Archiv pro rubriku: Moje církev

Právní služby

(ČB 10/2019) V právním státě je mnoho závazků i služeb postaveno na smlouvě. Dřív stačila ústní dohoda a podání ruky, dnes slouží ke stejnému účelu mnoho papírů s razítky a podpisy. Aby vše, za co naše církev a její vedení nese zodpovědnost, probíhalo podle platných zákonů, má na starost právník Adam Csukás. Současně se věnuje také církevnímu právu v minulosti i v současnosti. Zeptali jsme se ho, co všechno k jeho právní agendě patří.

Poslechněte si článek:

Potřebuje církev právní služby?

To je poněkud sugestivní otázka! Ty jsou při výslechu zakázány. Čas od času potřebuje právní služby každý z nás. Církev, která zřídila několik set právnických osob, která zaměstnává několik set lidí a vlastní nemovitý majetek, je však potřebuje poměrně často. Nicméně je tu otázka, zda musí zaměstnávat v ÚCK právníka. Rozhodně ji to však takto vyjde levněji. Pokračování textu

Levitace Kunzárny – aneb roubení obnoveno!

(ČB 10/2019) V únorovém čísle Českého bratra jsem čtenáře informoval o plánech spolku SEM (Spolek evangelické mládeže)Přátelé Herlíkovic na rekonstrukci tradiční krkonošské chalupy, tzv. Kunzárny. Dnes mohu napsat, že zásadní krok k obnově tohoto objektu, výměna poškozené části roubení, se podařilo uskutečnit. V neděli 21. července jsme po čtyřech týdnech práce slavnostním zatlučením malého špalíku do roubení výměnu trámů dokončili. Doufáme, že naše jména na špalíku a letopočet si přečtou naši potomci nejdříve za 100 let! Při výměně celkem devíti trámů, dlouhých až devět metrů, jsme se pořádně zapotili. Bez šikovnosti našeho tesaře Mirka Kycelta bychom toho ale nikdy nedosáhli. Mirek dokázal vysekat dokonalé spoje

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Církev živě

(ČB 10/2019) Předkládám shovívavému čtenáři několik osobních dojmů z týdne pořádaného Evangelickou misií. Sedmi dnů v Bělči jsem se zúčastnila poprvé a doufám, že – s pomocí Boží – ne naposledy, vždyť společenství kurzu nás všechny obohatilo
+ rozjímáním Michala Šourka nad Kázáním na hoře
+ moudrostí a humorem Zdeňka Susy
+ kytarou Slávka Klecandra
+ ekologickým ponaučením Marka Drápala
+ radostmi a starostmi v práci synodního kurátora Vladimíra Zikmunda

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Ohlédnutí za varhanními kurzy v Sola Gratia

(ČB 10/2019) Ráda bych se s vámi podělila o nezapomenutelné chvíle, které jsem letos v létě prožila při varhanním kurzu v Bystřici pod Hostýnem v krásném prostředí vily Sola Gratia, kam se v prvním srpnovém týdnu ve dvou etapách sjelo více než dvacet účastníků středního věku a mládeže. Já jsem se jako jediná účastnila kurzu poprvé, a proto jsem cestovala s velkou zvědavostí a zároveň obavami, jak vše zvládnu, protože ve hře na varhany patřím k začátečníkům. Mé obavy byly naprosto zbytečné.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu