Archiv pro rubriku: Téma

Biblická úvaha: Pán Bůh potřebuje prozíravé ekonomy

(ČB 2/2020) Ježíš mluví ke správci. Správce se řecky řekne oikonomos, ekonom. Pán (Bůh) má na zemi své ekonomy, kteří jsou mu odpovědni. Budou se mu odpovídat ze svého správcovství. Co je úkolem správce? Podle stručného popisu v Lukášově textu jde o rozdílení pokrmu. Vezměme to šířeji: starost o to, aby ti, kdo mi byli svěřeni, neměli hlad, nedostatek. Nejde jen o péči o žaludky. Také v prosbě modlitby Páně o chléb vezdejší je zahrnuta prosba o všechno, co člověk k životu potřebuje. Věci materiální i duchovní.

Poslechněte si článek:

Kdo je dobrý správce?

Od správce, resp. ekonoma, se vyžaduje věrnost a rozumnost.
1. Věrnost, víra – pánu. Ukotvenost. Přimknutost. Vztah k Pánu Bohu. Vertikála. Souznění s Božími pravidly, hledání Boží vůle. Prostředkem tohoto hledání je modlitba.
2. Rozumnost – samostatné a rozumné rozhodování. Nejen podle nějakých kolonek, do puntíku podle pravidel, ale rozumně. V textu Lukášova evangelia je zde použito slovo fronésis, které se překládá také jako moudrost nebo předvídavost. Pokračování textu

Takový obyčejný nákup. Předvídavost všedního dne

(ČB 2/2020) Na lístečku je napsáno: půlka chleba, máslo, dvacet deka šunkového salámu, kilo jablek, šest banánů, deset vajec, litr mléka, káva, čokoláda a toaletní papír. Takový obyčejný nákup. A přitom spousta odpovědnosti.

Poslechněte si článek:

Slyšeli jste někdy o externalitách? Nebo dokonce o jejich internalizaci? Externality jsou vnější náklady, které vyvoláte nějakou akcí. Třeba výrobou, posléze pak spotřebou – nějaké služby nebo zboží. Externality mohou být pozitivní, ale taky negativní. Mohou to být vnější náklady sociální nebo ekologické. A jejich internalizací se míní zahrnutí – ideálně do ceny zmíněné služby nebo příslušného zboží. To je ovšem věc, kterou nemůžeme obvykle přímo nijak ovlivnit. Na co ale máme vliv prakticky stoprocentní, je, zda je zahrnujeme do svého vlastního uvažování, a tedy také svého rozhodování. Pokračování textu

Předvídavost při správě obce. Rozhovor se starostou Líbeznic Martinem Kupkou

(ČB 2/2020) Martin Kupka (*1975) je poslanec Parlamentu ČR, starosta obce Líbeznice, místopředseda ODS. Vzděláním a původní profesí je novinář a moderátor se specializací na klasickou hudbu, ke které má dlouholetý vztah. Festivaly vážné hudby organizoval ve svém rodném městě už coby gymnazista. V letech 2000 až 2009 pracoval jako tiskový mluvčí (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, ministerstvo dopravy). V poslanecké sněmovně je jeho hlavní téma digitalizace veřejné správy. Ptali jsme se ho na předvídavost v komunální politice.

Poslechněte si článek:

Při pohledu zpět, na těch třicet let od roku 89 – co vaši předchůdci ve vedení obce nepředvídali?

Když se uvolní prostor pro rozvoj bydlení, musí s tím ruku v ruce jít rozvoj infrastruktury – a to zdaleka ne jen té technické, na tu se ještě v řadě obcí myslelo. Ale nemyslelo se už na to, že je potřeba i infrastruktura sociální, a to v nejširším slova smyslu. Aby měli lidé kam jít nakoupit, aby pro děti byly školky a školy Pokračování textu

Otázka na tělo: Kdy se vám předvídavost opravdu vyplatila?

(ČB 2/2020) Dnes nám se ctnostmi může pomoci i statistika. Rozborem obrovského množství novinových zpráv bylo zjištěno, že „cokoliv, co předpovíte, se nejspíše nenaplní“.
Aleš Wrana

Poslechněte si článek:

Předvídavost? Ano. Ale ne moje. Brzy to bude dvacet let. Byl krásný podvečer končícího léta. Jel jsem autem, bylo mně dobře. Dal jsem blinkr doleva, směrem domů. Náhle, nevím proč, jsem však jel rovně. Po čtvrt hodině jsem dorazil na benzinku, která patřila mému příteli. Byl mladší než já, měli jsme se rádi. Seděli jsme, povídali. Poprosil jsem o trochu vody. Nabídl mi svou rozpitou láhev a ptal se, zda to nevadí. Ostatně, dodal, je to jak večeře Páně. Loučili jsme se u mého auta. Zeptal se, a proč jsi vlastně přijel? To mě zaskočilo. Nevím, prostě tak, odpověděl jsem, a jel patnáct kilometrů domů. Té noci náhle, nečekaně, zemřel. Pokračování textu