Archiv rubriky: Slovo

Rozruch kolem prohlášení synodu

ZDSC_0189(ČB 7-8/2018) Ve dnech konání letošního synodu byla v Brně v rámci divadelního festivalu uvedena kontroverzní hra chorvatského režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí. Řetěz protestů a reakcí na tyto protesty, jež byly medializovány a nebylo snadné se v nich zpočátku vyznat, vedly zástupce církve k zaujetí stanoviska, z nějž bylo na závěr synodu přijato níže otištěné prohlášení. Na ústředí církve pak v následujících dnech přicházely kladné, ale i záporné ohlasy. Zástupně jsme vybrali jeden nespokojený ohlas, který zaslalo staršovstvo sboru v Růžďce, a odpověď, kterou za synodní radu napsal synodní senior Daniel Ženatý.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Slovo | Komentáře nejsou povoleny

Litomyšl za 500

knihy(ČB 7-8/2018) Může to znít jako otřepaná floskule, ale je to fakt. Nedávný synod ČCE v Litomyšli byl pro s. r. o. Kalich opravdu zásadní. A to hned v několika bodech.

Po několika předchozích odmítnutích byla letos schválena výroční zpráva nakladatelství – a to drtivou většinou hlasů přítomných delegátů. Účastníci synodu byli přitom seznámeni s tím, že zejména kamenný obchod na pražské adrese Jungmannova 9 si nestojí dobře. A pochopili, že to není žádná výjimka, drobná knihkupectví dnes bohužel zanikají a pozice malého hráče na trhu v sousedství několika knižních megastorů naši pozici ještě více komplikuje.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Slovo | Komentáře nejsou povoleny

Vitríny a sto let

Kostel 2016 interiér(ČB 7-8/2018) Lidé půjdou na procházku a uvidí název církve nebo aspoň symbol, pokud na budově bude, a řeknou si, že o této církvi už někde slyšeli. Ano, to je ta církev, která slaví sto let.

Třeba se i zastaví a mrknou do vitríny na budově a objeví to, co jsem já občas na svých cestách viděl. Nejdříve spatří oprýskané krabice, z kterých se odlupují cáry staré barvy. A pokud se podívají dovnitř, objeví pozvání na události, které již byly. A za těmito informacemi, které kulhají na jednu nebo druhou stranu,

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Slovo | Komentáře nejsou povoleny

Poslední slovo: Sloužím, tedy jsem

Bezdomovec(ČB 7-8/2018) Církev stojí na čtyřech nohách: dobré zprávě a svědectví o ní, společném setkávání a slavení bohoslužeb a svátostí, zodpovědnosti za společenství a službě. Každý, kdo se k církvi opravdově hlásí, stojí na těchto čtyřech nohách zrovna tak.

Já teď o jedné té noze přemýšlím – přemýšlím o službě. O poslání sloužit. O tom, co to znamená být diakon nebo konat diakonát (který slaví v ČCE v letošním roce dvacáté výročí). Je tahle služba instituce, je to stav, nebo je to děj? Kdy se člověk stává tím, kdo slouží (diákonem)? Přemýšlím a zjišťuji, že odpovědí je příběh. Příběh vlastního podílu na této službě.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Slovo | Komentáře nejsou povoleny