Archiv rubriky: Ústecký seniorát

Ústecký seniorát – výhledy

ústecký(ČB 12/2015) Jsme rádi, že se můžeme podělit o radostné zprávy, které se týkají našeho seniorátu. Pro uvolněné sbory jsme v posledních měsících přivítali dva duchovní. V Teplicích již působí Dan Páleník a v Chomutově Filip Němeček. Členové velmi vzdálených sborů v Orlové a v Českém Těšíně navštěvují a pomáhají ve sboru Ústí nad Labem. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Ústecký seniorát | Comments Off on Ústecký seniorát – výhledy

Co s těmi kostely

Ústí (1)(ČB 11/2015)
Naše církev vstupuje do nového období. Její základní články – staršovstva (sbory), senioráty, synodní rada a synody hledají odpověď na otázku jak zabezpečit základní funkce sborů a jak uplatnit všechno to, čím jsme ve smyslu evangelijním pověřováni. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Ústecký seniorát | Comments Off on Co s těmi kostely

Rozmanitost společenství

ústecký(ČB 10/2015) Je dobře, že můžeme poznávat některé tradiční sbory, které se vyznačují stálostí, věrností i obětavostí svých členů. Je to vždy povzbuzením. Ve sborech „nových“ či pohraničních na těch věrných také záleží, ale pouta ke kostelu či sborovému domu u nich bývají volnější. V řadě sborů jsme se seznamovali s reemigranty, kteří přišli většinou po válce, a to ze tří území. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Ústecký seniorát | Comments Off on Rozmanitost společenství

Děti a mladí lidé v pohraničí

ústecký(ČB 9/2015) Tyto poznámky mohou jenom zčásti postihnout situaci v Ústeckém seniorátu – v pohraničí. Sbory nově zřízené po druhé světové válce se dodnes velmi obtížně obsazují. Důvodů bývá více. Např. hospodářská tíseň, málo dětí a mládeže, rozptýlenost členů sboru na velké ploše a z toho vyplývající „kazatelský spěch“ při přejíždění z jednoho místa na druhé a třetí… (Celý příspěvek…)

Rubriky: Ústecký seniorát | Comments Off on Děti a mladí lidé v pohraničí