Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: Milostivý Bůh, nebo člověk?

Petra_ilu(ČB 4/2017) Jak najdu milostivého Boha? Tato otázka stojí v základech Lutherova zápasu o reformaci křesťanské zbožnosti. Kdybychom se dnes na ulici zeptali, nakolik lidi trápí problém jejich spásy, asi by nám ve většině případů byl odpovědí pobavený úsměv. Ale v církvi je to podobné. Ve věrouce (snad) ještě učení o spáse a zavržení držíme, ale s kázáním, které by hrozilo posluchačům peklem, se v tradičních církvích bez ohledu na konfesi setkáme sotva.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Pouhou milostí, pouhou vírou

2martin-luther(ČB 4/2017) Když Martin Luther v roce 1522 překládal Nový zákon (tzv. Septembertestament), přeložil apoštolovu větu o našem ospravedlnění vírou v tom smyslu, že jsme ospravedlňováni/ospravedlněni JEDINĚ vírou, POUZE vírou („ALLEIN durch den Glauben“). Navzdory papeženským námitkám, že tím vkládá do biblického textu něco, co tam není, na oprávněnosti svého překladu trval. V Listu o překládání (1530) jej zdůvodnil: Ano, ví o tom, že v řeckém a latinském Pavlově textu stojí „být ospravedlněn vírou“; apoštolovo odmítnutí „ospravedlnění ze skutků zákona“ však reformační překlad „jedině vírou“ reprodukuje věrně a naléhavě.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Církev a náhražková náboženství

3T(ČB 4/2017) Někdy v polovině minulého století se zdálo, že otázka po Bohu a spáse je pro moderního člověka překonána. Následující vývoj nás však, jak známo, přesvědčil o opaku a religionisté mají opět plné ruce práce, aby prozkoumali nejroztodivnější náboženské či spirituální projevy, jimiž jsme obklopeni. Mám za to, že naším nejdůležitějším partnerem v rozhovoru (anebo soupeřem, záleží na úhlu pohledu) dnes není ani ateista ani představitel tradičních náboženství, ba ani stoupenec nových náboženských proudů, ale člověk, který pro zvládání svého života využívá

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Otázka na tělo: Znamená pro vás spása záchranu? Z čeho konkrétně?

5záchrana(ČB 4/2017) Pavol Bargár, teolog a presbyter
Spása je pre mňa pozvaním k novej kvalite života v spoločenstve Krista a blížnych. Predpokladá a zároveň umožňuje kreativitu, zodpovednosť a plnohodnotné vzťahy. Nepochybne je záchranou od beznádeje, egoizmu a odcudzenia.

Petr Hejl, diakon a ředitel Diakonie – střediska BETLÉM
Ano, Boží spása nabídnutá lidem v Pánu Ježíši Kristu byla a je pro mne skutečnou osobní záchranou. Záchranou z moře nicoty, z vln bohaprázdného subjektivismu, z propasti života bez lásky.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny