Archiv pro rubriku: Recenze

Štěpán Smolen: Cesta na Západ

(ČB 7-8/2019) Názorově Petr Piťha, jazykově raný Michal Viewegh, napadá mě po přečtení knihy mladého katolického kněze Štěpána Smolena. Mezi domácími katolíky vyvolala kniha živou debatu. Progresivisté, kteří bývají ekumenicky otevřeni, takže se s nimi jako evangelíci setkáváme nejčastěji, hovoří o zradě koncilního kurzu. Autor ještě jako necírkevní hledač vystudoval religionistiku, uvěřil ve studentské farnosti Tomáše Halíka a odešel do kněžského semináře. Během studií se od halíkovské šíře přiklonil ke starobylé křesťanské hloubce.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

N. T. Wright: Podstata křesťanství

(ČB 7-8/2019) Číst u nás prvně vydanou knihu britského teologa a biblisty Nicholase T. Wrighta Podstata křesťanství (v originále: Simply Christian: Why Christianity Makes Sense) v citlivém překladu Dana Drápala se vyplatí z mnoha důvodů. Titul, jenž vyšel už v roce 2006, a přichází tak do českého jazykového prostředí s mírným zpožděním, zaplňuje bílá místa naší domácí knižní produkce, která knihy podobného ražení vydávala až na několik případů (J. L. Hromádka, Josef Zvěřina, Milan Balabán, Karel Skalický, Jakub S. Trojan,

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Tomáš Petráček: Západ a jeho víra

(ČB 7-8/2019) Při příležitosti nedávného 500. výročí reformace se ve své knize Západ a jeho víra: 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace katolický kněz a církevní historik Tomáš Petráček zamýšlí nad tímto fenoménem z pohledu dneška.

Poslechněte si článek:

Snad po vzoru samotného Luthera člení autor svůj text skutečně po tezích, přičemž do názvu slavného Lutherova díla (95 tezí) symbolicky vsunul desetinnou čárku; věcně a systematicky, ale zároveň snad dostatečně přehledně. To že nejde o nějakou filipiku, kterou by chtěl vzbuzovat kontroverze u nekatolíků, Petráček jednak výslovně ujasňuje hned na počátku knihy, ale zároveň to potvrzuje i textem samotným. Pokračování textu

J. Dusílková Hudcovicová: V Tvých rukou

(ČB 7-8/2019) Chcete-li prožít požehnanou podvečerní chvíli pod svítící lampou v tichu domova nebo uprostřed přírody pod hvězdami letního nebe, sáhněte po sbírce veršů Jaroslavy Dusílkové Hudcovicové, kterou vydalo v letošním roce pražské nakladatelství EMAN pod názvem jedné z jejích básní.

Poslechněte si článek:

Verše, vydávající svědectví o vděčné, radostné víře, kterou provází důvěra v láskyplnou Boží přítomnost i ve chvílích úzkosti a nejistot, o víře silné a vyzrálé, která jako jediná předkládá nadějeplné odpovědi Pokračování textu