Archiv pro rubriku: Slovo

K „otázce na tělo“ (reakce na odpovědi v ČB 6/2019)

(ČB 7-8/2019) Když jsem si v posledním čísle Českého bratra (6/2019) přečetl čtyři odpovědi na „Otázku na tělo – Co pro vás znamená svatba?“, zděsil jsem se. Odpovídali tři homosexuálové (dva muži a jedna žena) a jeden farář.

Před 20 lety by bylo nemyslitelné, aby ČB takové odpovědi otiskl. To se celá naše ČCE pěkně posunula, co říkáte? Jako celá společnost. Co bylo dříve považováno za anomálii, za úchylku, se nám dnes předkládá jako varianta normálu. Uvedené téma s odpověďmi mi připadá jako kampaň, mířící k tomu, aby církev – synod ČCE v dohledné době přijal změnu příslušných řádů v tom smyslu, aby naši faráři oddávali stejnopohlavní páry. Pokračování textu

Poezie na léto

(ČB 7-8/2019)

Poslechněte si článek:

Kaple
(Pavlovi)

Není v ní zhola nic
Jen jakési vymalované
diamanty na stěnách
a tři nápisy, tři věty
společné proklamace

Sedím tam
odkud mám kapli
jak na dlani
V nehybné mase stěn
proudí
světlo a hlas
Oslovují nás
Měníme výrazy
Drobné pohyby těl

Jinde mnoho obrazů
Zde jenom jeden
Stále se proměňující Pokračování textu

Poslední slovo: Namaluj mi církev

(ČB 7-8/2019) Když se česky řekne církev, někdo si představí tu „naši“ a někdo zase tu „obecnou“. A co když se řekne: namaluj mi církev? Jaký obrázek byste namalovali vy?

Poslechněte si článek:

Písmákovi možná vytane na mysli scéna darování Ducha svatého, která se často zachycuje v podobě půlkruhu apoštolů s plamínkem nad hlavou. A někdo jiný třeba nakreslí Marii s apoštolem Janem pod křížem. Pokračování textu

Cesta církve IX a X

(ČB 6/2019) Publikace Cesta církve IX završuje speciální řadu knižnice Studijní texty Českobratrské církve evangelické, které vycházejí již řadu let. Autoři textů naplnili zadání XXXI. synodu (2006) a evidovali život naší církve v období 1945–1989.

Poslechněte si článek:

Aby se na pohnuté osudy nezapomnělo

Autoři měli připomínat zejména ty kazatele i laiky, jejichž životní běh byl poznamenán nespravedlivými praktikami socialistického režimu. Proto publikace nabízí medailonky faráře a člena Charty 77 J. Z. Dusa; agrotechnika, synodála, mluvčího Charty 77, člena VONS Jana Litomiského; faráře, signatáře Charty 77 Jana Šimsy a faráře Jana Kellera, signatáře Charty 77. Pokračování textu