Archiv pro rubriku: Moje církev

Otázky popeleční

IMGP4710(ČB 3/2016) Představte si střední školu. Ale nepředstavujte si ty středoškoláky jako lidi ještě nezralé, kteří potřebují poučit, oč v životě opravdu jde. Ne, oni už mají na život své názory, a když s nimi máte trochu trpělivosti, dovedou je i vyslovit. A jejich náboženství? Evangelíci mezi nimi nejsou žádní. Je tu znatelná skupina katolíků, i praktikujících. Na průběh toho, o čem chci psát, však skoro žádný vliv neměli. Z pozice víry prostě do Pokračování textu

Falcké imprese

Ruml 013(ČB 3/2016) Že ČCE má celou řadu vztahů k církvím v zahraničí, ví kdekdo. Že nemá jen vztah k Evangelické církvi Německa (EKD), ale i k jednotlivým zemským německým církvím, to už ví lidí méně. A že jsou mezi zemskými církvemi docela zajímavé rozdíly, to už neví skoro nikdo. Pokračování textu

Setkání křesťanů v Budapešti

BudapestV(ČB 3/2016) Vydejte se s námi do města vznešených kostelů, útulných kaváren, lázní, mostů a staveb, ze kterých dýchají dějiny. V maďarské Budapešti se letos od 7. do 10. července uskuteční Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy. Mottem je verš z Matoušova evangelia „Vy jste sůl země“. Kromě bohatého programu, organizátory připraveného, mohou účastníci využít času také k prohlídce města. Pokračování textu

Jsem zde pro vojáky v misi

patrola (2)(ČB 3/2016) Vojáci 5. strážní roty Bagram Air Field (BAF) Úkolového uskupení Armády České republiky působí v afghánské provincii Parwan již tři měsíce. Jejich hlavním úkolem je provádět bezpečnostní opatření v přiděleném prostoru odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti základně BAF. Jednotka je operačně podřízena americkému úkolovému uskupení a působí v severní části prostoru jeho Pokračování textu