Archiv pro rubriku: Cesta k novému zpěvníku

Nová píseň – Přijď, Duchu svatý, přijď

duch-svaty-003-men-men-upr(ČB 6/2014) Tato málo známá píseň z dodatku (EZD 674) cituje úvodní prosbu prastaré svatodušní antifony Veni Sancte Spiritus. Vznikla někdy kolem roku 1970 ve východním Německu. Najdeme ji pod názvem Komm, Heiliger Geist! Gott liebend zu loben ve zpěvníčku Neue Gemeindelieder II (Berlin 1973). Autorkou textu je Gertrud Luckau a skladatelem nápěvu je Johannes Petzold, od něhož také pochází Pokračování textu

Nová píseň – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm 22

Žalm 22(ČB 4/2014) Práce na novém zpěvníku podnítila vznik této nové žalmové písně, jež se začala zpívat v některých sborech při velkopátečních bohoslužbách. V tomto případě nejde o formu střídavého zpěvu mezi předzpěvákem a sborem, ale o běžný typ refrénové písně, kde všichni mohou zpívat celou píseň jednohlasně. Zpracování refrénu nabízí také možnost vícehlasého zpěvu. Pokračování textu