Archiv pro rubriku: Slovo

Poslední slovo: Namaluj mi církev

(ČB 7-8/2019) Když se česky řekne církev, někdo si představí tu „naši“ a někdo zase tu „obecnou“. A co když se řekne: namaluj mi církev? Jaký obrázek byste namalovali vy?

Poslechněte si článek:

Písmákovi možná vytane na mysli scéna darování Ducha svatého, která se často zachycuje v podobě půlkruhu apoštolů s plamínkem nad hlavou. A někdo jiný třeba nakreslí Marii s apoštolem Janem pod křížem. Pokračování textu

Cesta církve IX a X

(ČB 6/2019) Publikace Cesta církve IX završuje speciální řadu knižnice Studijní texty Českobratrské církve evangelické, které vycházejí již řadu let. Autoři textů naplnili zadání XXXI. synodu (2006) a evidovali život naší církve v období 1945–1989.

Poslechněte si článek:

Aby se na pohnuté osudy nezapomnělo

Autoři měli připomínat zejména ty kazatele i laiky, jejichž životní běh byl poznamenán nespravedlivými praktikami socialistického režimu. Proto publikace nabízí medailonky faráře a člena Charty 77 J. Z. Dusa; agrotechnika, synodála, mluvčího Charty 77, člena VONS Jana Litomiského; faráře, signatáře Charty 77 Jana Šimsy a faráře Jana Kellera, signatáře Charty 77. Pokračování textu

Obohatí Novou Agendu ČCE ekumenický rozměr?

(ČB 6/2019) Na začátku dubna uspořádal spolek evangelické liturgické iniciativy Coena seminář o přípravě nové bohoslužebné agendy v ekumenických souvislostech. Setkání se konalo na faře v Semaníně (u České Třebové), v sousedství původně utrakvistického kostela. Kostel i fara jsou krásně opraveny, celý areál, o který se stará rodina Davida Smyčky, byl pro toto seminární setkání s prvky duchovní obnovy ideální.

Poslechněte si článek:

Katolický kostel v Semaníně, kde se kdysi scházeli utrakvisté i členové Jednoty bratrské, tak na dva dny ožil pravidelnou modlitbou v duchu gregoriánských zpěvů žalmů Pokračování textu

Má duše pospíchá

(ČB 6/2019) Počítal jsem roky a zjistil, že mám méně života před sebou, než jsem dosud prožil.
Cítím se jako dítě, které vyhrálo krabici bonbónů: první sní s požitkem, ale jak jich ubývá a požitek se vytrácí.

Poslechněte si článek:

Nemám čas na nekonečné konference, kde se diskutuje o statutech, pravidlech, postupech a vnitřních předpisech s vědomím, že se stejně ničeho nedosáhne. Už nemám čas snášet lidi, kteří bez ohledu na věk nikdy nedospěli. Už nemám čas bojovat s průměrností. Nechci být na schůzích, kde nafouklá ega šplhají vzhůru. Pokračování textu