Archiv pro rubriku: Moje církev

Farní sbor Hrabětice, nyní kazatelská stanice sboru Miroslav

Instalace zvonu(ČB 1/2015) Na samém jižním okraji Brněnského seniorátu, zcela na hranici s Rakouskem, je situováno území sboru Hrabětice. Původní obyvatelé této oblasti byli moravští Němci a Chorvati. Po II. světové válce, kdy byli násilně vysídleni, se do pustých vesnic stěhovali reemigranti z Bulharska, Maďarska a Rumunska – Slováci, evangelíci augšpurského vyznání. Vraceli se s nadějí do země svých otců, domov však našli nikoliv na Slovensku, nýbrž na jižní Moravě. Opět se stali jazykovou, a nadto i náboženskou menšinou. Pokračování textu

Jihočeský seniorát

IMG_5028(ČB 12/2014)  Jihočeský seniorát má jedno specifikum: je druhý největší, co se týče rozlohy, a zároveň nejmenší, co se týče počtu sborů. Je jich tu totiž pouhých sedm. Jižní Čechy jsou zkrátka oblast tradičně katolická, což je dáno vládou katolických Rožmberků na straně jedné a důkladnou rekatolizací na Táborsku na straně druhé. Na Jindřichohradecku a v několika dalších lokalitách žily skupinky Valdenských, ale to bohužel naši současnost příliš neovlivnilo. Pokračování textu

Lutherův hrad na dalekém severu

P1090974(ČB 12/2014) V Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku je další zajímavý evangelický kostel. Dokončen byl v roce 1912 podle návrhu architekta Otto Bartninga, který patřil mezi nejznámější architekty sakrálních staveb ve 20. století. Na začátku století to byl ještě mladíček, který se nedávno vrátil z cesty kolem světa. Bartning se považoval za praktika, a proto ani nechtěl ztrácet čas na univerzitě a svá studia nedokončil. Pokračování textu

První moderní a „pravé české“ chrámy u nás – Přerov a Roudnice

P1110404(ČB 11/2014) V úvodu seriálu o moderní architektuře jsme psali o kostelíku v Přerově. Teoretik architektury Emil Edgar jej považoval za první moderní stavbu protestantského kostela, odpovídající ideálům české reformace, a popisuje jej takto: „Hle, kostel, který je první uměleckou formulací moderního kostela na naší půdě, zatímco stavitelství kol kolem ustrnulo v pseudogotických schématech. Kdybychom nevěděli, že kostelík navrhl cizinec, nic by nám to nepřipomínalo. Pokračování textu