Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: Držme se

2018-05-019(ČB 9/2018) Společenství… Když toto slovo vyslovíme, automaticky nás napadnou vztahy mezi lidmi, společenství křesťanů. Proto není bez zajímavosti, že tento termín (řec. koinónia) se v Novém zákoně daleko častěji používá pro společenství člověka s Bohem než mezi lidmi navzájem. Tak například: „Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“ (1K 1,9)

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

První čtvrtstoletí Husovy československé evangelické bohoslovecké fakulty

1FK(ČB 9/2018) Talem scholam erigendi vos non estis in statu (na zřízení takové školy nemáte dost sil) – tak odpověděl císař Josef II. delegaci českých evangelických farářů maďarského původu, žádajících ho v roce 1783 o zřízení školy k výchově vlastního kazatelského dorostu v českých zemích. Měl bezpochyby pravdu a byla to ještě dlouhá cesta, než mohla být v Praze v roce 1919 Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká ustavena.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

La Crosse: partnerství mezi luterskou církví v USA a ČCE

La Crosse (1)(ČB 9/2018) Počátkem roku 2016 jsme se dozvěděli o zájmu „seniorátu“ Evangelické luterské církve v USA seznámit se s naší církví a s námi. Na počátku je ale třeba ujasnit si názvosloví – jejich Area synod je na stejné úrovni jako náš seniorát a my jsme byli pozváni na shromáždění (assembly), které je zase na úrovni našeho konventu. La Crosse Area Synod je pak místní označení podle města La Crosse na řece Mississippi, třeba jako Poděbradský seniorát podle města Poděbrady na Labi.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Ekumena všedního života v jednom městě

ván strom jbc(ČB 9/2018) Chtěl jsem jednoduše napsat, že v Jablonci je deset křesťanských církví (Svědky Jehovovy nepočítám), ale zasekl jsem se při úvaze, v jakém pořadí je vyjmenovat. Podle velikosti? Podle teologické blízkosti? Podle data vzniku to nejde. Smím ČCE dát na první místo, nebo naopak ze slušnosti na poslední? Podle abecedy? To by bylo objektivní, ne? Ještě jinak! Má to být článek o spolupráci a vzájemnosti, seřadím tedy jabloneckou ekumenu podle času, který k cestě na návštěvu sousedních shromáždění potřebuji.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny