Archiv pro rubriku: Téma

Otázka na tělo: Co pro vás znamená svatba

(ČB 6/2019) Současné názvosloví rozlišuje mezi svatbou a manželstvím. Svatba je obřad, manželství jeho dlouhodobý či dokonce doživotní následek. Obojí souvisí se závazkem, ačkoli by se ten závazek dnes možná měl chápat spíš jako závazek trvalého přátelství bez ohledu na to, jak se postupem let vyvine intimní život dané dvojice. Vyšší průměrná délka dožití radí k střízlivějšímu očekávání. Dlouhodobost existuje i bez obřadu, naopak po obřadu následuje občas něco velmi krátkodobého. Předkové to měli jednodušší. Pokračování textu

Biblická úvaha: Pravé děti Boží

(ČB 5/2019) Všichni hledáme odpovědi na otázky, proč máme ve vedení státu špatné politiky, proč lidé nechodí k volbám, proč lidé volí populistická hnutí a populistické prezidenty, proč je sucho, proč vznikla uprchlická krize, zda se dá věřit soudnictví, komu slouží a komu pomáhá policie a armáda, v jakém stavu máme školství a zdravotnictví nebo proč se rozvádí více než 50 % manželství.

Poslechněte si článek:

Kde najdeme odpověď a kde najdeme řešení, možná lék na bolesti lidstva a světa? Nejprve bude třeba ohlédnout se zpět. Je jasné, že všechny strasti tohoto světa pramení z jeho neúplnosti. Starověké Řecko nám dalo vznešenou filosofii a poetické nazírání na život, ale jeho nádherná města byla postavena na základech otroctví. Pokračování textu

Farářovy radosti a strasti

(ČB 5/2019) Hledá se Ferda Mravenec, práce všeho druhu! Podmínkou je vysokoškolské vzdělání, takřka nezbytný je řidičský průkaz. Pracovní doba od rána do noci, bez nároku na odměnu zapojíme i vaši rodinu. Vám bude odměnou podprůměrné finanční ohodnocení, ztráta soukromí, mizerná společenská prestiž a služební byt, jehož kvalita je ovšem krajně diskutabilní.

Poslechněte si článek:

Kdo by na takový inzerát s nadšením nereagoval, že?! Jasně že takto to sbory na církevní web nevyvěsí. A samozřejmě, že to není tak černočerné. Ba právě naopak! Některé okamžiky farářské práce jsou veskrze milé a má je málokteré zaměstnání. Pokračování textu

Jak jsme hledali nového faráře

(ČB 5/2019) Proti mnoha jiným sborům jsme byli ve výhodě, věděli jsme totiž, kdy náš farář svoji službu ukončí. A tak jsme na nic nečekali a začali jsme nové kandidáty oslovovat už s dvouletým předstihem.

Poslechněte si článek:

Jaký by měl nový farář být

První, nad čím jsme se ve sboru zamýšleli, byla otázka, jaký by měl náš nový farář být? Očekávání sborů jsou různorodá. Uvedu pár příkladů, jak by mohl ideální farář vypadat: Pokračování textu