Archiv pro rubriku: Slovo

Poslední slovo: Nebeský dispečink

(ČB 2/2019) Jak píše apoštol Pavel, svůj poklad, totiž Bohem osvícené srdce, máme v nádobách hliněných. Pán Bůh sám ví, jak často každý z nás potřebuje pomoc a jak velké nasazení nebeského dispečinku je nutné k tomu, aby se nám té pomoci dostalo tehdy, když po ní voláme a když je nám něco platná.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Poslední slovo: Smíchov forever

(ČB 1/2019) Smíchovský evangelický sbor je na fyzické mapě Prahy místo skryté. Musíte od Anděla nahoru, ještě ulice a ještě parčík, uf, konečně jsme tu. Na duchovní mapě Prahy je ovšem smíchovský evangelický sbor místo významné. Před sborem stojí socha od Olbrama Zoubka, zpodobňující Miladu Horákovou, kdysi zdejší členku.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Jubilejní přání a povzbuzení pro Českobratrskou církev evangelickou

100 let(ČB 12/2018) V září v Pardubicích a v prosinci v Praze si připomíná Českobratrská církev evangelická událost, která se stala před sto lety – spojením dvou reformačních větví, kalvínské a luterské, tehdy, v nově vzniklé Československé republice, vykročila na cestu své služby a svědectví. Účastníci této historické události, zástupci sborů obou vyznání, věděli dobře o pokorné a služebné podstatě Kristovy církve. Má v dějinách přinášet radost evangelia i hloubku Božího tajemství. Před sto lety stejně jako dnes.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Z modlitebních mlýnků Boží mlýny

J.Havel 54.(ČB 12/2018) Jaké záplavy květin jsme mohli spatřit ve dnech po 18. prosinci roku 2011, když jsme se po několikahodinovém čekání dostali až do těsné blízkosti rakve v kostele svaté Anny, v níž odpočíval náš zemřelý prezident, pan Václav Havel! Zasažen byl každý, kdo vstoupil. Vším. Neodparatelná bolest a smutek se snoubily s důstojností a vkusem celé události. Ještě že tak. Prožili jsme uvnitř, v tichu, nesmírně silné okamžiky a právě i ty květiny hrály nezastupitelnou roli, patřily tam.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu