Archiv pro rubriku: Diakonie

Elektromobil pro Diakonii

Český bratr 10/2013.

Raná péče střediska Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách má nově možnost užívat pro práci v terénu elektromobil zapůjčený od skupiny ČEZ. Slavnostní předání klíčů a zaškolení obsluhy proběhlo počátkem září v Praze. Každodenní využití elektromobilu pomůže otestovat elektromobilitu v běžném provozu.


Proč se elektromobil hodí právě pro služby rané péče, shrnuje ředitel střediska Diakonie v Praze-Stodůlkách Jakub Suchel: „Pro nás je podstatné za klienty jezdit. Denně navštívíme 12 domácností, kde rodinám pomáháme zvládat péči o jejich malé děti s postižením. Ve čtyřech krajích ČR tak běžně najedeme 500 kilometrů denně a bezprostředně kolem Prahy zhruba 150 kilometrů. Úsporu na nákladech samozřejmě vítáme.“

Vývoj vozidel na elektrický pohon z baterie doznal za poslední léta značného pokroku. Dojezdová vzdálenost malého Peugeotu iOn, se kterým pracovníci stodůleckého střediska k rodinám do terénu nyní jezdí, ujede až ke 150 kilometrům na jedno nabití. Nabíjet lze (mimo stanice k tomu určené, jež ČEZ poskytl Diakonii bezplatně) i redukcí přes běžnou zásuvku 230V.

Projekt Elektromobility skupiny ČEZ

Cílem pilotního projektu je navrhnout a otestovat komplexní řešení elektromobility jako služby, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu a postupně nabídne infrastrukturní řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty. V rámci pilotního projektu je provozováno 40 elektromobilů po celé ČR. Spolu s Diakonií převzalo druhý elektromobil i hospicové sdružení Cesta domů.

„Projekt Elektromobilita skupiny ČEZ je mimo jiné zaměřen na sběr zkušeností z provozu elektromobilů. Chceme zjistit, kde všude je tato doprava využitelná, co s sebou nese za požadavky a kde má případné slabiny. Denní péče s dojížděním za klienty je další oblastí, která má potenciál pro rozvoj této dopravy. Proto vítáme spolupráci s Diakonií,“ dodává Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ.

Co je raná péče

Raná péče je registrovaná sociální služba pro rodiny, kde se narodí dítě s postižením nebo kde se v raném vývoji dítěte objeví nějaké neobvyklosti, které jeho vývoj ohrožují. Toto období přináší rodičům hodně nejistot a je pro ně velmi těžké. Cílem rané péče je, aby rodina v takové situaci cítila podporu, aby nezůstávala sama a aby se co nejdřív usebrala – s přijetím onoho postižení nebo ohrožení dítěte. O rané péči jsme více psali například v ČB 1/2011.

ph/ČEZ

Představujeme projekt „Pečuj doma“

Český bratr 9/2013.

Diakonie ČCE zahájila v létě provoz bezplatné telefonické poradny v rámci rozsáhlého projektu na podporu rodinných pečujících – Pečuj doma. Projekt, jenž je v českém prostředí ojedinělý, probíhá dlouhodobě od ledna letošního roku (pod oficiálním názvem Pomáháme pečovat). Jeho cílem je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří se starají zejména o seniory, prostřednictvím propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.

Nejeden z nás se ocitl v životě v situaci, na kterou nebyl dost připraven: nemoc či stárnutí rodičů, prarodičů… Jak se postarat o příbuzného, který je nyní doma z nemocnice, a my musíme do práce? Tyto a podobné otazníky  nejnovější vzdělávací projekt Diakonie ČCE řeší.

Podle ředitele Diakonie ČCE, Davida Šourka je u nás domácí pečování rozšířeno více, než bychom čekali: „V ČR je podle neoficiálních údajů 200 000 lidí pečujících dlouhodobě a dalších 200 000 pečujících krátkodobě. K poskytování dobré péče potřebují přirozeně i sami pečující podporu, kterou se jim snažíme jako velká organizace s celostátní působností nabídnout.“

Pro nejširší veřejnost byl v červenci spuštěn nový webový portál www.pecujdoma.cz, který nabízí aktuální informace, rady a návody pro pečování a ošetřování. Uživatelé tu mají možnost využít elektronické poradenství či se inspirovat zdejší moderovanou diskusí, stahovat si konkrétní návody, vzory smluv, postupy pro sociálně-právní úkony a podobně. V nabídce jsou rovněž pokyny pro začínající pečovatele, tedy výčet stěžejních kroků a úkonů pro ty, kdo se rozhodli postarat se o své blízké v domácím prostředí a jsou začátečníky.

Dále Diakonie zprovoznila bezplatnou poradenskou linku 800 915 915, kde jsou pečovatelům k dispozici zkušení odborníci, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Během letošního podzimu vyjdou také tři příručky – Rady ošetřovatelské, Rady sociálně právní a Rady pro komunikaci, včetně DVD s 15 instruktážními videy pro domácí pečování.

V návaznosti na kurzy uskutečněné v prvém pololetí je do konce roku 2013 připravena další série kurzů pro veřejnost, které se budou konat v Břeclavi, Valašském Meziříčí, Jablonci nad Nisou, Pardubicích, Brně a v Praze. Kurzy představí účastníkům sociálně-právní a psychologické minimum, potřebné základy ošetřovatelství i praktický nácvik stěžejní domácí péče. „Je potěšující vidět, že se vzdělávání účastní i mladí lidé, například dívky, které mají zkušenost ze zahraničí jako au pair  a chtějí dále o někoho pečovat, ať už ve vlastní rodině, nebo třeba v blízkém okolí,“ říká manažerka projektu Olga Mutlová.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR.

Pavel Hanych

Jsme povoláni pomáhat

Český bratr 7+8/2013.

Diakonie ČCE a povodně 2013

Ničivé povodně, jež letos v červnu opět postihly Českou republiku a celou střední Evropu, si v České republice vyžádaly už nejméně deset životů. Devatenáct tisíc lidí bylo evakuováno a mnozí se stále nemohou vrátit domů. Voda opadla a v mnoha postižených oblastech začala bezprostřední likvidace škod. Pomáhají humanitární organizace, mezi nimi významně také Diakonie ČCE: zajišťuje odklízení i sanační práce, půjčuje vysoušeče a distribuuje materiální pomoc, provozuje poradenskou linku a bezplatnou linku psychosociální pomoci. Vyhlásila také veřejnou sbírku, kde se za dva týdny shromáždilo tři a půl milionu korun.Nasazení humanitární pomoci pokračuje vedle Královéhradeckého také ve Středočeském a Ústeckém kraji. Diakonie pomáhá celkem v deseti městech a obcích, jež byly zasaženy velkou vodou. Povodňová pomoc na Mělnicku je řízena ze základen v Mělníku a Libiši ve spolupráci s místními sbory ČCE. Základna pro Litoměřicko funguje v Terezíně s podporou zdejšího střediska Diakonie, stará se o přilehlé obce na levém břehu Labe. Od počátku povodní operuje Diakonie také ve východních Čechách v okolí Vrchlabí. Registrováno je přes pět set dobrovolníků, kteří postupně vyrážejí do terénu a pomáhají na uvedených místech.

Práce dobrovolníka je náročná i proto, že se kromě smutných pohledů na vyplavená obydlí a zničené věci setkává s příběhy a osudy různých lidí, jimž zpravidla není do smíchu. Čas od času se ovšem objeví i vlna naděje. „Setkali jsme se například se starší paní, jejíž dům byl vyplaven, ale ona vytrvale odmítala jakoukoli pomoc a zdráhala se pustit kohokoliv dovnitř. Snahy o sblížení byly marné jak u místních lidí, tak dokonce i u hasičských psychologů. Pak se přihodilo něco neočekávaného: dvěma našim dobrovolníkům se přece podařilo tuto paní oslovit a navázat s ní komunikaci. Nejdříve od nich přijala aspoň oběd, později i nabídku pomoci. A poté, co odklízecí práce skončily a dobrovolníci se přesunuli domů nebo do jiných lokalit, tito dva její noví přátelé tu pomáhají dál,“ říká Eva Bucharová, koordinátorka humanitární pomoci.
„Zaznamenáváme letos opět reakci některých lidí v zasažených lokalitách, kteří zprvu odmítají pomoc z pocitu, že boj s následky pohromy zvládnou či snad mají zvládnout sami. Chceme je jednoznačně povzbudit, aby odhodili prvotní zábrany, ušetří tak cenný čas sobě i nám. Jsme povoláni pomáhat,“ doplňuje ředitel Humanitárního střediska Diakonie Jan Dus.

Na povodňovém kontě Diakonie ČCE se dosud (k 17. 6. 2013) shromáždilo téměř 3,5 milionu Kč (cca 125 000 EUR). Finanční dary proudí ze strany veřejnosti, významně se podílí také ČCE (1,2 mil. korun) a švýcarská evangelická organizace HEKS (1 mil. Kč). Lidé poslali také již více než 10 tisíc dárcovských SMS.

Diakonie ČCE je dlouhodobě zapojena do Integrovaného záchranného systému České republiky. Pomoci postiženým živelními katastrofami se Diakonie aktivně věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 milionů korun.

Chcete také pomoci?

Pošlete jakoukoli částku na konto veřejné sbírky
359 6666 359/0800, variabilní symbol 2013
nebo dárcovskou SMS ve tvaru
DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777
Vše podstatné najdete na povodňovém webu www.povodne.diakonie.cz
Děkujeme!

Pavel Hanych, (foto z Libiše a Českých Kopist Diakonie ČCE)

A jakou řečí mluvíš ty?

Český bratr 6/2013.

SOS centrum Diakonie představilo slovník svých klientů. Doslova.

„Kdes byl celou noc, ty hajzle?“ „Za co jsi utratila ty zasraný prachy?“ „Všude máš bordel, jenom se celej den flákáš!“ Víte, jak tyto věty přeložit do češtiny? Myslíte, že by takový překlad pomohl těm, z jejichž úst vychází, nebo těm, jimž jsou tato slova určena?
V diakonické rubrice tentokrát představujeme čtenářům neobvyklý slovník, jejž vydalo SOS centrum Diakonie v Praze. Jde o slovník „Násilnicko-český“ a jak vám zřejmě z úvodních vět neuniklo, jde o dílo, které si nebere příliš servítky. Ono nejde o žádnou nezáživnou příručku. Slovník byl vytvořen na základě autentických výpovědí klientů programu pro násilníky. Jeden z nich ke svému příspěvku napsal: „Bohužel jsem většinu těchto vět sám použil a nejhorší je, že v původní verzi bez překladu.“

V SOS centru již několik let funguje unikátní program zaměřený na zvládání agrese. Mezi jeho klienty patří násilné osoby, pachatelé domácího násilí a osoby se sklony k agresivnímu chování vůči svým blízkým – partnerům, dětem, rodičům. Do programu mohou být zařazeny ti, jejichž chování vykazuje znaky domácího násilí. Tam, kde role agresora a oběti ve vztahu jsou neměnné, ale i tam, kde k agresivnímu chování dochází vzájemně nebo střídavě u obou partnerů. Patří sem i osoby, které se chovají agresivně k jiné generaci, tedy například rodiče k dětem, dospělé děti k rodičům či prarodičům.

Kromě e-mailových či telefonických konzultací mohou ti, kteří se odhodlali hledat pomoc se zvládáním vlastní agrese, využít v SOS centru individuální, párovou a dokonce také skupinovou terapii. Terapeutická skupina násilných osob funguje jako jediná v České republice.

Všechny tyto služby jsou bezplatné a mohou být poskytnuty anonymně. Možná ve svém okolí víte o někom, komu by tento program mohl pomoci. Přečtěte si víc na www.soscentrum.cz

„Měla jsem o tebe strach.“ „Bojím se, že nevyjdeme s penězi.“ „Nemůžu najít ponožky. Nevíš, kam jsem je dal?“ Takhle česky už to zní líp, co říkáte? Slovník si můžete stáhnout ve formátu pdf a přečíst celý. Najdete ho na webové adrese www.diakonie.cz/slovnik

Pavel Hanych