Archiv pro štítek: featured

Bohoslužby jako slavnost všech generací

(ČB 1/2021) Je nedělní dopoledne a v ulicích je zatím jenom pár lidí. Část z nich má namířeno stejným směrem a zdraví se už na dálku. Do modlitebny přicházejí první lidé. S předstihem dorazila sestra ze staršovstva, aby odemkla a zkontrolovala topení, protože některým starším lidem bývá zima. Teď chystá čísla písní na tabulku. Ve dveřích se potkala s bratrem, který spěchá do sborové kuchyňky nachystat kávu. Někdo další už mezitím zapálil svíci na stole Páně a chystá chléb a víno. Jedna ze sester přinesla kytici, kterou po bohoslužbách rozdělí a cestou domů lidé zanesou pár květů těm, kteří dnes nemohli přijít. Už dorazil i bratr varhaník a zkouší si předehru k první písni. Sestra Němá přichází o hůlce, je ráda, že ji někdo u vchodu podržel dveře a podal zpěvník.

Pokračování textu

Co je to být křesťan?

(ČB 1/2021) Dovolte mi abych se představila – jmenuji se Karolína Urbánková a jsem věřící. Moje jméno je to, co mě identifikuje. Už z něj můžete vyčíst nespočet zajímavých informací o mé osobě. Vy, co jste se se mnou někdy setkali, si pravděpodobně vybavíte tvář, případně i nepřeslechnutelný smích. Je ale moje jméno to, co určuje, kdo jsem, jaká jsem, jak se chovám?

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Osudová bitva na Bílé hoře a její důsledky III.

Pokračování textu z ČB 11/2020 a 12/2020.

Kapitola pátá: Hodnocení Bílé hory v proměnách času

(ČB 1/2021) Fenomén či spíše trauma „Bílé hory“ je součást českého historického vědomí pomalu již čtyři století. Domácí katolická elita pochopitelně bělohorské vítězství přivítala, ovšem pomalu se do pocitů triumfalismu vkrádá deziluze ze ztráty stavovské autonomie, obrovského berního zatížení i pocity, že zásluhy o církev a dům habsburský nebyly vždy náležitě oceněny, zvláště v porovnání s agresivním nástupem nové cizozemské šlechty, nyní bohatě odměňované a preferované. V početném českém exilu žila dlouho naděje na odvetu, na nápravu bělohorské porážky.

Pokračování textu