Archiv pro rubriku: Moje církev

Synod přijal strategický plán

(ČB 6/2019) V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o záležitostech ekonomických.

Strategický plán

Podstatné je, že na synodu byl přijat Strategický plán církve do roku 2030. Tento dokument určuje sedm oblastí, které pro další desetiletí života a práce ČCE identifikovala strategická komise jako nejdůležitější a ke každé přináší sadu navržených konkrétních opatření. Dokument se věnuje například živému a otevřenému sboru, zbožnosti, srozumitelnosti a misijní otevřenosti, samofinancování, diakonii a dalšímu. S plánem bude nyní seznámena církevní veřejnost a postupně bude dílčími úkoly naplňován. Pokračování textu

Pozvání k partnerství. Vztahy přes oceán

(ČB 6/2019) Chtěl bych navázat na článek bratra faráře Aleše Wrany (ČB 5/2019) o partnerské konferenci sborů ČCE a americké Presbyterní církve (PCUSA), konané v Decatur v Georgii ve dnech 1.–5. dubna. I já jsem měl možnost se konference i se svou manželkou zúčastnit. Měli jsme tu výhodu, že náš partnerský sbor byl ve stotisícovém městě Athens nedaleko místa konání. Náš sbor v Olomouci s tímto sborem navázal partnerství již před deseti lety. Po konferenci jsme měli možnost spolu s Alešem Wranou prožít ještě pár pěkných a velmi zajímavých dní právě s athenskými. Zakusili jsme skutečné přátelství, nevšední pohostinnost a velký zájem o nás. Pokračování textu

Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí: Stavba na písku je pod Boží ochranou už 90 let

(ČB 6/2019) První květnové nedělní odpoledne roku 2019 panovalo chladivé počasí. O to hřejivější bylo setkání v našem táboře, v Bělči nad Orlicí. Připomínali jsme si 90 let od jeho založení.

Sešlo se nás kolem padesáti, mladí i staří. Zahájili jsme bohoslužbami, při nichž zazněla vděčnost Bohu za to, že středisko máme, vděčnost za ty, kdo je vybudovali a starali se o ně. S radostí jsme přijímali fakt, že to, co se v táboře dělo a děje, je součást příběhu Božího lidu, že je to cesta s Kristem, která může procházet krizemi i krásnými časy, avšak pod Boží ochranou vede dobrým směrem. Pokračování textu

Rozhovor se správcem tábora v Bělči Václavem Španihelem: Mám pocit, že k práci pro církev směřuju celý život

(ČB 6/2019) Václav Španihel (*1985) pochází z Valašska, od podzimu 2018 působí jako správce tábora Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí. Předtím pracoval jako vedoucí balírny – pražírny kávy Mamacoffee v Praze a říká, že bez této organizačně manažerské zkušenosti by si asi na takovouto práci netroufl. Ještě dříve pracoval jako vedoucí skladu ve firmě vyrábějící informační terminály. Mezitím však také vystudoval pastorační a sociální činnost na Evangelické teologické fakultě. Je ženatý a se ženou Johankou mají dva malé synky. Pokračování textu