Archiv pro rubriku: Mládež

Čtyřicet tisíc lidí

(ČB 3/2021) Někde jsem četl, že člověk za svůj život pozná (ať už letmo, nebo důvěrně) asi 40 000 jiných lidí. Už nevím, jak k tomu číslu vědci a badatelé došli a ani si nejsem jist, jestli to těch 40 000 opravdu bylo. Určitě to ale bylo číslo dost vysoké (nejdřív zkusme spočítat, kolik lidí potkáme za jeden den a pak to číslo vynásobme naším věkem krát 365 za každý den v jednom roce…). V matematice sice příliš nevynikám, ale cifra v řádu desítek tisíc mě zaujala. Je to přece jen dost velký počet lidí, kteří do našeho života více nebo méně vstoupili a zanechali nějakou stopu. Ať byla ta stopa sebemenší, nějakým způsobem nás poznamenala, ovlivnila nás nebo změnila. Bez ostatních kolem nás bychom určitě nebyli takoví, jací jsme.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Vůně pečené ryby

(ČB 3/2021) Vztah je alfa a omega evangelia, Ježíšovy dobré zvěsti, známé nám z Nového zákona. „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,36–40).

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Zahájení postu v Blahoslavově domě

(ČB 3/2021) Ve středu 17. 2. se v Blahoslavově domě, tedy ve sboru Brno II, uskutečnily bohoslužby pro mládež k příležitosti začátku půstu. Duchovní ztišení byl výtečný způsob, jak se naladit na nové období v církevním roce. Setkání bylo zvláštní nejen tím, že se konalo nezvykle ve středu, ale také tím, že se vzhledem k nízkému počtu účastníků podařilo uspořádat přímo v kostele.

Kromě klasického čtení, kázání a přímluvné modlitby, které se účastnilo více z nás, se také rozjímalo nad postním plátnem. Jedná se o obraz, promítaný na stěnu, který k tomuto účelu vybrala charitativní organizace Misereor. Několik minut v tichu s myšlenkami nad významem půstu spolu s pohledem upřeným na obraz plný symboliky pro mě byla nevšední zkušenost, z které si v sobě pocity nesu doteď. Zamyslela jsem se nad tím, co mohu ve svém životě zlepšit, abych se přiblížila Bohu, ale také nad tím, co mohu udělat pro druhé. Třeba skrze postní sbírku Diakonie nebo zmíněnou organizaci Misereor, pomáhající chudým lidem v třetím světě.

Adéla Kleinová