Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: Kolik menšin znáš, tolikrát jsi člověkem

bibl(ČB 4/2018) Cikáni, homosexuálové, imigranti, Židé i židé, muslimové… křesťané… no, každý se může v nějaké menšině najít. Když se trochu zamyslí. Tak například já: pravdoláskař, odkojenec pražské kavárny, pro mnohé „Pražák“, křesťan, v rámci Církve pak menšina evangelická, do toho všeho „flanďák“. V kolika menšinách se umíš najít ty, hm?

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

ČCE 100: Neekumenický postoj, či věrnost ideálům?

1zápis(ČB 4/2018) Všechny protestantské církve v roce 1918 nadšeně vítaly konec omezování náboženských svobod a útlaku, který byl po 300 let spojen s habsburskou monarchií. Do nové republiky se vracel T. G. Masaryk, zastánce protestantského chápání historie národa. Již v roce 1903, kdy byl položen základ pomníku mistra Jana Husa v centru Prahy, objevovaly se snahy po sjednocení českého protestantismu.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Církev mezi Romy

3foto Petr Zewalakk Vrabec (10)(ČB 4/2018) Pohlížíme-li zpět na soužití církve a Romů v Evropě, musíme žel konstatovat, že se ani po mnoha staletích nepodařilo nalézt a uskutečnit takové řešení situace romského etnika, které by přineslo většině Romů skutečné zlepšení. Přitom po celou dobu, co vkročili jako dávní uprchlíci z Indie na území křesťanské Evropy, byli s křesťanskou církevní strukturou i s jednotlivými křesťany v interakci. Na samotném počátku dostávali od papeže, císaře a králů průvodní listy, zaručující ochranu. Evropští křesťané tehdy spatřovali v ubohých chudých romských skupinách poutníky konající pokání za své hříchy, kterým je dle příkazu Ježíše zapotřebí poskytnout

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny

Jak je to s Romy a proč se jim někdy říká cikáni

foto Petr Zewalakk Vrabec (3)(ČB 4/2018) Slovo C/cikán mimo historické souvislosti (citace z pramenů, literatury apod.) není vhodné používat, je to slovo nekorektní a od počátku s negativní konotací. Tu ostatně dostalo již ve středověku v oblasti Byzantské říše, tehdy byli příslušníci romských skupin takto označeni zřejmě omylem. Slovem Atsigános byli totiž označováni jacísi podezřelí cizinci tmavé pleti z východu, považovaní navíc za kacíře.

Poslechněte si článek:

(Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny