Archiv pro rubriku: Moje církev

Slavení 600. výročí podobojí: Pomozte s šířením „dobré nálady“

DSC_4254(ČB 6/2014) Někdy před dvanácti lety popsal tehdejší prezident Václav Havel náladu, která ve společnosti podle něj panovala, jako dusnou a blbou. Tím pojmenováním nechtěl lidi naštvat, spíš dohnat k sebereflexi. Nejsem si jistá, jak moc se nálada ve společnosti od té doby zlepšila, ale jsem si jistá, že na ni má vliv každý z nás. Jednotlivci, organizace i církve.

V říjnu budeme slavit 600. výročí „podobojí“. Slavit kalich nebo podobojí je celkem takové nic neříkající. Slavit historii pro ni samu by byla úplná marnost. Pokračování textu

Rozhovor s Evou Šormovou, farářkou pražského sboru Jednoty bratrské

Bjeliševac2(ČB 6/2014) Eva Šormová působí jako farářka Ochranovského seniorátu ČCE, který vznikl po rozpadu Jednoty bratrské. Sama z Jednoty nepochází. Je z rodu těch, kteří se přihlásili k víře Beránkově, když byl vyhlášen toleranční patent. Vědomí víry Beránkovy však nevyprchalo, přestože se všichni přihlásili k reformovanému vyznání.

Sestro farářko, jaký je historický vývoj Jednoty? Jaké je její spiritualita a teologie?
Jednota se skládá ze dvou protilehlých pólů. Láká mě je integrovat. Společenství je opřeno o vědomí staré Jednoty bratrské, která měla jasně stanovená vyznání, dávající důraz na rozum, který koriguje naši víru, na řád a na osobní vyznání. Pokračování textu

Prohlášení 33. konventu Ústeckého seniorátu

P1030573(ČB 5/2014) Konvent ústeckého seniorátu zve tímto prohlášením povšechnou církev k dalšímu rozhovoru o základních premisách Cesty ČCE k samofinancování.

Vědomí sounáležitosti
Naše presbyterní zřízení moudře vyvažuje volnost k tvořivému dílu, volnost, ve které sbory mohou rozhodovat v mnoha svých záležitostech samy – s ohledem na místní prostředí, složení sboru i místně převažující zbožnost. Pokračování textu