Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: Být překladatelem Slova Božího

plamínky(ČB 6/2017) „Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.“ (Gn 11,9) „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě… všichni byli naplněni Duchem svatým… Každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí…“ (Sk 2)

Každá velká říše v dějinách lidstva s sebou přinášela také „úřední jazyk“ – jazyk, kterým se mluvilo na úřadech, uzavíraly se v něm smlouvy, psaly se v něm knihy, používal se při náboženských obřadech a většinou se jako úřední jazyk používal tak dlouho, dokud trvala ta či ona velká říše. Pak vznikla nová říše a používal se zase jiný jazyk. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Evangelium je Boží mateřská hruď

DSC_0449(ČB 6(2017) Bůh promluvil –  a my se ptáme na obsah a správný výklad toho co řekl, přeme se, zda to či ono v Písmu svatém může být slovem Božím, pro nás závazným. I Luther se takto ptal, jeho povoláním bylo komentovat Písmo na univerzitě a na kazatelně, i on se jako teolog přel o to či ono místo v Písmu svatém.

Tomu všemu u něho ovšem předcházel osobní důvěrný vztah k Písmu svatému, radost z Božího slova, které ho oslovilo jako znamení, že Bůh je přítomen. Boží slovo je pravý svatostánek, (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Velká křesťanská slova si zaslouží očistit

kancl Chomutov(ČB 6/2017) Být srozumitelní. Když se v církvi diskutuje o tom, jak přiblížit evangelium dnešním lidem, tento požadavek dříve nebo později zazní. Pochybuji, že by nějaká církev či kazatel chtěli být pro své okolí úmyslně nesrozumitelní. Představme si ale pravý opak, totiž křesťanskou víru podanou jako všeobecně přijatelnou nauku, ničím nepohoršující, nikoho nešokující, zdravý rozum nerušící, hezky učesanou. Co by zbylo z evangelia, které bez potíží zapadá do běžných představ o světě a o člověku? (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Otázka na tělo: Rozumíte svému faráři?

otázka(ČB 6/2017)

Adéla Rozbořilová, studentka, sbor Vanovice
Mám to štěstí, že u nás ve sboru působí faráři dva, což samo o sobě zajišťuje pestrost a nejednotvárnost kázání. Každý z nich akcentuje něco jiného, díky čemuž si mohu vytvářet plastičtější pohled nejen na věci teologické, ale i obecně na svět a život. Kazatelský styl obou farářů je mi milý, myslím, že se snaží, aby jejich myšlenky byly inspirativní, a přesto srozumitelné. Jestli svým farářům rozumím, to asi nedokážu úplně objektivně posoudit, ale obávám se, že ne vždy na vše stačím. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny