Archiv pro rubriku: Slovo

Poslední slovo. Co vzejde z ticha

(ČB 11/2020) Jedna moje bohužel už zesnulá přítelkyně, která bydlela v centru Prahy plném hlučných turistů a jejíž manžel byl amatérský trumpetista, si s jistým zoufalstvím poznamenala do svých zápisků: „Příšerná představa: ještě po smrti se bude TROUBIT – k Poslednímu soudu.“ Vyjádřila tím něco z hrůzy, jíž je vystaven citlivý člověk ve světě zamořeném zvukovým smogem, který brání vnitřnímu ztišení, nedovoluje se soustředit, usnout. Ucho jako tělesný otvor, který se nedá zavřít ani nijak stáhnout, by mohl být symbol lidské vydanosti okolnímu světu.

Pokračování textu

Ohlédnutí za životem a dílem učitele národů

(ČB 10/2020) Jan Amos Komenský, latinsky Comenius, pochází z jihovýchodní Moravy, z rodiny patřící k Jednotě bratrské. Narodil se 28. 3. 1592 uherskobrodskému měšťanovi Martinovi Komenskému a jeho ženě Anně. Otázka rodiště je sporná: uvádí se Nivnice nebo Uherský Brod. Rod Komenských pocházel z blízké vesnice Komňa (podle které se pak nazýval a kde byl zřejmě Martinův otec Jan Segeš fojt čili rychtář). Manželé Komenských měli kromě jediného syna Jana ještě čtyři starší dcery: Kateřinu, Markétu, Lidmilu a Zuzanu. Biblické jméno Amos (starozákonní prorok z 8. st. př. Kr.) získal JAK v Přerově při prvním svěcení pro duchovní službu, před odchodem na zahraniční studia v roce 1611.

Pokračování textu

Vznik ČCE a působení španělské chřipky v českých zemích

(ČB 10/2020) Na první pohled je zcela zřejmé, že počátky Českobratrské církve evangelické v roce 1918 jsou pevně spjaty se vznikem Československé republiky. Naše životy ale vždy byly a také budou ovlivňovány více či méně výraznými událostmi v komplexní celek. Z tohoto důvodu se do ustanovení ČCE promítají na pozadí mnohé další události. Předně zde byly všudypřítomné dozvuky první světové války, která si po více než čtyřech letech vybrala na bojištích obrovský počet obětí na životech. Současně se zhoršovala sociální i hospodářská situace, zesílená velkou neúrodou v roce 1918. Důsledkem byla podvýživa obyvatelstva, které se stalo náchylnější k infekčním chorobám. Příkladem může být např. nárůst tuberkulózy v českých zemích – počet zemřelých v roce 1914 přesáhl 24 000, oproti tomu v roce 1918 činil více než 34 000. Že tato choroba představovala velký problém, je zřejmé i z dobového evangelického tisku. Byly v něm zveřejňovány informace, jakým způsobem tuberkulóze předcházet či jak postupovat v případě již prokázané nákazy.

Pokračování textu

Hlavu vzhůru!

(ČB 10/2020) Od výzvy 5 % a hlavu vzhůru uplynulo devět měsíců. Impulzem bylo třicáté výročí života naší země ve svobodě, a s tím spojená touha, abychom byli svobodní i vůči sobě a řádům své církve.
Jak se nám daří výzvu naplnit, poznáme nejlépe podle vyúčtování roku 2020. Ale už nyní víme, že mnoho z nás situaci pochopilo a měsíčně posílá na účet sboru částku, pro kterou se každý odpovědně a svobodně rozhodl. Skvělé.

Pokračování textu