Archiv pro rubriku: Moje církev

vyhlížení. Slovo nastupujícího synodního seniora

(ČB 12/2021) Jsme na počátku funkčního období nové synodní rady. Otvíráme dveře a vyhlížíme, co nás čeká. Překračujeme práh se směsí plánů, přání, obav a předtuch. Kam především napneme své síly, na čem nám bude záležet především? Synodní rada je kolektivní orgán; byl bych rád, kdybychom se na základním směřování shodli a nalezli pochopení a podporu u synodu i u sborů. Pokračování textu

„My čekáme, kdy zavítáš“ aneb co očekává nový synodní kurátor

(ČB 12/2021) Je dobré, že naše funkční období začíná vstupem do adventu, kdy čekáme vzácného hosta a zpíváme (z dlouho očekávaného nového zpěvníku): „My čekáme, kdy zavítáš, tvůj příchod vyhlížíme.“ Hlavní výzvu vidím v tom, abychom nebyli ustaraní a unavení péčí o církevní provoz. Především bychom si měli vyhradit čas a vedle správních záležitostí, které jsou naší povinností, se věnovat péči o společenství církve v celé šíři. Pokračování textu

Poradní odbor pro církevní hudbu

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ladislava Moravetze, předsedu poradního odboru pro církevní hudbu (POCH). Pokračování textu

Českobratrská církev evangelická má nové vedení

(ČB 12/2021) Při slavnostních bohoslužbách byla v sobotu 20. listopadu 2021 v brněnském chrámu J. A. Komenského uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Shromáždění provázela mimořádná opatření z důvodu přetrvávající pandemie COVID-19. Také proto bylo slavnostní setkání přenášeno i živě online na youtubovém kanále E-cirkev. Pokračování textu