Archiv pro rubriku: Moje církev

Dáváme hlas ponižovaným

(ČB 4/2019) Na dlouhou tradici Dnů pro Kubu, které pořádala komise pro lidská práva při synodní radě ČCE, navázal letos nový počin s názvem Dáváme hlas ponižovaným. Kromě Latinské Ameriky byl zaměřen i na další světové regiony, kde lidé zažívají útlak kvůli své víře a svému přesvědčení.

Ve čtvrtek 21. března se v podvečerních hodinách sešly v Praze na Újezdě desítky lidí, aby svým hlasem, modlitbou a tichou vzpomínkou podpořili tzv. vězně svědomí. Tento termín se obecně vžil pro muže a ženy, kterým svědomí nedovolí mlčet a podrobit se státní politice, kteří nahlas říkají své názory a vyznávají svou víru a jsou za to, obvykle včetně svých rodin, tvrdě postihováni.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Kdo studuje na ETF a jaké najde uplatnění

(ČB 4/2019) Tento článek nebude pojednávat o historii fakulty ani o tom, kolik tisíc diplomových prací prohýbá regály její věhlasné knihovny. Má být informativní. A snad i inspirativní. Takže: koho na evangelické fakultě uvidíte sedět v lavicích?

Profesionálové v sociální péči

Možná vás to překvapí, ale sociálně zaměřené studijní programy ETF UK již několik let navštěvuje více studentů než programy teologické. /Pastorační a sociální práce/, jak se obor nazývá, má za úkol připravit absolventy k péči o osoby, které se neobejdou bez asistenčních služeb.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Jak to bude v církvi s farářskými místy?

(ČB 4/2019) Co se týče praktické teologie, má připravovaný strategický plán Českobratrské církve evangelické tři hlavní témata: živé a otevřené farní sbory, podporu zbožnosti a misijní otevřenost a srozumitelnost navenek. O těchto tématech psali kolegové ze strategické komise již do minulých čísel Českého bratra (např. Jádro strategického plánu je péče o víru 1/2019; Jak naplnit naše poslání ve světě, který se změnil 2/2019).

Udržíme faráře?

Pro mnohé evangelíky, především z menších sborů, je však podstatná také otázka zcela praktická: Jak to bude v podmínkách samofinancování s našimi faráři? Odvody do Personálního fondu se zvyšují a my si nejsme jisti, že tempu zvyšování budeme stačit. Jejich úkol je nelehký. Přechod na samofinancování je totiž pro naši církev skutečná zkouška dospělosti.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Ekonomické oddělení

(ČB 4/2019) Do ekonomické agendy patří hospodaření církve, příprava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru, vedení evidence repartic, odvodů do nejrůznějších fondů a celocírkevních sbírek. Také evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů, spolupráce s Jeronýmovou jednotou a poradním odborem ekonomickým.

Zní to trošku jako heslo z naučného slovníku, a tak jsme se na jednotlivé ekonomické kapitoly života církve zeptali vedoucí ekonomického oddělení Věry Štulcové.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu