Archiv rubriky: Recenze

C. Brichcínová: Ve své lásce nás předem určil

V lásce své nás předem určil(ČB 7-8/2017) „Láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar,“ napsal ve svém nedopsaném opus magnum, v Citadele, Antoine de Saint-Exupéry. Někdo by řekl, že o stěžejním tématu Kristova vykupitelského příběhu, tedy o lásce, toho bylo za posledních dva tisíce let napsáno dost. Jiný by zas prostým poukazem na všední realitu občanské společnosti i církví pověděl, že toho bylo napsáno naopak velmi málo. Domnívám se, že teologické obhájení lásky má i dnes svůj hluboký a nezastupitelný význam. A praxe? Cožpak není krásné milovat a být milován? „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ (1J 4,8)

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Recenze | Komentáře nejsou povoleny

C. Burgun, B. Lucereau: Co kdybychom se vzali?

Co-kdybychom(ČB 7-8/2017) V záplavě neuvěřitelného množství brožurek a článků o vztazích působí kniha Cédrica Burguna a Bénédicte Lucereau Co kdybychom se vzali? Jak poznat, že jsme připraveni tak trochu jako z jiné planety. Nenabízí tisíce líbivých návodů pro vydařený partnerský a manželský vztah a neslibuje nemožné. Není to ani mravoučný traktát o něčem, co by mělo zůstat tabu. Je to náročná, ale zároveň občerstvující čtenářská pouť, která může pomoci lidem všech generací v zodpovězení mnoha otázek. Je to důstojné přemýšlení o společně tvořeném a sdíleném prostoru, v němž jeden dopřává druhému růst a z druhého také vyrůstá. Je to kniha

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Recenze | Komentáře nejsou povoleny

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus

Katechismus(ČB 6/2017) Slovo katechismus označuje souhrn křesťanské nauky, výklad hlavních složek křesťanského učení. Byly doby, kdy se katechismové pravdy někteří učili nazpaměť. Soudobým katechismům, které často mívají nějaký přídomek – „pro mladé“, „pro dospělé“, „pro dnešní dobu“ ‒, jde spíš než o soubor jednotlivých pravd o porozumění křesťanské víře jako celku, o její smysl. Tak třeba Evangelický katechismus v 25 obrazech (Mlýn, 2011) začíná otázkou: „Co mám dělat, abych neminul to nejdůležitější?“ Jak také jinak, když je křesťanství pro rostoucí počet lidí čím dál větší neznámou. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Recenze | Komentáře nejsou povoleny

Linda Olsson: Sonáta pro Miriam

Sonáta pro Miriam(ČB 6/2017) „A já jsem začala mluvit. Naslouchala jsem vlastním slovům. Zpočátku to bylo těžké, ale časem začala slova plynout s čím dál větší lehkostí… Začala jsem chápat rozdíl mezi slovy uvnitř hlavy a slovy vyřčenými. Ani v nejmenším se nepodobají. Teprve, když jsem otevřela ústa a slova skutečně vyslovila nahlas, ujasnil se mi jejich význam…. Člověk může sám sebe přesvědčit, že ostatní mu pohlédnou do očí a čtou mu myšlenky. Může si přát, aby to tak bylo, nebo se toho bát. Ani k jednomu z toho není důvod. Dokud nosí slova v sobě, jsou v bezpečí. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Recenze | Komentáře nejsou povoleny