Archiv rubriky: Diakonie

Cesty k samostatnosti

téma(ČB 4/2017) Pavla (30) a Pavlína (48) měly mizerné dětství. Pavla se na svou biologickou rodinu nepamatuje, už jako miminko šla do kojeneckého ústavu. Od tří do šestnácti let pak vyrůstala v rodině, která si ji osvojila, v dobrém na ni ale nevzpomíná. Zažívala bití od dospělých i sourozenců. Dodnes nenosí sukně, protože na nohou má šrámy od típnutých cigaret. Pavlína vyrůstala v dětském domově od šesti do osmnácti let. Pak se vrátila ke svým biologickým rodičům, brzy je ale opět opustila a nechce už je nikdy vidět. O tom, co u nich zažívala, nechce ani mluvit. I ona má na těle šrámy.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Diakonie | Komentáře nejsou povoleny

Služby, kterými Diakonie pomáhá lidem k samostatnosti

Chráněné dílny 3(ČB 4/2017) Agentura podporovaného zaměstnávání
Služba pro dospělé od 18 do 64 let se zdravotním (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným) postižením. Klient s pracovníkem společně hledají, jaká práce by klienta bavila. Nacvičují potřebné dovednosti, které v zaměstnání bude klient využívat; pracovník pomáhá klientovi zpočátku i na pracovišti.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Diakonie | Komentáře nejsou povoleny

Den pro Diakonii

Štěpán Brodský(ČB 4/2017) Sloužit je poslání církve a různé diakonické aktivity sborů i Diakonie ČCE takové poslání s vděčností a odpovědně naplňují. Na této cestě si každé společenství zaslouží podporu a povzbuzení. Pomoc má mnoho tváří – a jednou z nich je i duchovní podpora těch, kteří pomáhají.

Svatodušní neděle je ve sborech Českobratrské církve evangelické tradičně spojena s Diakonií a toto spojení je „materiálně“ vyjádřeno celocírkevní sbírkou na diakonické projekty.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Diakonie | Komentáře nejsou povoleny

Terapie pachatelů domácího násilí

Anna Stodolová(ČB 3/2017)

Lidé jsou konfliktní a zraňují druhé často proto, že je samotné něco bolí. Nemáme je kvůli tomu omlouvat. Můžeme je ale pochopit a pomoci jim. Více jsme o tom mluvili s Annou Stodolovou, vedoucí terapeutického programu „Stop násilí ve vztazích“.

Pracujete s pachateli domácího násilí. Co bylo impulzem ke vzniku takového programu?
U vzniku stála bývalá vedoucí našeho pražského SOS centra PhDr. Jarmila Čierná. Na naše krizové centrum se obraceli lidé, kteří se v rodině potýkali s partnerským či domácím násilím. Mohli jsme jim poskytnout krizovou intervenci, ale pro ty, kteří byli ohroženi domácím násilím, jsme se snažili zajistit odpovídající péči v zařízeních, kde se takovým věnují. Hledali jsme však odpověď na otázku, zda jedinou pomocí pro rodinu, kde se násilí děje, je rozchod partnerů. A nenašli jsme žádnou vhodnou službu pro osoby, které se toho násilí dopouštějí. Inspirovali jsme se tedy u zahraničních

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Diakonie | Komentáře nejsou povoleny