Archiv pro rubriku: Slovo

Impulzy a úvahy ke kampani

(ČB 3/2020) Má-li ČCE v dosavadní podobě přežít, je zvýšení naší ochoty peněžně přispět naléhavě potřebné. Pět procent není moc, evangelikálové očekávají od svých členů biblický desátek. Apel na špatné svědomí je u nás evangelíků psychologicky dobrý tah. Zároveň jsem si ale jist, že přinese-li svých pět procent osmdesátiletá vdova, bydlící za tržní nájemné, která už tak šidí své tělo levnými potravinami, aby zaplatila léky a procedury, které naléhavě potřebuje, pak sestra pokladní takový peníz nepřijme a pozve starou dámu na dobrý oběd, při kterém s ní dané téma laskavě uzavře.

Výzvě synodní rady já přeju plný úspěch. Vedle biblického obrazu odvážné cesty mořem vidím ale také obraz firmy, která se snaží zvýšit klesající odbyt svého zboží. Dost členů církve přispívá na její činnost prostě tolik, za kolik jim – jak oni to cítí – stojí to, co od ní dostávají pro sebe a pro své rodiny. Takže být vedením, dotázal bych se všech: „Co by se mělo v ČCE změnit, Pokračování textu

Slova a obrazy křesťanské víry

(ČB 3/2020) Ondřej Macek, farář v Nosislavi, nabízí druhý rok po sobě užitečný materiál ke katechezi dospělých. Po jeho neotřelém katechismu Věty křesťanské víry, který jsme mohli v nakladatelství Mlýn objevit v roce 2018, vydává letos naše církev s podporou Světového luterského svazu 155 karet formátu A6 v papírovém boxu jako soubor volně navazující. Karty jsou určeny pro interaktivní práci ve skupině i k individuálnímu použití, jako pomůcka k meditaci. Je k nim nabídnuta také metodika pestrých možností práce. Pokračování textu

Poslední slovo: Střídmě o půstu

(ČB 3/2020) Kalendářně je sice stále ještě zima, ale už od půli ledna se nedá přehlédnout, že jaro netrpělivě ťuká na dveře. Možná i proto zkoumáme, do jaké míry se jim povedlo držet novoročních předsevzetí. Vlastně to jedno, notoricky známé ,,v příštím roce se budu stravovat střídmě nebo dokonce budu držet dietu‘‘.

Myšlenkám na jídlo věnuje člověk denně spoustu času, a to nemluvím o energii, kterou vydá na jeho přípravu. Proto se v Bibli často doporučuje půst nebo střídmé užívání jídla – aby byl prostor pro myšlenky jiného druhu, např. na Boha, pokoru, milosrdenství etc. Před různými svátky nebo i během nich bývá půst dokonce povinný. Je to zvláštní. V době, kdy tato nařízení vznikala, se do sytosti člověk najedl jen zřídka, Pokračování textu

Labyrint. Scénické oratorium podle J. A. Komenského

(ČB 2/2020) V letošním roce uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Aktuálnost jeho díla Labyrint světa a ráj srdce inspirovala pedagožku Jarmilu Bekovou ke zpracování scénického oratoria s názvem Labyrint.

Poslechněte si článek:

Spolu s režisérkou Hanou Mikoláškovou kladou velký důraz na to, aby byl příběh poutníka, který hledá své místo v složitém světě, srozumitelný pro všechny věkové kategorie. Hudebně scénické představení v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického orchestru a pěveckého sboru Chermon pod taktovkou dirigenta Joela Hány nabízí výjimečný kulturní zážitek. Pokračování textu