Archiv pro rubriku: Ústecký seniorát

Rozmanitost společenství

ústecký(ČB 10/2015) Je dobře, že můžeme poznávat některé tradiční sbory, které se vyznačují stálostí, věrností i obětavostí svých členů. Je to vždy povzbuzením. Ve sborech „nových“ či pohraničních na těch věrných také záleží, ale pouta ke kostelu či sborovému domu u nich bývají volnější. V řadě sborů jsme se seznamovali s reemigranty, kteří přišli většinou po válce, a to ze tří území. Pokračování textu

Děti a mladí lidé v pohraničí

ústecký(ČB 9/2015) Tyto poznámky mohou jenom zčásti postihnout situaci v Ústeckém seniorátu – v pohraničí. Sbory nově zřízené po druhé světové válce se dodnes velmi obtížně obsazují. Důvodů bývá více. Např. hospodářská tíseň, málo dětí a mládeže, rozptýlenost členů sboru na velké ploše a z toho vyplývající „kazatelský spěch“ při přejíždění z jednoho místa na druhé a třetí… Pokračování textu