Archiv pro rubriku: Diakonie

Pečovatelka roku – národní cena sociálních služeb

Český bratr 12/2013.

Naše země poznává každoročně prostřednictvím různých anket nejtalentovanější herce, nejlepší sportovce, nejúspěšnější podnikatele nebo nejkrásnější dívky. Na společensky méně atraktivní, avšak o to důležitější povolání se někdy trochu zapomíná. Naštěstí třeba i pečovatelky a další pracovníci v sociálních službách mají své ocenění, které každoročně vyhlašuje Diakonie spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Letos má nově název Pečovatelka roku – národní cena sociálních služeb. Cílem je opět podpořit ty, jejichž záslužným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným.

Nominace do soutěže za „svého“ favorita měli příležitost zasílat samotní klienti, rodiny a přátelé klientů, jakož i spolupracovníci či vedoucí služeb pomáhajících organizací. Komise složená z odborníků ze sociální oblasti vybrala na základě nominačních dopisů a přihlášek ty nejlepší, kteří převezmou titul „Pečovatel roku – pracovník v sociálních službách“. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 3. prosince 2013 na Novoměstské radnici v Praze, tedy až po uzávěrce prosincového čísla, další informace proto přineseme až v tom lednovém.

„V České republice je více než 50 tisíc lidí, kteří v rámci své profese pravidelně pomáhají ostatním: seniorům, osobám s postižením, dětem a dalším potřebným občanům. Všem těmto pracovníkům patří velký dík celé naší společnosti. Upozornit na nejlepší z nich je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat a co si zaměstnanci v sociálních službách právem zaslouží,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

ph/vk, foto Archiv Diakonie ČCE

Krabice od bot: Děti darují dětem

Český bratr 11/2013.

Vejde se sedm milionů do krabice od bot? Nevíme, v Diakonii jsme to nezkoušeli, ani bychom ostatně neměli potřebné množství „předmětů doličných“, jimiž bychom krabici plnili. Vánoční dárky, které potěší děti z chudých rodin, se ovšem do krabice vejdou bezpečně, to víme. A radost mohou udělat, i když bude jejich cena zlomková.

Někdejší středočeský hejtman a ministr zdravotnictví David Rath byl na jaře 2012 zatčen ve známé kauze pro podezření z korupce. Policie ho zatkla spolu s krabicí od bot (podle jiných výkladů s krabicí od vína), kde se údajně skrývalo sedm milionů korun v hotovosti. Mnozí „investigativní“ novináři ihned prakticky testovali, zda se potřebný počet bankovek do průměrné krabice od bot může vtěsnat, výsledky byly různé. Že se prázdná krabice od bot dá naplnit i smysluplnějším obsahem, dosvědčuje společný projekt pražského faráře Mikuláše Vymětala, Synodní rady ČCE a Diakonie. Děti připravují vánoční dárky pro jiné děti, které neměly to štěstí, aby se narodily do (alespoň relativně) bohatých a zajištěných rodin. V krabici nemusí putovat bankovky s Masarykem, Palackým či Destinnovou, ale docela malé dárky, které ovšem mohou přinést velkou radost.

Jak to funguje?
Princip je snadný: prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte, tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku. Až krabici s dětmi zabalíte, donesete ji na některé ze sběrných míst (k nimž patří např. některé sbory ČCE). Jejich aktualizovaný seznam najdete na webové stránce www.krabiceodbot.cz
Ze sběrných míst pak před vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic do předem vytipovaných míst, kde místní instituce, věnující se službě sociálně vyloučeným, uspořádají vhodný způsob jejich předání. Někde půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními. Někde je přiměřené uspořádat vánoční večírek v kostele či ve společných prostorách, klubech, místech setkávání. Z předání dárků pořídíme fotografie a zpětnou vazbu, abychom i jednotlivým dárcům mohli přiblížit, že jejich aktivita měla smysl.

Co se do krabice hodí?
Hračky, které se do krabice vejdou, ať už nové nebo takové, s nimiž si dítě již hrálo. Předměty, pomáhající k rozvoji talentu: tužka a hezký sešit, skicák a pastelky, vodové barvy a štětec, sportovní potřeby, knížka přiměřená věku dítěte. Hezké kusy oděvů či oděvních doplňků, o nichž se dá předpokládat, že obdarovanému udělají radost – tričko, čepice a podobně. Věci specifické pro obdarované děti: pro holčičky a malé slečny panenky a dětskou bižuterii, pro kluky i mladé muže autíčka nebo nářadí. Hodí se přiložit fotografii toho, kdo jim krabici posílá, případně i pohled s vánočním přáním. S plněním krabice mohou dětem pomoci rodiče, ale důležité je, aby ji plnily samy děti.

Co se do krabice nehodí?
To, co byste sami nechtěli dostat – věci rozbité, špinavé, příliš opotřebované, ale také příliš luxusní a drahé, aby nevzbuzovaly závist jiných obdarovaných dětí. Věci nevhodné pro dítě vzhledem k věku, uvedenému na krabici, či takové, které mohou být pro děti nebezpečné – šipky s kovovými hroty, pyrotechnika, nože apod. Také potraviny, které podléhají rychlé zkáze, ovoce apod.

Zajímají vás další informace? Chcete se zapojit? Navštivte webové stránky www.krabiceodbot.cz.

Pavel Hanych, Mikuláš Vymětal

 

 

Elektromobil pro Diakonii

Český bratr 10/2013.

Raná péče střediska Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách má nově možnost užívat pro práci v terénu elektromobil zapůjčený od skupiny ČEZ. Slavnostní předání klíčů a zaškolení obsluhy proběhlo počátkem září v Praze. Každodenní využití elektromobilu pomůže otestovat elektromobilitu v běžném provozu.


Proč se elektromobil hodí právě pro služby rané péče, shrnuje ředitel střediska Diakonie v Praze-Stodůlkách Jakub Suchel: „Pro nás je podstatné za klienty jezdit. Denně navštívíme 12 domácností, kde rodinám pomáháme zvládat péči o jejich malé děti s postižením. Ve čtyřech krajích ČR tak běžně najedeme 500 kilometrů denně a bezprostředně kolem Prahy zhruba 150 kilometrů. Úsporu na nákladech samozřejmě vítáme.“

Vývoj vozidel na elektrický pohon z baterie doznal za poslední léta značného pokroku. Dojezdová vzdálenost malého Peugeotu iOn, se kterým pracovníci stodůleckého střediska k rodinám do terénu nyní jezdí, ujede až ke 150 kilometrům na jedno nabití. Nabíjet lze (mimo stanice k tomu určené, jež ČEZ poskytl Diakonii bezplatně) i redukcí přes běžnou zásuvku 230V.

Projekt Elektromobility skupiny ČEZ

Cílem pilotního projektu je navrhnout a otestovat komplexní řešení elektromobility jako služby, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu a postupně nabídne infrastrukturní řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty. V rámci pilotního projektu je provozováno 40 elektromobilů po celé ČR. Spolu s Diakonií převzalo druhý elektromobil i hospicové sdružení Cesta domů.

„Projekt Elektromobilita skupiny ČEZ je mimo jiné zaměřen na sběr zkušeností z provozu elektromobilů. Chceme zjistit, kde všude je tato doprava využitelná, co s sebou nese za požadavky a kde má případné slabiny. Denní péče s dojížděním za klienty je další oblastí, která má potenciál pro rozvoj této dopravy. Proto vítáme spolupráci s Diakonií,“ dodává Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ.

Co je raná péče

Raná péče je registrovaná sociální služba pro rodiny, kde se narodí dítě s postižením nebo kde se v raném vývoji dítěte objeví nějaké neobvyklosti, které jeho vývoj ohrožují. Toto období přináší rodičům hodně nejistot a je pro ně velmi těžké. Cílem rané péče je, aby rodina v takové situaci cítila podporu, aby nezůstávala sama a aby se co nejdřív usebrala – s přijetím onoho postižení nebo ohrožení dítěte. O rané péči jsme více psali například v ČB 1/2011.

ph/ČEZ

Představujeme projekt „Pečuj doma“

Český bratr 9/2013.

Diakonie ČCE zahájila v létě provoz bezplatné telefonické poradny v rámci rozsáhlého projektu na podporu rodinných pečujících – Pečuj doma. Projekt, jenž je v českém prostředí ojedinělý, probíhá dlouhodobě od ledna letošního roku (pod oficiálním názvem Pomáháme pečovat). Jeho cílem je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří se starají zejména o seniory, prostřednictvím propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.

Nejeden z nás se ocitl v životě v situaci, na kterou nebyl dost připraven: nemoc či stárnutí rodičů, prarodičů… Jak se postarat o příbuzného, který je nyní doma z nemocnice, a my musíme do práce? Tyto a podobné otazníky  nejnovější vzdělávací projekt Diakonie ČCE řeší.

Podle ředitele Diakonie ČCE, Davida Šourka je u nás domácí pečování rozšířeno více, než bychom čekali: „V ČR je podle neoficiálních údajů 200 000 lidí pečujících dlouhodobě a dalších 200 000 pečujících krátkodobě. K poskytování dobré péče potřebují přirozeně i sami pečující podporu, kterou se jim snažíme jako velká organizace s celostátní působností nabídnout.“

Pro nejširší veřejnost byl v červenci spuštěn nový webový portál www.pecujdoma.cz, který nabízí aktuální informace, rady a návody pro pečování a ošetřování. Uživatelé tu mají možnost využít elektronické poradenství či se inspirovat zdejší moderovanou diskusí, stahovat si konkrétní návody, vzory smluv, postupy pro sociálně-právní úkony a podobně. V nabídce jsou rovněž pokyny pro začínající pečovatele, tedy výčet stěžejních kroků a úkonů pro ty, kdo se rozhodli postarat se o své blízké v domácím prostředí a jsou začátečníky.

Dále Diakonie zprovoznila bezplatnou poradenskou linku 800 915 915, kde jsou pečovatelům k dispozici zkušení odborníci, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Během letošního podzimu vyjdou také tři příručky – Rady ošetřovatelské, Rady sociálně právní a Rady pro komunikaci, včetně DVD s 15 instruktážními videy pro domácí pečování.

V návaznosti na kurzy uskutečněné v prvém pololetí je do konce roku 2013 připravena další série kurzů pro veřejnost, které se budou konat v Břeclavi, Valašském Meziříčí, Jablonci nad Nisou, Pardubicích, Brně a v Praze. Kurzy představí účastníkům sociálně-právní a psychologické minimum, potřebné základy ošetřovatelství i praktický nácvik stěžejní domácí péče. „Je potěšující vidět, že se vzdělávání účastní i mladí lidé, například dívky, které mají zkušenost ze zahraničí jako au pair  a chtějí dále o někoho pečovat, ať už ve vlastní rodině, nebo třeba v blízkém okolí,“ říká manažerka projektu Olga Mutlová.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR.

Pavel Hanych