Archiv pro rubriku: Nezařazené

Bez obalu v Litoměřicích

(ČB 10/2017) První bezobalový obchod v Ústeckém kraji zahájil provoz v Litoměřicích. Obchod spolupracuje s Diakonií Litoměřice a nabízí zboží bez plastikových obalů, které zatěžují životní prostředí. Počítá se s tím, že zákazníci si budou nákup odnášet ve vlastních taškách či nádobách. Za tím účelem obchod zákazníkům nabízí plátěné pytlíky tří velikostí, které šijí klienti chráněných dílen litoměřické Diakonie.

Otázka na tělo: Čím váš život obohatil facebook nebo jiné sociální sítě?

otázka(ČB 2/2017) Ruth Šormová, ředitelka neziskové organizace
Mám možnost být v kontaktu i s lidmi, se kterými bych jinak nekomunikovala, třeba proto, že jsou daleko. Můžu sdílet zážitky, vidět fotky, číst zajímavé texty. Mám šanci vidět alespoň část toho, čím žijí moje děti, přátelé, kolegové… Je to také příležitost dát vědět o tom, co je pro mě důležité, širokému okruhu lidí. Mám možnost sledovat průběžně to, co mě zajímá, aniž bych to musela záměrně vyhledávat. Rychlé lze domlouvat cokoliv, třeba i s více lidmi najednou. Facebook je navíc jednoduchý, byť omezený nástroj, jak trochu vystoupit z vlastní „bubliny“ a nahlédnout do prostředí, které by pro mě jinak zůstalo uzavřeno.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Arnošt Goldflam: Příhoda málo uvěřitelná

příhoda(ČB 12/2016) „… Ona se teda nevdala, když myslíš, zůstala sama. Ani děcka neměla, jenom nás, žáky ve škole. A všichni ji měli vždycky rádi, to vím, protože učila i některý naše rodiče. A teďka už je stará a už měla jít do penze, jenomže je na světě sama a co by dělala, že jo? To mi sama řekla, když jsem se jí takhle nenápadně vyptávala,“ vypráví Helenka panu Pokornému o své paní učitelce. Ještě neřekne nahlas, že by se ti dva mohli spřátelit… Celá příhoda má docela uvěřitelný začátek. Panu Pokornému je skoro osmdesát, žije ve velikém městě na rozlehlém sídlišti a je sám. Manželka Libuška zemřela už před několika lety, děti s vnoučaty jsou daleko. V desátém patře domu, kde bydlí pan Pokorný,

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Vzkaz člena synodní rady na květen

(ČB 5/2016) Dnešní doba není klidná. Kladu si otázku, zda naše sbory zůstanou místem usmíření, útočištěm odstrkovaných před těmi, kdo jiné odsouvají na okraj, a úkrytem utiskovaných před těmi, kdo šíří nenávist a útlak. Dokážeme spory o to, jak rozumět dění kolem nás, podřizovat společnému očekávání Kristova království?

Překračují-li se ve veřejném prostoru hranice slušnosti a důstojnosti, je jistě těžké politické spory vykázat mimo hranice církve. Rozsévají-li někteří vlivní lidé svár, nepokoj a zášť, vstupuje tak i do našich sborů politika jako spor dobra a zla a hrozí nás rozdělit.

Byl bych rád, kdybychom nadále rozhodně odmítali šíření nenávisti a zároveň v různosti názorů nepřestávali respektovat důstojnost jeden druhého. Naše sbory mohou být v rozhádaném světě otevřenou oázou, kde se nedvojznačné postoje snoubí s vzájemnou úctou a láskou. Jako následovníci Krista si můžeme zachovat pestrost názorů a zároveň „v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího sebe“, a tím osvědčit kýženou jinakost.

Jiří Schneider