Archiv pro rubriku: Slovo

Poslední slovo: Slunec

DSC_2125(ČB 11/2018) Jako malá holka jsem trávívala značnou část prázdnin v Jizerských horách. Někdy svítilo sluníčko, ale v paměti mi utkvělo spíš deštivo. Když pršelo, obkreslovali jsme houby z atlasu zvaného Pilát Ušák. Piláta jsem si spojovala s pilou a Ušák mi byl trochu pro smích, i když jsem se taky trochu strachovala, aby mu Pilát ty uši neuřízl (o řezání uší mě poučili bratři Grimmové). Spíš než o praktický užitek, který mi asi měl z atlasu vzejít, jsem se starala o slova:

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Liturgie: Přímluvná modlitba

náhradní (8)(ČB 10/2018) V evangelické církvi klademe důraz na kázání. V rozhovorech se zajímáme o to, kdo v neděli kázal a o čem to bylo. Málokdo se zeptá, jaké byly přímluvné modlitby a za koho lidé v kostele prosili. To je škoda. Přímluvná modlitba není žádná popelka, která by nestála za zmínku. Nechceme na ni zapomenout ani ve formulářích a direktoriích připravované nové agendy.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

K petici na podporu manželství

brigáda na faře 13.11.2010 114(ČB 10/2018) Téměř po celé České republice se v katolických kostelích začalo vyzývat k podpisu petice „na podporu manželství“, kterou organizuje Aliance pro rodinu a kterou podpořili čeští i moravští katoličtí biskupové. Nejvíce byl ale slyšet hlas pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera z Prahy, který napsal: „V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my, katoličtí křesťané, a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Oslavme výročí církve evangelické, nikoliv jen české

100 let(ČB 10/2018) V prosinci si Českobratrská církev evangelická připomene sté výročí svého založení. Co ale slavíme? Církev založenou na evangeliu, nebo i církev národní českou? Církev ve svém názvu odkazuje k národu i biblickému základu, možná trochu romanticky k „čisté tradici českých bratří a Jednoty bratrské… I Jednota byla však ovlivněna vnějšími vlivy, její největší ohlas ve světě pod názvem Unitas Frantrum nebo Moravian Church měl na svědomí Němec, hrabě Zinzendorf.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu