Archiv pro rubriku: Moje církev

Poradní odbor pro práci s dětmi

(ČB 2/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Jako první jsme oslovili Lenku Ridzoňovou, předsedkyni poradního odboru pro práci s dětmi (POD).

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Komise k přípravě rozhovoru s lidmi z LGBTQ+ komunity

(ČB 2/2021) Pokud jste sledovali materiály synodu ČCE, mohli jste si všimnout, že v roce 2019 (1. zasedání 35. synodu) usnesením č. 35 byla ustanovena komise, která se má zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity. Tato komise zároveň pomáhá s počáteční fází shromažďování podkladů pro přípravu stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím, anebo by mohl být i manželstvím.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Vzpomínka k nedožitým 90. narozeninám faráře Josefa Valenty

(ČB 2/2021) Kořínek života Josefa Valenty se započal prvním dnem měsíce února roku 1931 v Jihlávce, patřící do evangelického sboru Horní Dubenky. Rodiče pocházeli z evangelické rodiny, maminka byla původně augsburského a tatínek zase helvétského vyznání.

Je pozoruhodné, že už od velmi raného věku nastávaly časté změny domovů a přechodných bydlišť. Už v roce 1932 se rodina stěhuje do Klobouk u Brna, kde otec Alois Valenta po dokončení Biblické misijní školy dostává u faráře Odstrčila místo diákona. O dva roky později se přesídlují do jihočeského Valtínova, kam je otec povolán jako evangelický kazatel. Odtud, jako šestiletý, Josef denně chodíval čtyři kilometry pěšky do české mateřské školky, aby tato školka vůbec mohla existovat.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu