Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: K podobenství o hřivnách

pet(ČB 7-8/2017) Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: „Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.“ (L 19,11–13;15–26)

Čeho má člověk nedostatek, to si chrání, to si musí šetřit, o to se bojí. To je známá věc. Velmi známý je biblický příběh o deseti služebnících, kteří od svého pána, muže vznešeného rodu, obdrží významnou částku.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

O dobrých skutcích: Cti otce svého i matku svou

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru(ČB 7-8/2017) Po vznešených skutcích podle prvních tří přikázání není díla lepšího nad poslušnost a službu vůči všem nám nadřízeným. Proto je neposlušnost větším hříchem než zabití, necudnost, krádež, podvod a vše, co je v těch činech zahrnuto. A prvním skutkem je, že máme mít v úctě svého tělesného otce a svou matku, že si jich velice vážíme, že mlčky strpíme, jak s námi nakládají. Neboť ne nadarmo řekl Bůh: „Cti je!“ Neříká, že je musíš mít rád, ačkoli se i to sluší. Ctít však je ještě více než jen prostě milovat.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Doufám v eschatologické zaslíbení, že jednou staneme u stolu Kristova společně. Rozhovor s biskupem Václavem Malým

Malý(ČB 7-8/2017) Mons. Václav Malý (*1950) vyrůstal spolu s třemi sestrami v katolické rodině. Po gymnáziu vystudoval v Litoměřicích Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a v roce 1976 byl vysvěcen na kněze. Byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni, podepsal Chartu 77 a stal se členem Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1979 přišel o státní souhlas k vykonávání duchovenské služby, byl vězněn a po propuštění se živil jako zeměměřičský figurant a topič. Po revoluci působil jako farář v několika pražských farnostech, v roce 1997 přijal biskupské svěcení. Papež jej jmenoval pomocným biskupem pražským.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Poetická teologie. Teologové a aktivisté s uměleckými extenzemi

1200px-Martin_Putna

Martin C. Putna

(ČB 7-8/2017) Když jsem před čtvrtstoletím začal práci na dějinách české katolické literatury, netušil jsem mnohé. Mimo jiné to, jak se proměňoval vztah katolického milieu k evangelickému, ani jak se proměňoval vztah evangelického milieu ke krásné literatuře. Na počátku dějin české katolické literatury, tedy v půli 19. století, jsou vztahy obou konfesí chladné až nevraživé; hlavní proud národního obrození se sice hlásí k tradicím české reformace, ale reálně stojí mimo protestantské církve; a samy protestantské církve nemají na pěstění krásné literatury sil a snad ani chuti.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny