Archiv pro rubriku: Archiv 2019

Český bratr 12/2019. Téma: Svatých obcování

Úvodník

Kdo je svatý a co dělá, když obcuje

Asi první nás napadne svatý za dědinou nebo na mostě. Prostě nějaká socha svatého, přímluvce, který ochrání nás nenapravitelné hříšníky před tváří Boží a trochu to za nás vyžehlí. Možná nám vytane na mysli svatoušek – někdo, kdo je tak hodný, až je to podezřelé, nebo se jen jako svatoušek tváří. Svatí jsme ale v biblickém pojetí my všichni. Svatost není záležitost několika specialistů na mravní a náboženský život, ale týká se všech podílníků díla Božího. Svatí milovaní – oslovuje apoštol Pavel adresáty svých listů – a platí to i pro nás.

Poslechněte si článek:

K vyložení pojmu „obcování, obcovati“ jsem nahlédla do Biblického slovníku. A dočetla jsem se, že těmito slovy překládají Kraličtí několik hebrejských a řeckých výrazů, které znamenají chování, způsob života, obecenství, spojení, styk, občanské právo, občanství. A slovník odkazuje dále na velmi příbuzné výrazy k obecenství – společnost, účastník, účastnit se. Opět pojmy a činnosti, které se týkají nás všech. Takže svatých obcování, které čteme na titulní stránce jako téma tohoto čísla, je vlastně společenství lidí či účast nás všech na Božím díle.

Jako každoročně je přílohou vánočního čísla hudební CD. Jmenuje se, podle úvodní písně, Již nebe jde k nám. Připravil je již potřetí celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a jedná se o 16 písní z chystaného nového Evangelického zpěvníku. Nazpíval je Evangelický chór Zlín za varhanního či klavírního doprovodu Ester Moravetzové a žesťového souboru Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Rudolfa Berana.

Milí čtenáři, přeji vám nerušený poslech a inspirativní čtení

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO

 

 

 

 

Český bratr 11/2019. Téma: To si musíš rozhodnout sám

Úvodník

Umění rozhodovat

Není rozhodování jako rozhodování. Někdy musíme rozhodnout za jiné, pro jiné. Co z toho rozhodnutí bude vyplývat pro firmu, pro podřízené, kolegy, taky v rodině pro partnera či děti. To je těžké a často nosíme otazníky dlouho v hlavě, právě protože se to týká i druhých. A pak je druhý typ rozhodování – za sebe. Je to čistě moje věc. To je také těžké, důsledky jsou jen a jen na moji zodpovědnost.

Poslechněte si článek:

Závažnost rozhodování souvisí s pravdivým přístupem k životu i k sobě samému, s orientací ve světě, s modlitbou i sociálními bublinami. O tom všem se dočtete v rubrice Téma. A jak se dozvíte na konci rozhovoru s mladým advokátem – rozhodování se nelze vyhnout, musí ale vykrystalizovat, s pomocí Boží dříve či později uzrát.

Nejstarší české nakladatelství a knihkupectví v Praze – Kalich, které je s naší církví spjato, nabízí na straně 42 tohoto čísla některé své tituly, vydané v poslední době. Je to samozřejmě jen zlomek nabídky, několik novinek zajímavých v předvánoční době. Kompletní nabídku si můžete prohlédnout v e-shopu Kalicha.

Milí čtenáři, přeji vám klidné podzimní dny a inspirativní čtení

Daniela Ženatá

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

SLOVO

RECENZE

 

 

Český bratr 10/2019. Téma: Autorita v církvi

Úvodník

Mantinely pro život

Autorita v církvi. Hlas z církevní praxe hned rozlišuje na autoritu danou úřadem – to je farář v taláru – a autoritu danou přesvědčivostí osobnosti – to je farář při sborové práci, třeba v mládeži nebo na táboře s dětmi. I psycholog se k tomuto dělení přiklání a vysvětluje, co to obnáší. Zdá se, že současná společnost autority moc neuznává. Dobře je to vidět ve školství, kde autoritu učitelů zpochybňují jak žáci, tak rodiče. A jak to je s autoritou Písma? A nakonec – jaké duchovní autority uznává dnešní mládež? Tomu všemu se věnuje rubrika Téma.

Poslechněte si článek:

Co s dětmi, které se vymykají obvyklému pojetí světa a trpí poruchami autistického spektra? Jak odlehčit rodinám při náročné péči? O tom se dočtete v obsáhlém rozhovoru o sdílené péči o děti s autismem. V merklínské speciální škole, která se řadí ke školám Diakonie ČCE, autistické děti nejen vzdělávají, ale poskytují jim i celodenní péči, jak se dočtete v rozhovoru s tamní ředitelkou.

Brněnská škola Filipka má za sebou první měsíc svého příběhu. V krátké reportáži se vracíme k prvnímu školnímu dni a slavnostnímu startu pro děti i kantory. Rubriku Moje církev doplňuje vzpomínka na sametovou revoluci v Rumburku, neboť se blížíme k výročí, kdy si připomeneme 30 svobodných let, a reportáž z cesty za krajany do českých sborů na Ukrajině.

Milí čtenáři, určitě je z čeho vybírat!

Krásné podzimní dny přeje všem

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

SLOVO

RECENZE

 

 

Český bratr 9/2019. Téma: Něcisté a jejich příbuzní

Úvodník

Něco je nad námi

V minulém čísle jsme se ptali, zda církev dává člověku něco do života. Církev jako instituce i církev jako odraz vztahu k Bohu, k lidem kolem i k sobě samému. Dnes se posuneme dál: Co znamená bezkonfesijní křesťanství nebo ještě obecněji víra v něco? Kdo jsou „něcisté“? A jak prožívají, že je cosi tajemného nad námi, cosi mezi nebem a zemí?

Poslechněte si článek:

Z křesťanského hlediska to dotahuje zcela lapidárně autorka biblické úvahy: Je tu něco nad námi? Ne, je to lepší! Ne něco, ale někdo; dokonce ten, kdo se za námi vydává. Oslovuje nás, volá jménem. Doprovází nás a proměňuje naši cestu svým požehnáním.

V rubrice Moje církev přinášíme první ze série příspěvků, kterými si chceme připomenout 30 svobodných let od sametové revoluce, pak také další rozhovor z ústřední církevní kanceláře o práci pro církev a kaleidoskop povětšinou prázdninových příspěvků ze sborů. Diakonie připomíná, že v šestnácti speciálních školách přivítají začátkem školního roku přes čtyři stovky žáků.

Velká událost je otevření zbrusu nové základní školy v Brně-Židenicích, sedmé školy Evangelické akademie, zřizované Českobratrskou církví evangelickou. Má název Filipka – škola příběhem a její slavnostní otevření se událo v době, kdy Český bratr číslo 9 byl již v tisku, takže na reportáž se můžete těšit v příštím čísle.

Milí čtenáři, po létě a prázdninách vám přeju odhodlané vykročení za dalšími povinnostmi a inspirativní čtení.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

SLOVO

RECENZE