Archiv rubriky: Téma

Biblická úvaha: Pozvání na hostinu

DSC_0261(ČB 12/2017)

Požitek? Prožitek? Mystika? Co si s tím jako křesťan evangelík mám počít?
Kolem toho se moje myšlenky točí, když se dozvídám téma tohoto čísla. Mystický zážitek bych asi hledal spíš v hudbě nebo rozmarech přírody a počasí, víru beru někdy až příliš rozumově… Za žádného velkého mystika se nepovažuji. Ale nejsem někdy aspoň trochu požitkář? Mám rád dobré jídlo, pohodlí. V tom asi docela dobře zapadám do dnešní doby, která někdy až příliš hledá požitky spíše materiálního charakteru. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru(ČB 12/2017) Zdálo by se, že plnění tohoto přikázání vyžaduje pouhou maličkost, a přece tu jde o věci tak veliké, že kdo chce tomuto požadavku vskutku dostát, musí dát v sázku tělo a život, čest i statek a vůbec vše, co má a čím vládne. Zapovídá se nám tu mnoho špatných skutků našeho jazyka, jichž se dopouštíme za prvé mluvením a za druhé mlčením. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Boží hod

bibl_ú(ČB 12/2017) Kněz podřízl zvíře, hodil je na hromadu dříví na oltáři a spálil. Tak si představujeme starozákonní oběť. Ale už první detailnější popis oběti, ustanovené ještě před vydáním Zákona, ještě v Egyptě, oběti velikonočního beránka, ukazuje o dost jiný obrázek: Beránek je zabit, trochou jeho krve jsou potřeny veřeje domu. Jinak ale všechno sní pospolitost. Přitom hod beránka je vůbec ta nejzákladnější oběť. Ta úplně minimální liturgie Starého zákona. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Napsat komentář

Poslední přání

img434(ČB 12/2017) Požitek. Znamenal živobytí, obživu. Nebo gáži či důchod. Kam se to jeho význam za nás posunul? „Žití“, ten nejužší základ, který se smyslem tohoto slova úzce souvisí, už v něm asi vůbec nevnímáme. A počáteční důležitost až závažnost slova zmizela; zůstal jen jeho výsledek – libý pocit sám o sobě. Libé pocity ale i tak k životu patří, nemuseli bychom se za ně asketicky stydět. Ať už je vyvolá smysluplná intelektuální debata, nebo dobré pivo. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Téma | Komentáře nejsou povoleny