Archiv rubriky: Cesta k novému zpěvníku

Nová píseň – Přijď, Duchu svatý, přijď

duch-svaty-003-men-men-upr(ČB 6/2014) Tato málo známá píseň z dodatku (EZD 674) cituje úvodní prosbu prastaré svatodušní antifony Veni Sancte Spiritus. Vznikla někdy kolem roku 1970 ve východním Německu. Najdeme ji pod názvem Komm, Heiliger Geist! Gott liebend zu loben ve zpěvníčku Neue Gemeindelieder II (Berlin 1973). Autorkou textu je Gertrud Luckau a skladatelem nápěvu je Johannes Petzold, od něhož také pochází (Celý příspěvek…)

Rubriky: Cesta k novému zpěvníku | Comments Off on Nová píseň – Přijď, Duchu svatý, přijď

Nová píseň – Mnohorozměrný zpěv Pánu Bohu, lidem a vlastnímu nitru

 sanctus vogel(ČB 5/2014) Bohoslužebný zpěv je forma komunikace, která se odehrává v několika rozměrech: zpíváme Pánu Bohu, lidem, svému nitru. Duchovní zpěv je zvláštní také tím, že přesahuje hranice naší současnosti. Zpěv staré písně nám může připomínat projevy víry těch, kteří tu píseň zpívali před námi. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Cesta k novému zpěvníku | Comments Off on Nová píseň – Mnohorozměrný zpěv Pánu Bohu, lidem a vlastnímu nitru

Nová píseň – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm 22

Žalm 22(ČB 4/2014) Práce na novém zpěvníku podnítila vznik této nové žalmové písně, jež se začala zpívat v některých sborech při velkopátečních bohoslužbách. V tomto případě nejde o formu střídavého zpěvu mezi předzpěvákem a sborem, ale o běžný typ refrénové písně, kde všichni mohou zpívat celou píseň jednohlasně. Zpracování refrénu nabízí také možnost vícehlasého zpěvu. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Cesta k novému zpěvníku | Comments Off on Nová píseň – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm 22

Nová píseň – Švédské Gloria

DSC_2014a(ČB 3/2014) V roce 1985 vznikla ve Švédsku nová forma refrénového zpěvu Gloria, který je prokládám recitovanými texty. Toto zpracování, jehož autorem je církevní hudebník, hudební pedagog a skladatel Harald Göransson, se dostalo do německého Evangelického zpěvníku (EG 180.3), kde je zařazeno mezi liturgické zpěvy. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Cesta k novému zpěvníku | Comments Off on Nová píseň – Švédské Gloria