Archiv pro rubriku: Moje církev

Diakonské přemyšlování v Sola Gratia

(ČB 10/2021) Od neděle do středy jsme se v pěti zastaveních nechali inspirovat duchovním zápasem Řehoře Krajčího, zakladatele a duchovního otce Jednoty bratrské. Na Řehořově dlani se rodí příslovečné „ošklivé kačátko“ jednoty bratří. Rodí se v bolestech pronásledování a zmatcích hledání vlastní identity. V úctě ke svátostnému životu, spojenému ale s přesvědčením o neplatnosti svátostí vysluhovaných nehodnými kněžími. V touze žít podle Boží vůle, ale spojené s pohrdlivým pohledem na ty, kteří žijí jinak.

Pokračování textu