Archiv pro rubriku: Moje církev

Luděk Rejchrt a branický sbor

(ČB 3/2019) U příchodu Luďka Rejchrta do branického sboru jsem nebyl. Mohu jenom zprostředkovat pocit svého švagra, že „ta první večeře Páně, kterou Luděk vysluhoval, byla něčím zvláštní, více slavnostní“. Určitě to tak nějak bylo. A není to snadné vyjádřit. Co? Inu, ten podivný pocit, že v blízkosti Luďka Rejchrta se nebesa jakoby více otevírala, rozjasňovala. Tak jsme to v Braníku prožívali. Samozřejmě, jak to bývá, ne vždy a ne každý.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Církev zpívající: Již nebe jde k nám

(ČB 3/2019) Švýcarský teolog Kurt Marti (31. 1. 1921 – 11. 2. 2017) napsal v r. 1963 dvoudílnou báseň, která začíná slovy „království nebes“. Tato báseň patří do sbírky tzv. okrajových básní Nového zákona. V indexu autor odkazuje nejen na novozákonní biblické verše, s těmito básněmi spojené, ale uvádí celou řadu svých současníků, s nimiž vedl skrytý dialog na témata, týkající se budoucnosti lidstva, kultury, politiky i církve. Ve svých kázáních se opakovaně zabýval otázkami Božího království, jež konfrontuje s řády tohoto světa.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Přednáška Pavla Hoška k výročí Českobratrské církve evangelické: Církev stoletá

(ČB 2/2019)

Vážené sestry, vážení bratři, dámy a pánové, milí přátelé,

rád bych vás v tento slavnostní den, kdy si připomínáme sté výročí založení Českobratrské církve evangelické, pozdravil slovy apoštola Pavla z listu Filipským: „Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ (F 1,6) Stejně jako pro křesťany ve Filipech i pro nás dnes zajisté platí toto ujištění: církev není lidské dílo, není to výsledek lidské snahy. Její budoucnost nespočívá na úspěchu lidských strategií. České slovo církev stejně jako anglické slovo church a německé Kirche, je odvozeno od řeckého slova Kyriaké, to znamená Pánova.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Školy Evangelické akademie a jejich financování

(ČB 2/2019) Je to už rok, co nám na ministerstvu školství (MŠMT) schválili novou základní školu v Brně – Filipku a paní ředitelce s týmem spolupracovníků se podařilo splnit všechny nesnadné podmínky, které státní správa vyžaduje – vyjednat nájemní smlouvu ve vhodných prostorách a přestavět je pro první stupeň základní školy. Zároveň byla na podporu Filipky zahájena úspěšná mediální kampaň. Podle posledních informací přímo z terénu má již nyní budoucí škola zájemce z řad rodičů prvňáčků i starších dětí, které by mohly do školy nastoupit 1. září letošního roku. Daří se i jednat s učiteli, kteří mají chuť alternativní církevní školu tvořit.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu