Archiv pro štítek: featured

Uznáváme svaté?

(ČB 12/2021) Když se v evangelickém prostředí zeptáme, čím se naše církev liší od církve katolické, jedna z poměrně častých odpovědí bude: My na rozdíl od katolíků neuznáváme svaté. (Je pravděpodobné, že katolíci by odpověděli stejně, jen v opačném gardu.) Vlastně je potěšující zjištění, že se neshody mezi konfesemi postupně zužují na témata, která nepatří k jádru křesťanské víry a jsou spíš záležitost osobní spirituality, a tedy i osobní volby. Úcta k svatým je nepochybně součást duchovního života katolické církve, avšak každý věřící tuto úctu nakonec pojímá po svém a nikdo ho nenutí k tomu, aby přijal za své všechny její podoby (například kult ostatků). Pokračování textu

Českobratrská církev evangelická má nové vedení

(ČB 12/2021) Při slavnostních bohoslužbách byla v sobotu 20. listopadu 2021 v brněnském chrámu J. A. Komenského uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Shromáždění provázela mimořádná opatření z důvodu přetrvávající pandemie COVID-19. Také proto bylo slavnostní setkání přenášeno i živě online na youtubovém kanále E-cirkev. Pokračování textu

Rozhovor se šéfem Diakonie Janem Soběslavským

(ČB 12/2021) Když jde o byznys, podniky své plány tají před konkurencí. V Diakonii ale o byznys nejde. Diakonie je veřejná služba zřizovaná církví a s širokým okruhem podporovatelů. „A tak si myslím, že je na místě pravidelně informovat, kam směřujeme,“ říká ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. To směřování formuluje nový strategický plán. Tentokrát se nedá shrnout jen do jednoduchých, dosažitelných cílů. Počítá také s širokou a také dost napínavou diskusí. I proto je důležité o něm mluvit.

Poslední strategický plán byl orientován hodně prakticky, třeba na zlepšení personalistiky v Diakonii. Teď se v něm ale objevují témata vyloženě filosofická. Pokračování textu