Janou Škubalovou – J. Vondrová
Krok ke smíření – A. a J. Opravilovi
Píseň „Kdo za pravdu hoří“ – P. Hlaváč

DĚTI A SBOR
Biblický zvěřinec – Medvěd – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Strach je špatný rádce. Rozhovor s ředitelem Diakonie o uprchlících – A. Šůra
Diakonie Vsetín na cestě do Evropského parlamentu – B. Kejř

SLOVO
Kdo je cizinec či uprchlík a kdo je křesťan? – M. Vymětal, P. Turecký
Poslední slovo: O Červené Karkulce – I. Binar

RECENZE
Renáta Fučíková: Hus a Chelčický – L. Ridzoňová
Klára Smolíková: H.U.S. – I. Benešová
Provázky víry. Jubilejní postila 2015